blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Help je ook mee
dieren in nood helpen?

Bekijk het filmpje
over dit boek

Alweer de 4e druk!

Een fotoalbum op facebook met foto's van boekenkasten met daarin boeken van A3 boeken. Nieuwe foto's zijn welkom!

Dit hartlabyrint
van Selma Sevenhuijsen
mag je overtekenen
en gebruiken zoveel
je maar wilt.
(uit: 'De glimlach van de sirene')

We moeten ophouden met preken - interview met Jaap Dijkstra

Jaap Dijkstra (65) was achtereenvolgens instrumentmaker, wiskundeleraar en predikant. Deze brede achtergrond lijkt hij ingezet te hebben bij zijn onlangs verschenen boek ‘De absolute werkelijkheid’.  Hij schrijft met nauwgezetheid en met een logische opbouw over God, want dat is voor hem de absolute werkelijkheid. Hoewel hij zijn christelijke afkomst niet verloochent, put hij ook veel uit andere zeer oude religieuze tradities, met name het hindoeïsme.

In zijn woning aan de Klazingaweg zit Dijkstra op de bank en reageert weloverwogen, met de hem kenmerkende rust en zachte stem, op vragen naar aanleiding van zijn boek: ‘Ik hanteer bewust het begrip religie in plaats van godsdienst. Godsdiensten werken met leerstellingen, dogma’s; religies zijn beschouwend en verbindend.' Hij stelt dan ook: ‘Het is beter om de teksten alleen maar te lezen en ze niet te interpreteren, zoals theologen doen. Je moet namelijk de tekst voor zichzelf laten spreken.' ‘Het gaat fout als er geïnterpreteerd gaat worden’, zo is zijn stelling.

Opgegroeid in een christelijk milieu wist Dijkstra al toen hij twaalf was, dat hij dominee wilde worden, iets dat op latere leeftijd alsnog gerealiseerd werd. Zo was hij dominee in de Hervormde gemeenten in Langweer, Drachten en de Streekgemeente Frieslands End. Door zijn (spirituele) ontwikkeling kon hij niet langer binnen de muren van de kerk functioneren. Hij stopte als dominee en begon onder de naam ‘De Oude Hof’ in Oosterwolde een praktijk voor counseling, mediation en supervisie. Ondanks het neerleggen van zijn ambt is van enig afzetten tegen de kerk geen sprake. 'Ik hoop dat ze zal blijven bestaan, want dan is er in elk geval nog een plek waar iets over het absolute gezegd wordt. Als de kerk zou verdwijnen, dan is ook dát opstapje naar verdere (spirituele)groei er voor mensen niet meer.’

Over het beëindigen van zijn predikantschap: ‘De bijbel is doordrongen van religie. In mijn beleving was er in het begin de religieuze ervaring of gewaarwording.  Theologen zijn die gaan interpreteren; dus men is dingen gaan ‘bedenken’. Daardoor heeft men een eigen werkelijkheid gecreëerd.  Kerkscheuringen zijn ontstaan door antropologische interpretaties van wat er in de Bijbel staat. We moeten ophouden met preken en alleen maar gaan schriftlezen, laat die teksten maar eens met ons aan de gang gaan. De Katholieke kerk komt al een eind in de richting met hun preekjes van vijf minuten. De rest is daar beleving, liturgie. De oefening is uiteindelijk om heel het denken te overstijgen.' De christelijke tweedeling God versus de duivel is volgens Dijkstra een misvatting. 'Het kwaad heeft veel meer te maken met ons denken dan dat het een aparte entiteit zou zijn. Ons denken, dat is de boosdoener en dat kunnen we overstijgen door meditatie.'

Over het waarom van dit boek: ‘Ik zie dat er heel veel mensen bezig zijn met spiritualiteit en met religie. Ook bij mensen die de kerk allang verlaten hebben, maar nog wel religieus zijn. Zij vragen zich af hoe het dan wél zit en wie er mogelijk tóch een antwoord heeft op hun vragen. Ik neem de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid als uitgangspunt voor de zoektocht naar de absolute werkelijkheid. Waarmee ik probeer aan te sluiten bij het denken van deze tijd en het beschouwende van religieuze tradities’, om te vervolgen met: 'In de vierde eeuw na Christus heeft de kerk als het ware de religie uit de godsdienst gehaald. Er zijn in de eerste eeuwen allerlei leerstellingen bedacht die de religie hebben omgevormd tot godsdienst. Zo is God binnen de godsdienst een transcendente God maar binnen religie ook een immanente God, die ook in onszelf zit. Bij religie is alles met God doordrongen.De zin van het leven is worden wat je ten diepste bent, eenwording met de realiteit, de verlichting, de absolute vrede bereiken.' Dijkstra's boek biedt daartoe een handreiking.

Interview in de Nieuwe Ooststellingwerver van 22 februari 2012


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

21/05/2020 21 mei - 2 juni 2020: het Rode Hemelwandelaarpad
18/05/2020 De nieuwe maan van 22 mei 2020
14/05/2020 Ontwikkel je intuïtie - Aanwinst voor je zelfontwikkeling - recensie
12/05/2020 Isis mysteriekaarten: veel inzicht en helderheid - recensie
 

Agenda