blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Help je ook mee
dieren in nood helpen?

Bekijk het filmpje
over dit boek

Alweer de 4e druk!

Een fotoalbum op facebook met foto's van boekenkasten met daarin boeken van A3 boeken. Nieuwe foto's zijn welkom!

Dit hartlabyrint
van Selma Sevenhuijsen
mag je overtekenen
en gebruiken zoveel
je maar wilt.
(uit: 'De glimlach van de sirene')

SoulCollage® - een boek dat je aanspreekt

Het boek spreekt je aan met: ‘Kom, laten we een collage maken’. Dat gesprek duurt het hele boek en vertelt over wat SoulCollage (vanaf nu SC) is. Hoe je kaarten kunt maken die symbolisch je ziel weerspiegelen en illustreert dat met foto’s. Het beschrijft concreet de werkwijze en hoe je kaarten individueel of samen met anderen in een groep kunt gebruiken.

Spiritueel uitgangspunt SC
SC gaat uit van een visie op de kosmos die stelt dat er een middenrijk van realiteit is. Elke vorm die bestaat (zichtbaar, onzichtbaar, energetisch en materieel) komt voort uit een mysterieuze en vormloze bron, die heilig is. In het verlengde van de traditie van mystici ziet SC elke vorm als een mix van positief en negatief, die voortdurend wisselt van balans.

Psychologisch uitgangspunt
SC sluit aan bij Jung en volgelingen. Elke energie, ook de slechte, bevat ‘goud’. De schaduw ziet SC als een vitale, primitieve energie die uit balans is.

Inhoud
Hoofdstuk 1 t/m 9 vertellen je wat SoulCollage is. Daarna volgen hoofdstukken hoe je SC maakt en hoe en waar je het kunt toepassen.

Schilderen met plaatjes
In het boek staat: ‘meditatief in plaatjes bladeren vereist geen specifiek talent en spreekt je rechterhersenhelft (intuïtie) aan.’ Ik denk aan een workshop ‘schilderen met papier’ die ik ooit deed. Gemakkelijk om met plaatjes een schilderij te maken. Ideaal voor mensen (zoals ik) met watervrees voor tekenen/schilderen.

Schaduw
Bijzonder vind ik H 9 over de Schaduw en de manier waarop je met behulp van je eigen kaarten de schaduw kunt verkennen, ermee in gesprek gaan en zo de kern die Frost ‘het goud’ noemt kunt ontdekken. Zo kun je met je eigen verhaal (individueel) maar ook met het grote verhaal (gemeenschap/natuur) aan het werk.

Ik ben benieuwd naar werken aan het Grote Verhaal omdat het een concreet antwoord is op mijn vraag over ‘De wereld van de ziel’ *

Humor
Verrassing en humor (H 13) zijn belangrijk in SC. Het zit verstopt tussen de hoofdstukken die beschrijven hoe je kaarten kunt maken en toepassen. Sluit m.i. mooi aan bij werken aan de schaduw!

De donkere gedachte, de schaamte, het kwaad
doe lachend de deur voor hen open
en laat ze binnen komen.
Want alle zijn gezonden
als een gids vanaf de andere kant

Uit: The Guesthouse van Rumi

 

Voor mensen die iets meer willen weten:

H1: Wat is SoulCollage?
SoulCollage volgt het Jungiaans denken. Het is een werkproces waarin je door het maken van kaarten (weer) bewust wordt dat je zélf de schepper van leven bent. Scheppen voor jezelf én voor de aarde. Je ontdekt hoe je, via de afbeeldingen op jouw kaarten, kunt luisteren naar je intuïtieve wijsheid. Door het maken van kaarten maak je de aspecten van je ziel zichtbaar.
SC is ook een therapeutische werkwijze om de verschillende aspecten van je ziel in balans te brengen, te helen en te bevrijden zodat ze zich kunnen ontplooien. Al deze aspecten hebben behoefte om benoemd en gehoord te worden in een gesprek. Door ze te erkennen, te zien als een van velen, wordt de lading lichter en kunnen we er objectiever naar luisteren en ontdekken waar en wanneer een aspect in ons verleden is ontstaan. Wat haar angsten en verlangens zijn en waarom het zich zo ‘gedraagt’.
Door het maken /ontwerpen /verzamelen van kaarten ontstaat een visueel, levend dagboek dat zich samen met en door jou ontwikkelt.

Ik verzamel al jaren kaarten, plaatjes. Omdat ze me aanspreken, iets met me doen. Ik heb ze meteen opgezocht en gesorteerd. 

