blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Webshop

Vers van de pers

Verscheen zomer 2021

Verscheen voorjaar 2021

Verscheen voorjaar 2021

Een fotoalbum op facebook met foto's van boekenkasten met daarin boeken van A3 boeken. Nieuwe foto's zijn welkom!

Dit hartlabyrint
van Selma Sevenhuijsen
mag je overtekenen
en gebruiken zoveel
je maar wilt.
(uit: 'De glimlach van de sirene')

« Terug naar lijstweergave

Van Sophia tot Maria


De wedergeboorte van de verborgen Moeder in de 21e eeuw

Van Sophia tot Maria

Annine van der Meer

496 pagina's

met ill. in kleur en zw/w

DIT BOEK IS NIET MEER LEVERBAAR, UITVERKOCHT

 

ISBN: 978 90 77408 55 1
NUR: 708 705 649 683


Dit artikel is momenteel niet op voorraad.

Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant. Altijd al gehad. Haar naam is Sophia. Ooit bouwde zij haar eigen tempel en hakte naar eigen zeggen zeven zuilen uit. In deze tempel bereidde zij mannen en vrouwen voor op het bewust worden van het goddelijke in zichzelf. Maar Sophia wordt de tempel uitgezet. Gods vrouwelijke wederhelft met haar kosmische kennis wordt weggemaakt, raakt zoek en verdwijnt uit beeld. Annine van der Meer draagt in dit boek de bouwstenen aan waarmee we haar tempel weer kunnen opbouwen: mythen, symbolen, heilige teksten (canoniek en apocrief) en de ervaringen van mystici die met Sophia contact hebben gehad. Allengs wordt duidelijk dat het oudste godsbeeld van de joden manvrouwelijk is. In den beginne schept God met Sophia en scheert zij als zijn geest over de wateren.

Dit inclusieve monotheïsme - een voorstadium van het latere exclusieve monotheïsme - is bekend bij Jezus en de eerste joodse christenen, onder wie Maria Magdalena. Zij hebben Sophia goed gekend en zijn op de hoogte van haar geheime kennis hoe je in het goddelijke kunt opgaan en er een mee kunt worden. Het manvrouwelijke godsbeeld van de joden en eerste joodse christenen is in de latere joodse en christelijke traditie geneutraliseerd en vermannelijkt. De (veelal vrouwelijke) aanhangers zijn vervolgd. In de joodse en christelijke apocriefen die onlangs bij Qumran en Nag Hammadi zijn opgegraven, is Sophia als vrouw van de allerhoogste God vol aanwezig. Maak in dit boek kennis met Sophia. Leer haar geheimtaal weer spreken. Ooit maakte zij God zichtbaar en ervaarbaar. Ooit bemiddelde zij tussen hemel en aarde. Dit boek onthult de oorzaken van haar verdwijning en geeft zowel de bijbelse als de apocriefe teksten waarin we haar kunnen terugvinden.

Momenteel neemt Maria Sophiale vorm aan en ontwikkelt zij zich tot medeverlosseres, middelares en voorspreekster. Zij bouwt een brug tussen protestante en katholieke, oosterse en westerse christenen, joden en moslims. Met dit boek kunnen we een verloren gods-, mens- en wereldbeeld herstellen en op basis daarvan een nieuw gods-, mens- en wereldbeeld ontwikkelen.

Zinweb-recensie door Hedi Hegeman
Dit omvangrijke boek is gezien de opbouw zowel geschikt voor persoonlijke bezinning, om iets te leren over de veranderingen in vrouwelijke aspecten van het goddelijke, als voor bespreking in een groep.
De inhoud bestaat kort samengevat uit het schetsen van een vollediger beeld van de vrouwelijke Sophia. Zij, ook onderdeel van de joodse en christelijke God, bouwde aan de hand van zeven zuilen haar eigen tempel. Dit heiligdom was toen nog gewijd aan de bewustwording van het goddelijke in de mens zelf. De kosmische kennis van Sophia raakte verstopt onder nieuwe patriarchale kennis. Van de tempel resten bouwstenen, die haar oude kennis opnieuw kunnen doen herleven. Gebruikte bouwstenen zijn: talloze mythen, symbolen, canonieke en apocriefe teksten de eeuwen door, en eigen ervaringen door mystici met deze Sophia. Deze kant wordt in dit boek belicht tot in al haar (verschillende) details. Uitgegroeid tot tegenpool van het mannelijke "gelijk".

