blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Webshop

Jaaa, ze zijn er!

Vers van de pers!

NIEUW

« Terug naar lijstweergave

het klopt


het klopt

Gedichten, tekeningen en foto's

André Schulten 

10,5x14,5 cm, 96 pagina's

 

ISBN: 978 90 77408 17 9


Dit artikel is momenteel niet op voorraad.

In 'het klopt' verkent André Schulten de grenzen waarbinnen hij zichzelf wil en durft te laten zien. Potlood en pen zijn als een seismograaf van zijn innerlijke bewegingen. De camera leert hem de wereld te nemen zoals zij is. Het resultaat: een bundel vol herkenning voor wie zijn eigen reis aflegt.

Met zijn fijnzinnige tekeningen, zijn eigengereid speels taalgebruik en zijn opmerkzame foto's maakt de tekenaar, auteur en fotograaf ons deelgenoot van zijn waarnemingen en creatieve verbeeldingskracht. De scherpzinnige observaties in woord en beeld blijven verrassen. Piet van Middelaar, theoloog en beeldend kunstenaar

Recensie:

om dit
vreemd gegeven
mensenleven

Zo opent 'Het klopt', een kleine compacte bundel die makkelijk meekan in de jaszak. Een vuist vol gedichten, tekeningen en foto's van André Schulten. De auteur heeft deze soms net- niet-verfrommelde krabbels overgehouden aan een kwart leven tuinieren op het terrein van een hele grote inrichting (De Gelderse Roos GGZ) in Wolfheze, onder de damp van Arnhem gelegen.

Hij is daar tuinman en - ontwerper; werkt met hark en tekenpen, maar dus ook met woorden, foto's en schetsen. Dingen opschrijven tussen het werk door, weggooien en toch weer opschrijven, vijlen en schaven: getuigend van een bijdrage aan de wereld willen geven, maar ook worstelen met de zin van ongeluk, zwaarte en tegenslag. Jezelf willen waarmaken maar ook willen doordringen tot de kern van alles

van kind naar kruis
de dagen dragen
in de slagen van het hart
weerklinkt de stilte van de dood
van baarmoeder
tot opgebaard
spanningsveld van uitersten
aambeeld van geloof

Natuurlijk kunnen heel veel dichtbundels in aanmerking komen voor recensie in een blad voor zelfbezinning. Zelfs als dichters het over de hele wereld hebben, hebben we het over onszelf. We zíjn de wereld op het moment van dichten. Dichten ís zelf '“ bezinnen, met liefde voor de vorm, waarin het grote geheel zich op dat moment aan jou voordoet. Je blijft daar net zo lang aan slijpen tot het klopt: dat je betrapt hebt wat er te zeggen viel

eenzelvig tot
het diepst gespleten
sta ik zwijgzaam
aan de rand
pogend om een
draad te spannen
tussen gevoelens
en verstand
verwerend steeds
opnieuw verbazen
dat de koeien eeuwig grazen

Gelukkig gebeurt het ook, dat woorden zomaar op hun plek vallen; maar meestal is het hard werken, schoffelen en harken, en weer een tijdje laten liggen, in zon en regen; de wind er overheen laten gaan. Dan treft je opeens, op een ochtend meestal, dat je taalperkje er mooi bij ligt.

Móet het met taal? Ruim opgevat kan elk werk 'dichtend' gebeuren: tuinwerk, timmerwerk of huishoudelijke arbeid, het maakt niet uit. Dichten is íets '“ wat dan ook '“ kernachtig ten uitvoer brengen, en het op het juiste moment weer met rust laten.

Tuinman te Wolfheze, en dan af en toe je handen wassen en noties maken. Vijfentwintig jaar lang. Begrijpelijk dat de stijl over de jaren heen verandert en verspringt. Wisselend als het weer zijn de gedichten van André Schulten. Maar doorlezend besef je al gauw dat stijlwisselingen tevens het kenmerk zijn van deze hink-stap-springende levensaanvaarder

scheve kop en narrenpak
vleugellam en
hink-stap-springend
loop ik steevast
uit de maat
maar het klopt
het klopt

