blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken • Webshop

Nu verkrijgbaar!

Speciaal voor
kinderen

Jaaa, ze zijn er!

Lichttaalkaarten!

« Terug naar lijstweergave

ABC van 15 emoties


ABC van 15 emoties

Marja Postema
Illustraties: Ruzica Parsons

21 x 21 cm
300 pagina's
full colour

PDF met volledige inhoudsopgave en inleiding vind je als download onderaan deze pagina

ISBN: 978 94 91557 36 1
NUR: 728

Prijs: € 34,50

Dit artikel bestellen.

Emoties horen bij de mens vanaf het begin van de mensheid, maar tegenwoordig (h)erkennen veel mensen hun emoties niet meer of weten ze er geen raad mee. Helaas, want emoties maken ons attent op onze behoeften en geven de energie om die te bevredigen. Emoties helpen ons onszelf en anderen te leren kennen. Emoties helpen ons om te gaan met alles wat we in het leven tegenkomen.

Dit gedegen handboek bundelt de rijke persoonlijke en professionele kennis en ervaring van coach Marja Postema. Zij behandelt de vier primaire emoties die we vanaf de geboorte ervaren (angst, verdriet, boosheid en vreugde), de acht emoties die een belangrijke rol spelen in onze relaties (vertrouwen, compassie, eenzaamheid, schaamte, schuldgevoel, jaloezie, liefde en verlegenheid) alsook de drie emoties hoop, machteloosheid en zelfvertrouwen, omdat deze een diepe impact hebben op het reilen en zeilen van ons leven.

Marja Postema maakt duidelijk dat er geen sprake is van positieve en negatieve emoties, maar dat elke emotie zowel constructieve als destructieve aspecten heeft. Niet eerder is de complexiteit van deze belangrijke emoties zo helder uitgewerkt. Per emotie beschrijft ze hoe verschillend mensen hiermee omgaan in de vorm van types. Bij een type gaat het om gedrag dat onbewust ontstaat. Ze rangschikt de types in mensen die de desbetreffende emotie in meer of mindere mate vermijden en degenen die de emotie tentoonspreiden en als het ware uitvergroten. Bij elke type gaat ze in op het gedrag, de valkuil, het effect op de omgeving, mogelijke oorzaken en de uitdaging.

‘ABC van 15 emoties’ is een onmisbaar en diepgaand handboek voor professionals. Het kan ook als leidraad dienen voor mensen die worstelen met bepaalde emoties en aan de slag willen om zichzelf ten volle te leren kennen, vitaal te blijven en op een diepgaand niveau relaties te kunnen aangaan. 

Recensies en lezersreactie:

Coach Marja Postema (1955) heeft jarenlang geworsteld met emoties en is er gefascineerd door geraakt. Op een diepgaande en zeer gestructureerde wijze worden alle emoties, zoals angst, boosheid, compassie, eenzaamheid, hoop, jaloezie, liefde, machteloosheid, schaamte en schuld, verdriet, verlegenheid, vertrouwen, vreugde en zelfvertrouwen beschreven. Er wordt hierbij een vast stramien gehanteerd: synoniemen en nuances, uitdrukkingen, spreuken en gezegden, het constructieve en destructieve aspect, verschillende types, omgaan met een emotie en zelfreflectie. Er is hier al veel over geschreven, maar dit gedegen en mooi vormgegeven handboek is daar zeker een aanvulling op. Zeer geschikt voor coaches, therapeuten, hulpverleners, ouders en leerkrachten om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van specifieke emoties. Voorzien van praktijkvoorbeelden. Zeer waardevol zijn de verwijzingen naar films in verband met een speciale emotie. Met tekeningen in kleur, een literatuurlijst en een verwijzing naar websites bij iedere emotie. Geen register.

