blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Help je ook mee
dieren in nood helpen?

Bekijk het filmpje
over dit boek

Alweer de 4e druk!

Een fotoalbum op facebook met foto's van boekenkasten met daarin boeken van A3 boeken. Nieuwe foto's zijn welkom!

Dit hartlabyrint
van Selma Sevenhuijsen
mag je overtekenen
en gebruiken zoveel
je maar wilt.
(uit: 'De glimlach van de sirene')

Voor wie verder wil kijken dan de vertrouwde overtuigingen, dogma’s en uitgangspunten - recensie

Jaap Dijkstra is van huis uit theoloog en wiskundige. Een bijzondere combinatie die beide hersenhelften aanspreekt. Wiskunde baseert zich op logica, theologie gaat meer richting filosofie en metafysica, de wereld van het denken over de menselijke verbeelding en het onnoembare. Wat Dijkstra in zijn boek doet, sluit helemaal aan bij zijn persoonlijke vorming en ontwikkeling. Hij heeft gelukkig niet stilgestaan, merkt de lezer al snel. Dijkstra houdt van een overzichtelijke, logische opbouw in zijn betoog, wat je van een wiskundige ook mag verwachten. Hij begeeft zich op het terrein van de vergelijkende godsdienstwetenschap en de godsdienstpsychologie.

Ik had graag dit boek gelezen toen ik ongeveer 20 was. Na mijn catechisatie was dit een welkom boek geweest en het had een lange omweg in mijn leven kunnen inkorten. ‘De Absolute Werkelijkheid’ lezend kom je er al snel achter dat Jaap Dijkstra gelouterd door het leven een dergelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Terecht stelt hij in zijn boek dat om geestelijk te groeien naar waar het in de kern van dit bestaan om gaat, er eerst een persoonlijke en psychologische groei naar volwassenheid dient plaats te vinden. Dan ontstaat de evenwichtige bedding in de ziel van de ‘spiritueel ontwikkelende’ mens die het onnoembare kan ontmoeten. Of zoals Dijkstra stelt: ‘God’ (=Tao = Allah = Jahweh = de Christusnatuur en de Boeddhanatuur = Brahman enz.) is puur bewustzijn. Menselijke bewustwording en bewustzijnsgroei zijn een stap in die richting. Verlichting is het besef dat wij zo’n natuur al hebben en dat we in staat zijn om daarmee contact te maken.

Een treffend citaat vind ik in het slotwoord. Hier wordt Hui Neng aangehaald, een Zen-meester die rond het jaar 700 na Christus het volgende overdroeg aan zijn leerlingen: “Goede mensen, perfecte wijsheid is al aanwezig in alle mensen.” En: “Perfecte wijsheid is leegheid; en de vol-ledigheid van leegheid.” Leren contact te maken met die vol-ledige leegheid en dat te kunnen (ver)dragen, vereist meestal een goede leraar die je is voorgegaan op die weg en je wijst op de valkuilen, want die zijn er vele. Een van de grootste valkuilen is dat onze geest een enorme illusiebouwer is. Daarnaast is een bekende valkuil dat het ego verlangt naar erkenning en het vinden van deze ‘vol-ledigheid’ ziet als een prestatie waaraan een valse identiteit kan worden ontleend. Al onze gedachten, ja onze hele wereld, zijn op deze illusies gebaseerd. Gedachten zijn onze eigen creaties. We kunnen heel erg lang erin verwijlen, ons erdoor laten afleiden, fantaseren, visualiseren en dromen. We kunnen er mooie dingen mee creëren, die ons voldoening kunnen schenken. Echter de keerzijde is, dat het ons even zo hard kan afleiden van wat er IS en onze pijn en ons lijden verergeren. Blind voor de eenvoud van de absolute werkelijkheid.