Vaak wel, ja; soms wat minder, maar misschien klopt dat toch ook wel, als je telkens 'gaat' voor de van God gegeven sprong. Die overkomt je, is nooit van tevoren bedacht. En even wisselend als de gedichten zijn de eigen tekeningen en foto's.
André Schulten komt hier vooral te voorschijn als iemand die zich in geen enkel keurslijf wil laten drukken. Eigenzinnig, tevens toegewijd. Dat spanningsveld aanvaardend als: hier zal ik het mee moeten doen, dit is mijn leven' niet als het veel amechtiger 'zo ben ik nou eenmaal'.
Mij treft in André's werk dat willen voorkómen van het pretentieuze; daarvan de kracht; want toch ook zoekend naar jezelf, dat willen 'neerzetten'; je 'ei' leggen, anders gezegd: je 'zelf' leggen.
Dat dát nou juist niet altijd 'vanzelf'' gaat hoor ik in het volgende vers

ik ben werkelijk
prachtig ingepakt
in de broek
een strakke vouw
jasje aan geen stofje
geen hartje op de mouw
goed gekapt
strak geschoren|
keurig dasje recht
van voren
veters dicht
de schoenen glimmen
en als je goed kijkt
heel erg diep
wel, dan zie je mij
van binnen

Dat de bundel misschien niet gaat horen bij grote literatuur is nou eens een verademing. Hij is geloof ik niet gemaakt om internationaal door te breken, of na zijn dood op de literatuurlijsten te verschijnen. Dit pionieren met originele uitgaven kenmerkt de jonge uitgeverij A3. Ook eerdere uitgaven verrasten door hun combinatie van woord en beeld, zoals het mooi uitgevoerde 'De sterren van je leven '“ en wat ze je te vertellen hebben', met pastels van Juke Hudig, die stilte ademen. En met de uitgaven van haiku's en van verschillende sets kaarten. Speels. Met deze springende, tuinierende, tekende en fotograferende dichter houdt de uitgeverij haar spelevarende koers.

Gedichten en schetsen als een haneschreeuw' waarna het beest bedaard weer verder stapt. Tot het al vast vermoede einde. Maar ook dat is nu eenmaal des dichters

verstomd zijn de verhalen
die zijn bladeren de wind meegaven 
verhalen uit de kern
voor wie ze kon verstaan
gedachten dragen nu het beeld
van wie en wat hij was
en meer nog
van wat hij had willen zijn
een boom die kon ruisen
eenstemmig in een oneindig bos

*

Dicht zo een tuinman als hij dicht? Dan denk ik: laat meer beroepen dichters baren. 

Jac Vroemen in SFINX, tijdschrift voor persoonlijke en sociale vernieuwing, jaargang 2006, nr. 2

 

Recensie:

Voor Meander recenseerde Nelleke Bos twee bundels van A3 boeken. Om het verband niet kwijt te raken hier de complete recensie van "het klopt" van André Schulten en "In memoriam" van Geert Verbeke:

"Poëzie is, zonder twijfel, de meest gevoelige taaluiting die we kennen. Gaat het in de literatuur om hele zinnen, in de muziek om woorden; in de dichtkunst kan een enkele letter al verschil maken. Het is bij uitstek de discipline die woorden creëert '“ taal en schepping staan in de poëzie vaak dicht bij elkaar. Dit wonderbaarlijke gegeven ten spijt is poëzie voor veel mensen geen dagelijkse kost. Eerder grijp je naar de afstandsbediening van de tv dan naar een dichtbundel. En ook een reep chocola heeft kennelijk meer te bieden dan een paar regels tekst. Lezen doen we veel. Gedichten zitten daar zelden bij. Op welk moment reiken we dan naar poëzie? Wanneer voeden we onze geest liever dan de maag? Juist: op de keerpunten in ons leven. Tijdens de meest verliefde, dramatische of verdrietige periodes verlangen we ineens naar herkenning, troost, bezinning. Bij bijzondere gebeurtenissen horen mooie woorden. Uitgeverij A3 voorziet in deze behoefte. De twee besproken bundels herbergen zulke rake woorden. Het grote verschil tussen deze twee bundels? "In memoriam" is geschreven rond een uiterst bijzondere gebeurtenis: de dood en het rouwen. In "het klopt" wordt het leven als geheel tot een bijzonderheid gerekend.

