blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Webshop

Nu verkrijgbaar!

Speciaal voor
kinderen

Jaaa, ze zijn er!

Lichttaalkaarten!

« Terug naar lijstweergave

Seidr, het Noordse pad


werken met magische en sjamanistische sporen in Noordwest-Europa

Seidr, het Noordse pad

Linda Wormhoudt

21 x 23cm

408 pagina's, geïllustreerd

1e druk 2010
2e druk 2020

ISBN: 9789077408742
NUR: 720

Prijs: € 39,50

Dit artikel bestellen.

Het oude Noordwest-Europa. Vanaf het continent druppelden doorlopend immigranten Scandinavië binnen. Ze brachten hun religieuze gewoonten, priesteressen en priesters met zich mee. Vrouwen en mannen die werden geroemd om hun kennis van verleden, heden en toekomst, hun band met het land en hun magische capaciteiten. Hun religieuze beelden worden in de loop der tijd aangeraakt door die van de al aanwezige Scandinavische volkeren: de Finnen en de nomadische Sami. In oude wetsbepalingen, de IJslandse saga's, de Edda's en de Noordse mythen lezen we over mysterieuze mensen, die afhankelijk van hun specialiteit onder meer vala, völva, seidkona of seidhmadr werden genoemd. En over de magie die ze uitoefenden: seidr.

Veel kennis over religie en spiritualiteit in het prechristelijke Noordwest-Europa is verloren gegaan, maar vooral in de Scandinavische landen zijn er nog sporen te vinden. Sporen die spreken van magie, tovenarij en sjamanisme. Oude wetten die handelen over vervloekingen, magische platformen en menselijke beïnvloeding van het weer. Verhalen die vertellen over de mensen die seidr bedreven. Mensen die spraken met de voorouders in hun grafheuvels, communiceerden met de landgeesten en orakelden voor de gemeenschap. Ze zaten op hoge zetels, hadden contact met het dodenrijk, werden verguisd, gevreesd en geëerd. Wie waren deze mensen? Waren het heksen, sjamanen of priester(e)s(sen)? Wat was hun band met het land? Wat deden zij precies? En wat kunnen wij van hen leren?

Voor dit boek werkte Linda Wormhoudt, sjamaniste en rituelenbegeleidster, op twee sporen. Enerzijds verzamelde ze de schaarse informatie over seidr die nog te vinden is in de Noordse proza, de historische bronnen en de archeologische informatie. Anderzijds deed ze onderzoek door ritueel, experimenteel en veldwerk op sacrale plaatsen in Noorwegen, Lapland en Nederland.

"Seidr, het Noordse pad, werken met magische en sjamanistische sporen in Noordwest-Europa" is een veelzijdig boek met naast veel historisch bronmateriaal persoonlijke ervaringen met en verslagen over oeroude rituelen en nieuwe spirituele wegen.

Het is tijd. Tijd om te kijken naar de spirituele gebruiken van onze Europese voorouders, hun wereldbeeld, hun rituelen, hun goden. In de grond onder onze voeten huist kennis over hen, in het landschap woont nog de oude magie. Noordwest-Europa is een schatkist vol wijsheid en die schatkist staat open voor hen die zich willen verbinden met hun wortels en met het land.

Recensie Ko Lankester, www.circewicca.nl:
Eerder schreef Linda Wormhoudt 'Goden en Sjamanen in Noordwest-Europa'. In 'Seidr' voert Linda Wormhoudt de lezer verder op het Noordse pad en probeert hem of haar tijdens de wandeling bij te brengen wat Seidr inhoudt. Als je haar wilt volgen, zul je wel wat obstakels voor lief moeten nemen en contradicties moeten tolereren omdat je geen van de tegenstelde feiten kunt missen of ontkrachten. Gelijk in de Lees- en werkwijzer worden de tegenstellingen binnen seidr breed uitgemeten: "Seidr is geen sjamanisme, het is geen hekserij, het is hekserij en sjamanisme en meer dan dat. Het is dat alles en het is het niet." (p 12) Wie dat vaag vindt of er onrustig van wordt, die zal nooit de krenten in de seidrpap vinden. Seidr betekent dat je alles bestudeert, alles ondergaat, alles betwijfelt en niets afwijst. Wat vandaag een struikelblok is, kan morgen zijn waar je naar op zoek bent.