Dat brengt de lezer bij de vraag wat dan werkelijkheid is. Als een filosoof verwoordt Dijkstra dit als de causale bron van alles. De oorzaak. Dit bouwt hij op vanuit logica. Onder alles zit een oorzaak, zelfs onder het ontstaan van het bestaan. Hij verklaart dit vanuit energie en de natuurwet van behoud van energie. Alles wat beweegt tot ontstaan moet een energetische oorsprong hebben. Deze oorsprong, het causale verband, is dat wat alles met alles verbindt. Dijkstra legt hier het interculturele en interreligieuze verband. Elke zingevingconstructie die wereldwijd in alle verschillende menselijke culturen is ontwikkeld tot religie, en later tot de grotere godsdiensten, is uiteindelijk gebaseerd op deze menselijke zielservaring. Het besef, of bewustzijn, dat de bestaansgrond onwankelbaar is en de grond van het bestaan in dit universum, dit unieke leven op deze aarde, op macro- en microniveau. De titel ‘absolute werkelijkheid’ verwijst daarom naar dat wat ontdaan is van onze illusies en gedachtespinsels, verwijst naar de woordenloze en egoloze leegte die puur bewustzijn is. Het gaat om het gebied in ons bewustzijn dat er is voordat taal en droom ontstaan. We hebben het hier over onze eigen causale bestaansbasis. Hiermee kunnen we pas contact maken als we ons denken en fantaseren over de werkelijkheid doorzien en durven zien dat dit constructies zijn van onze geest om ons bestaan te verklaren, ons leven te verklaren en onze identiteit overeind te houden. We bouwen onze eigen identiteit zorgvuldig op in de buitenwereld en ons contact daarmee. We identificeren onszelf met onze gedachten en emoties, onze reacties op de gebeurtenissen in ons leven. Als we de moed ontwikkelen om daarnaar te kijken met meer afstand en objectiviteit, dan zijn gebeurtenissen op zichzelf staande neutrale feiten, waarop je op heel verschillende manieren kunt reageren en waarmee je ook op heel verschillende manieren kunt omgaan. En ontdek je dat je laten meeslepen door emoties die je in de put helpen of die je onnodig ondermijnen door woede, je ziel overschaduwt en je laat bestaan in een staat van onwetendheid. Je ontdekt dat dit niet hoeft te gebeuren en dat dit verloren energie is.

Een belangrijke weg om deze gedachtespinsels te doorzien is meditatie. Een prachtig citaat in dit verband van Albert Einstein, in een brief gericht aan zijn rouwende vader vind ik op pagina 115: “Een menselijk wezen is een deel van het geheel dat wij heelal noemen, een deel dat in tijd en ruimte beperkt is. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets dat los staat van de rest, een soort gezichtsbedrog van zijn bewustzijn. Dit zelfbedrog is voor ons een soort gevangenis, die ons beperkt tot onze persoonlijke verlangens, en tot genegenheid voor een paar personen die het dichtst bij ons staan. Onze taak moet zijn onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door onze kring van mededogen te verwijden tot een omarming van alle levende wezens en de hele natuur in haar schoonheid. Niemand kan dit helemaal bereiken, maar het streven ernaar is op zichzelf een deel van de bevrijding en een fundament van innerlijke rust.”

Het tot rust brengen van de agitatie van de geest, is de kern van meditatie. Dit leidt tot zelfkennis. En deze zelfkennis leidt tot kennis van het ware Zelf, de absolute werkelijkheid.

Dit boek vind ik beslist een aanrader voor eenieder met een religieuze en godsdienstige achtergrond die er aan toe is om verder te kijken dan de vertrouwde overtuigingen, dogma’s en uitgangspunten. Want voorbij die woorden kom je in het gebied, dat de Bijbelse profeet Elia zo mooi beschreef naar aanleiding van zijn ervaring met de ‘Godsontmoeting’ op de berg Horeb. Hij omschreef hoe hij God verwachtte in indrukwekkend natuurgeweld. Maar uiteindelijk ontdekte hij God in “het suizen van een zachte stilte” (of koelte, of bries, afhankelijk van de vertaling) die ontstond NA dit natuurgeweld. Deze tekst vind je in het Oude Testament van de Bijbel in het 1e boek van Kronieken, hoofdstuk 22 vers 9. Een prachtige metafoor voor de stilte en leegte die je kunt ontdekken na alle woorden en heftige emoties.

Wie niet zo’n achtergrond heeft, zal misschien wat taalgebruik en duidingen in dit boek tegenkomen die niet meteen iets bij de lezer oproepen. Echter, waar het in dit boek om draait, de absolute werkelijkheid, raakt aan een algemeen menselijk vermoeden en aan mystieke ervaringen met de bestaansgrond die eenieder van ons in het leven kan tegenkomen. Want buiten religieuze en spirituele taal om hebben vele mensen dergelijke ervaringen zonder woorden in de natuur, of tijdens een moment van bewustwording van het wonder dat leven heet.

Recensie: Marisca van der Burgh


Gerelateerd(e) boek(en)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

21/05/2020 21 mei - 2 juni 2020: het Rode Hemelwandelaarpad
18/05/2020 De nieuwe maan van 22 mei 2020
14/05/2020 Ontwikkel je intuïtie - Aanwinst voor je zelfontwikkeling - recensie
12/05/2020 Isis mysteriekaarten: veel inzicht en helderheid - recensie
 

Agenda