"In memoriam" is een indrukwekkende bundel met op elke linkerpagina één of meerdere teksten en rechts telkens een foto in stemmig zwart-wit. Geert Verbeke hanteert complexe dichtvormen: de bundel is een mix van haiku's, haibuns en tanka's. De tanka en de haiku zijn gedichtjes met strikte voorschriften voor het aantal lettergrepen. De haibun is een stukje proza, gecombineerd met een haiku. Toch straalt deze bundel niet zozeer complexiteit alswel eenvoud uit. De vele haiku's en tanka's zien eruit alsof ze in één zucht op het papier gedwarreld zijn, als kleurige herfstbladeren uit een grote oude boom. Het thema van de bundel mag dan rouw zijn, verdrietig klinken de teksten allerminst. Wanneer je de bundel binnengaat, voel je je omringd door de natuur en gedragen door de aarde. De natuur is overal en zij begeleidt je langs de woorden. Proef mee (p.32):

rouwen stemt af
op de diepgang van talen
stiltes duiken op
de woorden worden waaiers
om koelte toe te wuiven

Het bizarre aan het geheel is wat mij betreft de afwezigheid van het donker verdriet dat ik verwachtte; het is echter juist verbondenheid '“ met de natuur, met de dode '“ die de teksten kleurt. Er spreekt een verzoening met de dood als onderdeel van het leven uit. Het gangbare doodzwijgen van de dood is hier veranderd in een stille ode aan het leven zelf. Daarbij slaagt Verbeke erin de gebaande paden te vermijden. Nergens worden zijn woorden flauw of de emoties gemeenplaatsen. Met hetzelfde gemak schrijft hij over stil verdriet als over de realiteit van een begrafenis. Alles ademt puurheid. Herkenbaar? Lees p. 102:

vlak na de rouwdienst
het laffe schepje aarde
ver van de grafput
tijdens de rouwmaaltijd
zoutloze praatjes en soep

.../...

kamers opruimen
in het ouderlijk huis
een oeroud verhaal
bidprentjes in kerkboeken
soft porno in vader's la

"Het klopt" van André Schulten is een toegankelijk bundeltje. Dankzij de frisse vormgeving met illustraties van de auteur zelf is het een feest om in deze bundel te bladeren. Beginnen we bij het motto: om dit / vreemd gegeven / mensenleven

De plaatsing van "vreemd" voor "gegeven" geeft verwondering weer. Vervolgens maakt de auteur duidelijk dat het leven niet alleen vreemd, maar ook "gegeven" is. Ook daarop maakt "vreemd" aanspraak: wie is deze onbekende gever eigenlijk? Deze ogenschijnlijk eenvoudige regel roept vele vragen op. Schultens gedichten bedienen zich niet of nauwelijks van rijmwoorden. Eerder zijn het losse gedachten in een elegant jasje. Elk gedicht in deze bundel is vergezeld door een tekening of foto die de kern van het gedicht vaak prachtig ondersteunt. Er is duidelijk niet simpelweg een plaatje bij de tekst gezocht; de twee componenten vullen elkaar fantastisch aan, versterken elkaar. Vitaliteit is wat de gedichten uitstralen. Niet alles zingt en jubelt, er is juist ruimte voor overpeinzing en wat somberheid, maar nergens hangen de schouders of wordt er gemompeld. Alle facetten van het leven worden bekeken en doorleefd. Lees bijvoorbeeld op pagina 31:

scheve kop en narrenpak
vleugellam en
hink-stap-springend
loop ik steevast
uit de maat
maar het klopt
het klopt

Hier is het de tekening naast het gedicht die laat zien wat er klopt: de beschreven figuur is er te zien, met een mooi rood hart in zijn handen en zijn trots van het gezicht af te lezen. Tot slot wil ik u een laatste fragment meegeven (pagina 75):

ik heb je herkend
dwars door alle schillen heen
op een onbewaakt moment

Hoe zou ik hier nog iets aan toe kunnen voegen?

Auteurs e.a.

Share

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

22/01/2022 22 januari - 3 februari 2022: het Gele Zaad levenspad
12/01/2022 De volle maan van 18 januari 2022
09/01/2022 9 - 21 januari 2022: Blauwe Aap levenspad
05/01/2022 Zoek je innerlijk vuur! - recensie
 

Agenda