Drs. Ben Daeter, voor NBD/Biblion

-----

A3 boeken, uitgever van boeken over spiritualiteit, oude wijsheden en over het verwerven van inzicht in onze natuur, brengt weer een interessant boek op de markt; een handboek dat de complexiteit van emoties inzichtelijk maakt. De auteur, coach, opleider en trainer in omgaan met emoties, heeft een uitgebreide  kennis opgebouwd vanuit eigen ervaring. Via een lange weg leerde ze, na de geboorte van haar dochter, het verloren contact met zichzelf te herstellen.  In haar theateropleiding  werd ze voor het eerst uitgenodigd om haar gevoel toe te laten.  In verschillende therapieën die volgden, kon en mocht ze haar eigen emoties onbelemmerd beleven en onderzoeken.
Het boek volgt de Transactionele Analyse theorie (TA) die ervan uitgaat dat strategieën uit de kindertijd onbewust worden toegepast. We moeten ons eerst bewust worden van achterliggende aannames en overtuigingen over onszelf om patroonmatig gedrag los te leren laten is het uitgangspunt.  In veertien hoofdstukken worden vijftien emoties besproken. Achtereenvolgens zijn dat: angst, boosheid, compassie, eenzaamheid, hoop, jaloezie, liefde, machteloosheid, schaamte en schuld, verdriet, verlegenheid, vertrouwen, vreugde. Haar keuze voor juist deze uitgebreide indeling en niet een bestaande door de wetenschap gedefinieerde categorisering,  zorgt ervoor dat er ook aandacht kan zijn voor gevoelsmatige hoedanigheden als compassie (liefdevolle vriendelijkheid), eenzaamheid, hoop, en vertrouwen.
Sober, getekende illustraties met de typische  gezichtsuitdrukking die bij de betreffende emotie hoort, begeleiden de tekst.  De eenvoud van de tekeningen is tegelijkertijd ook de kracht ervan;  een blik is voldoende om te zien om welke emotie het gaat.
De opbouw van de hoofdstukken is telkens dezelfde: een kenmerkende uitspraak, een algemene beschrijving, synoniemen en nuances, uitdrukkingen en gezegden, fysieke reactie, constructieve aspecten en destructieve aspecten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een opsomming van verschillende types. Bij elk type wordt ingegaan op gedrag, valkuil, effect op de omgeving , mogelijke oorzaken en de uitdaging. Ze zijn gerangschikt op een verticale lijn waarbij het zinvol omgaan met de emotie als norm wordt aangehouden. Voorbeelden uit de praktijk, literatuur en films illustreren hoe de verschillende typen met hun uitdagingen kunnen omgaan. De indeling en duidelijke afbakening van de verschillende typen kan wat reducerend overkomen en toch bieden de beschrijving houvast voor professionals die intensiever willen ingaan op een bepaalde emotie en voor iedereen die in het dagelijkse leven wil leren omgaan met zichzelf en diepgang wil geven aan relaties.

Monique Smit

----

Emotie behoeft geen toelichting. Iedereen kent het en we hebben er allemaal mee te maken, of we willen of niet. Oorspronkelijk schreef Marja Postema dit handboek voor coaches, therapeuten, hulpverleners en voor iedereen die met mensen werkt en meer inzicht wil hebben in de complexiteit van specifieke emoties. Wat een mazzel voor lezend Nederland dat haar ABC van 15 emoties beschikbaar is voor iedereen!

Opvallend is dat er 14 emotie hoofdstukken zijn, waarbij meteen de vraag rijst: waar is emotie nummer 15? Schaamte en schuld, twee sociale emoties krijgen een gedeelde plaats. Veelal worden deze twee met elkaar verward, maar zegt Postema: er is een essentieel verschil tussen deze emoties. Je voelt je schuldig als je iets hebt nagelaten of een ander iets hebt aangedaan. Je schaamt je wanneer je gedrag niet voldoet aan de verwachtingen van anderen of die van jezelf. Door de heldere schrijfstijl worden diverse thema’s inzichtelijk gemaakt.

Ieder hoofdstuk heeft globaal dezelfde opzet, wat kenmerkend is voor een handboek. Een krachtige quote, gevolgd door een gedegen uitleg wat de desbetreffende emotie is. Synoniemen en nuances, vervolgens uitdrukkingen met veelal internationale spreuken: Motten vreten de kleren stuk, verdriet het hart (Russisch). Fysieke reacties worden gevolgd door constructieve en destructieve aspecten. Dan een overzicht van verschillende types, bijvoorbeeld het wantrouwige type (jaloezie) of de paranoïst (vertrouwen) waarbij oorzaken, uitdagingen en valkuilen worden belicht. Hoe kun je zinvol omgaan met de desbetreffende emotie, een stukje over zelfreflectie en dan als klap op de vuurpijl een pracht van een literatuur- en filmlijst. Niet zomaar wat boeken- en filmtips, maar een complete lijst die werkelijk inspirerend is!

Veel herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven en teksten van prominenten wisselen elkaar af. Bijzonder integer geschreven waardoor de lezer aangezet wordt tot zelfonderzoek. Naast de prachtige uitgave op hoogwaardig glanspapier verdienen de sprekende illustraties van Ruzica Parsons een vermelding.

Marjan van Druenen

-------

Het ABC van emoties is een leerzaam boek vol praktische tips. Een fijn naslagwerk dat je inzicht kan geven in jezelf en je emoties. Het boek kan helpen om je een duidelijk beeld te geven van de overtuigingen die je hebt over jezelf en geeft je een duwtje in de juiste richting om patroonmatig gedrag los te leren laten.

Sandra Hutchison 

------------

Ik mocht dit boek lezen en was onder de indruk van de hoeveelheid bruikbare informatie die ik tegenkwam in ABC van 15 emoties. Niet alleen  voor professionals, voor mensen die worstelen met bepaalde emoties maar ook voor mensen zoals jij en ik.

ABC van 15 emoties kan bovendien dienen als achtergrondinformatie voor auteurs; dit boek biedt door de uitgebreide beschrijvingen van en verhandelingen over emoties, mogelijkheden om een karakter in hun werk nog verder uit te diepen.

Mieke Schepens

 


Gerelateerd nieuws

Share

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40

info@A3boeken.nl

 

KvK 30121964

BTW NL001506161B83A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

29/06/2022 De kaarten spiegelen inderdaad!
27/06/2022 De drie familiekaarten uit 'Spiegel van de zodiak'
14/06/2022 13 - 25 juni 2022: het Blauwe Hand levenspad
08/06/2022 De volle maan van 14 juni 2022
 

Agenda