Maar wat is seidr dan? Seidr is net als liefde: je kunt er een miljoen definities van geven die elkaar uitsluiten of tegenspreken en allemaal waar zijn: "Seidr laat zich moeilijk vangen in woorden en de beoefenaars laten zich niet vangen in een alomvattende naam. Er is geen stereotype persoon, geen naam, geen beeld of handeling waardoor we direct begrijpen hoe deze magische werkvorm nu precies functioneerde en welke mensen dit uitvoerden." (p 28) Elders op dezelfde pagina omschrijft Linda seidr als: "een spirituele magische werkvorm geassocieerd met binden, lokken, draaien, het beïnvloeden van de geest." En weer anders: "Seidr in het oude Noors komt misschien van een woord dat spreker/zanger betekent, of voorspeller. Het lijkt op het Franse woord "sedere" dat zetel of zitten betekent, of het Oudengelse "sittan". In deze betekenis is seidr letterlijk een seance, een bijeenkomst om met de geesten te communiceren."

Met veel kennis van zaken beschrijft Linda Wormhoudt de vele facetten van seidr: de oorsprong, het verband met de godenwereld en met het dodenrijk, het verband met magie en met orakelen. Kortom: een goudmijn voor wie feiten over seidr zoekt, maar tegelijk is het een boek dat aangrijpend is en soms ontwapenend en humoristisch.

Het boek is knap en prettig leesbaar geschreven, in een beslist niet eenvoudige structuur. Elk hoofdstuk is namelijk twee keer geschreven. Zo is er een hoofdstuk 8A dat Het orakel heet en een hoofdstuk 8B, met dezelfde titel. Die werkwijze is voor alle hoofdstukken gevolgd. De 13 hoofdstukken zijn dus eigenlijk 26 hoofdstukken De A-versie van elk hoofdstuk is in principe een afstandelijke, wetenschappelijke benadering, een overzicht van historische bronnen en feiten. Het erop volgende B-hoofdstuk is een meer persoonlijke benadering van hetzelfde onderwerp. Het gevaar van een dergelijke opzet is dat het een "maniertje" wordt dat na een paar hoofdstukken gaat tegenstaan. Toch is dat allerminst het geval. Bij alle hoofdstukken vond ik beide versies boeiend. Zo geeft hoofdstuk 3A een interessante beschrijving van wat er zo"n beetje over Odin en Freya bekend is, terwijl we in 3B oog in oog staan met deze God en Godin.

In de Lees- en werkwijzer lezen we: "Dit boek heb ik niet bedoeld als een basisboek en het bevat geen abc voor seidr. Het is een pioniersverslag en een uitnodiging om seidr verder te onderzoeken." Hoe je dit kunt onderzoeken is door rituelen uit te voeren en door jezelf in een lichte trance te brengen: "Hierdoor kun je naar andere werelden en dimensies reizen, op zoek naar kracht, antwoorden en contact met de helpers en gidsen. Trance is als een poort die je in staat stelt om bij diepe en intense ervaringen te komen." (p 19) Langs deze weg verwerf je geen kennis over Odin door te lezen wat anderen over hem hebben geschreven, maar door hem te ontmoeten:

>>Bij de man aan de boom blijf ik staan. Hij hangt, ik kijk, ik schik mijn jurk en ga zitten bij de wortels.
"Ah, daar ben je," zegt de gehangene.
"Ja, hier ben ik. Ik dacht, ik ga eens langs." <<

De trancereizen in het boek zijn persoonlijk, humoristisch, dramatisch en onthullend. Ze brengen het onnoembare onder woorden en beelden het onvoorstelbare uit. Dichter bij seidr kun je niet komen. Of je moet het zelf gaan gebruiken. Dit boek kan je daar een heel eind in begeleiden. En als het je pad is, lukt de rest ook wel.

Recensie Cora van Leeuwen:
Als je gaat werken met het Noordse pantheon kom je vanzelf in aanraking met Seidr. De een houdt afstand, de ander wordt nieuwsgierig. Ik behoor tot de laatste groep. Natuurlijk stelde ik de vraag 'Wat is seidr?', maar ik kwam er al snel achter dat het antwoord niet kort en eenvoudig is! Eigenlijk kom je er pas achter, als je zelf met seidr werkt. Dit boek is echter een goede kennismaking, die je dichtbij een antwoord kan brengen. De tweedeling in wetenschap en ervaring brengt juist eenheid. Seidr is namelijk allebei. Je kunt niet zomaar wat gaan doen, je hebt kennis nodig. Zonder het zelf te ervaren blijft het echter droge info, door het te beleven gaat het leven. Linda's boek geeft informatie naast haar eigen ervaringen én helpt je op weg om het zelf te ervaren. De informatie is uitermate boeiend. Een naslagwerk, leesboek en werkboek in één!