De gebruikte reproducties van Sophia-beelden in de kunst vond ik als kunsthistoricus heerlijk veelzijdig. Niet alles is immers in woorden uit te drukken. Ieder steentje, ook qua typografie handig voor gebruik in groepen, formuleert een stukje verloren gegane geheimtaal. Hier neem ik de inhoudsopgave als leidraad voor de inhoud in het kort. De terminologie blijkt wat symbolisch. Het boek begint met het reconstrueren van de bronnen die de bouwstenen zijn. Dan volgen er hoekstenen. Sophia functioneerde als oerkracht in de scheppingsmythe, als bewustzijn in ontwikkeling ("ken uzelf"), en als het voelen ervaren van moeders, opgebouwd uit negen mozaïeksteentjes. Het denken van de vaders wordt hiertegenover gezet. De verandering daardoor in mens- en godsbeelden wordt duidelijk uitgelegd. Verschillende wijsheidstradities die elkaar kruisbestuiven worden de marmeren vloer van de tempel genoemd. Daarop volgen de zeven zuilen als een niet eenvoudige puzzeltocht. Immers, het wisselende "onderduik"-karakter van Sophia maakt haar inderdaad ongrijpbaar. Het is prettig te merken hoe veel verschillende tradities gemeenschappelijke kenmerken hebben. Oermythes uit Egypte passeren de revue, de Indiase Shakti, de Griekse en hellenistische Sophia. Soms wat herhalingen maar niet teveel volgen in hoe zij verder leeft in het jodendom voor en na de ballingschap, in het oerchristendom, in oost en west, met veel nadruk op de gnostiek. Als moeder en echtgenote van de Allerhoogste, Barbelo. Vervolgens daalt Sophia neer en raakt verlost (als volmaakt bewustzijn). Handig bij het puzzelen blijkt het groeperen van de noten (een geweldige hoeveelheid aan bronnen) per hoofdstuk. Veel van deze bronnen geven aan dat de wereld ontstond vanuit een manvrouwelijke eenheid. En dat mensen ooit gericht waren op het één mogen worden met het goddelijke. Mooi is de omschrijving van hoe Sophia in den beginne met God samen schiep. Samen scheerden zij als geest over de wateren. In het latere monotheisme raakte deze invloed uiteraard "neutraal" vermannelijkt. Sophie veranderde via tussenstappen (Helena) in het beeld van een nieuwe bemiddelares tussen hemel en aarde: Maria. Opnieuw kan in onze eeuw deze Maria zich terug ontwikkelen, is het uitgangspunt van Van der Meer. Haar ideaal is opnieuw een Sophia die als voorspreekster van mensen de verloren beelden van het goddelijke, mens en wereld herstelt. Die terugkeer van Sophia is na de mystieke beelden (zesde zuil) de laatste zuil van Van der Meers tempelreconstructie.

Mij interesseerde het herschrijven van verborgen geschiedenissen altijd al. De speurtocht in Van der Meers eerdere Van Venus tot Madonna, een verborgen geschiedenis (2006) boeide mij. Beide boeken zijn wat vergelijkbaar. Vaak ervoer ik ze als een wat wonderlijke combinatie. Annines diep en wetenschappelijk doorvragen naar de vele hiaten die zeker zijn gecreëerd de eeuwen door, dwingt respect af. Daarnaast is de stijl vooral impressionistisch, verhalend en intuïtief. Meer gericht op stromingen en op energie, dan op systemen. Wat ik een voordeel vind. Soms formuleert de schrijfster bij het vooruitkijken voorspellend en veroordelend. Dat vind ik dan jammer. Zou dat niet wellicht een aantal mannelijke rationalisten afschrikken. Het invullen her en der met wat emotionele formuleringen dwingt bij mij wat minder respect af. Maar ook hier geldt dat meningen mogen verschillen. Het is ook wel terecht, dat mannelijke wegvertalingen van de vele beelden die er ooit waren van moeders, vrouwen en het vrouwelijke in God, aversie oproepen bij vrouwen. Zeker wanneer zij aan de hand van deze boeken terug kunnen gaan naar de bron. Waarom is Van Sophia tot Maria een geschikte leidraad in deze zoektocht? Omdat een groot deel van het eigen zoeken van de schrijfster hierin samenkomt. Als godsdiensthistorica en theologe stopte Van der Meer sinds haar promotie bij Gilles Quispel (1989) haar ziel in het opsporen van verstopt geraakte tegengeluiden. Niet alleen binnen de gnostiek, al zijn er vele gnostische en apocriefe teksten als bron letterlijk leesbaar opgenomen. Ook andere beelden, ouder nog, worden genoemd (zij het minder dan in Van Venus tot Madonna) uit de tijd van de matriarchaten. Totdat uiteindelijk in het "vaderland" de Moeder werd verbannen en verborgen in symbolen en beelden die lang niet voor iedereen herkenbaar meer zijn.

Auteurs e.a.


Gerelateerd nieuws

Share

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

23/10/2021 23 oktober - 4 november 2021: het Rode Hemelwandelaar levenspad
15/10/2021 De volle maan van 20 oktober 2021
14/10/2021 Nederlandse rechten van 'How to Heal toxic Thoughts', Sandra Ingerman
10/10/2021 10 - 22 oktober 2021: het Gele Zon levenspad
 

Agenda