Recensie Caro Line Synke:
Seidr, ook wel bekend als seidh, sejd. Linda Wormhoudt combineert in dit boek onderzoek in de bronnen en de wetenschappelijke literatuur - de A-hoofdstukken - met haar eigen zoektocht naar wat seidr nu inhoudt - de B-hoofdstukken. De A-hoofdstukken bevatten bewust geen noten, anders was het naar mijn mening van wetenschappelijk formaat geweest. Haar zeer uitgebreide literatuurlijst maakt het ontbreken van noten meer dan goed. Verder is dit boek zeer onderhoudend en toegankelijk geschreven, waardoor ik met plezier Linda Wormhoudt"s ervaringen in o.a. Nederland en Noorwegen volgde. Iedereen die zich met seidr bezig houdt heeft aan dit boek niet alleen een zeer goede introductie, maar ook een prettig leesboek, handboek, werkboek, naslagwerk en begin van verdere studie in dit onderwerp.

Uit recensie Jeanny Kerckhoffs op bol.com:
SEIDR, het is geen verhaal, het is een beleving; het verleden verbonden met het heden.
Linda Wormhoudt neemt je op een niet te evenaren wijze mee naar onbekende oorden, verweeft haar ziel met voorouders en rituelen. Daar is de Sjamaan, de reus, de heks,
de krijger en Odin. Dan weer is er magisch textiel en wetenschappelijk onderzoek.

Het boek is rijk aan symbolen, gedichten en voorzien van prachtige foto's.
De aangehaalde bronnen zijn legio.
Kortom, eigenlijk een 'dubbelboek'.
Een uniek naslagwerk dat meerdere malen ingezien zal worden.

Recensie Vuurvogelvrouw op bol.com:
Een prachtig zeer uitgebreid, rijk aan informatie, geschreven, mooi handzaam boek. De schrijfster gunt je een kijkje recht in haar hart; met zo veel voelbare passie, tussen de regels door te 'lezen', heeft dit boek zijn vorm gekregen. En Mevr. Linda Wormhoudt is er in geslaagd het haast onbenoembare en zelfs soms het onzichtbare, woorden te geven.
Kortom een boek waar je, genietend van elke bladzijde, voor gaat zitten en de tijd vergeet.....

Lezersreactie op twitter:
"Seidr, het Noordse pad" is één van de mooiste boeken op het gebied van Shamanism. Prachtige lay-out. Schitterend qua inhoud. Mindert de Wit


Lezersreacties op Facebook:
"Prachtig! Veel inspiratie in gevonden en mijn band met Freya weer eens aangehaald." Geeske Hogenhuis
"Dit is een geweldig boek. Als ik het zou moeten benoemen "een bijbel" - een boek met zoveel kennis en lagen dat je er steeds naar teruggrijpt. Als kennisverzameling, inspiratie.. fantastisch!" Alexandra Maas

"Ik heb meerdere boeken van Linda en vindt ze inspirerend en goed geschreven, zo ook deze.
Het Germaanse pad is al heel lang mijn ding, Wodan en Holle zijn mijn belangrijkste God en Godin.
" Rinus de Ruiter
"In een woord 'geweldig'! Linda is een begenadigd schrijfster." Monique van Diepen

"Het is een behoorlijk dik boek, met heel veel informatie voor iemand die totaal niet thuis is in de Noord-Europese godenwereld. En toch... las ik het in een week uit. Ik moest af en toe stoppen om wat ik las te laten bezinken, en ik wilde meer. Fascinerend hoeveel feiten Linda heeft verzameld, hoeveel onderzoek ze heeft gedaan, erin is gedoken, zelf heeft ervaren. En ook fascinerend om te ervaren welke hoofdstukken bij mij 'aansloegen' waar mijn verbinding duidelijk voelbaar was. Ik kan het echt niet allemaal navertellen. Het heeft me iets heel anders gebracht dan dat, het gaat dieper, is onbeschrijflijker, er zijn weer nieuwe deuren in mij geopend. Fascinerend!" Elvira van Rijn

 

Meer recensies: zie hieronder bij gerelateerde artikelen

 

Auteurs e.a.


Gerelateerd nieuws

Share

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40

info@A3boeken.nl

 

KvK 30121964

BTW NL001506161B83A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

29/06/2022 De kaarten spiegelen inderdaad!
27/06/2022 De drie familiekaarten uit 'Spiegel van de zodiak'
14/06/2022 13 - 25 juni 2022: het Blauwe Hand levenspad
08/06/2022 De volle maan van 14 juni 2022
 

Agenda