H 2 De drie sleutelwoorden
Frost gebruikt in haar boek drie sleutelwoorden: Neter, schaduw en ziel

Neter: Energie, aanwezigheid, bondgenoot of uitdager
Schaduw: Uitvergroting / vertekening van de energie van een Neter
Ziel: De ziel in SC omvat alle Neters. Ze is heilig, want afkomstig uit de Bron.

H 3 Een SoulCollage verzameling
Deze bestaat uit drie transpersoonlijke kaarten en vier groepen. Ze worden in aparte hoofd- stukken beschreven.

H 4 De transpersoonlijke kaarten
De Neters van de transpersoonlijke kaarten hebben eigenlijk geen vorm en dus geen schaduw. Wanneer we ze toch proberen te ‘vangen’ in plaatjes, dan zijn het altijd ontoereikende symbolen. Frost adviseert om deze beelden in stilte te laten ontstaan. Ze geeft daarvoor een oefening. De transpersoonlijke kaarten zijn: de Bron, de Zielsessentie en de Getuige.

H 5 Het Comité
Het Comité bevat verschillende en vaak uit balans zijnde innerlijke delen van de menselijke ziel. Ze zijn vaak vanaf het begin van onze kindertijd aanwezig. Deze Neters hebben wél allemaal een vorm. Innerlijke gesprekken tussen deze delen zijn normaal. De meesten herhalen dingen eindeloos: zorgen, standpunten en manieren van reageren. Soms zijn delen moeilijk aan te wijzen, omdat ze niet houden van het licht van het bewustzijn. Frost geeft hiervan voorbeelden die heel herkenbaar zijn. Als de afscheiding van delen abnormaal wordt dan moet professionele hulp ingeschakeld worden. Ze noemt een aantal Comiténeters, waaronder de Observeerder. Deze heeft als taak het identificeren, benoemen en beschrijven van je innerlijke delen. Deze Neter  is wezenlijk anders dan de transpersoonlijke Getuige.
Door SC kan het Comité meer in beweging komen, zich sneller ontwikkelen en kan er meer balans ontstaan zodat de codering van onze zielsessentie meer tot uiting kan komen in ons levensverhaal.
Het Comité bevat veel Neters die ook deel uitmaken van het Ego. Het Ego zélf is niet negatief; het is essentieel om te overleven en werkt het beste als het in balans is.

H 6 De Gemeenschap
Tot deze groep behoren wezens die met een speciale energie invloed hebben op jouw persoonlijke leven en ziel. Neters zoals: voorouders, familie, leraren, helers, huisdieren. Het zijn gidsen, bondgenoten en uitdagers. Kaarten voor Gemeenschapsneters maak je doelbewust voor een persoon/dier die/dat een specifieke energie en/of invloed voor jou heeft. In het hoofdstuk staat een vragenlijst die helpt om deze Gemeenschapsneters te vinden.

H 7 De Metgezellen
Deze Neters kunnen vreemd of mysterieus over komen. Ze werken door hun flow, blokkades en vermogen om te veranderen, te helpen, dwars te liggen en te kwetsen. Je ontdekt ze tijdens geleide meditaties en visualisaties. Frost stelt dat we onze ziel opnieuw moeten verbinden met de levenskracht van de natuur. Zij doet dat door dieren te visualiseren in onze chakra’s.

Dat klonk wat vreemd, totdat ik de beschrijving van de energie van de verschillende chakra’s las en visualiseerde welke dieren daarbij zouden passen.


 

Frost begeleidt je als deze Neters vreemd voor je zijn. Ze stelt dat vertrouwen op je onderbewustzijn een wezenlijk deel van het SC proces is en dat je innerlijke Criticus tekeer kan gaan! Tip van haar is het dier of wezen, dat tijdens je visualisatie verschijnt, te accepteren. Je te onthouden van interpretaties, gewoon plaatjes te zoeken en de kaart te maken.

H 8 De Raadgevers
Raadgevers zijn archetypen die heel actief werken en spelen in jouw unieke ziel. Hun energie trekt je uit jouw kleine verhaal en verweeft  het in het grote verhaal van de wereld. Deze Neters hebben meer transformatiekracht dan de andere Neters. Ze spreken meestal in de taal van het hart en niet in de taal van het verstand, ego of andere mensen.
Archetypen zijn universele patronen van energie, die in elke cultuur door de eeuwen heen voorkomen en verschillende namen dragen.  Er zijn archetypen die er altijd zijn geweest en andere die in een bepaalde fase van je leven spelen. De beelden zijn mysterieus, universeel van karakter. Ze bevatten oude symbolen en mythische figuren.

Wanneer we ons bewuster worden van de codering van onze ziel, kunnen we leren om een archetype, dat we nodig hebben, aan te roepen. Betekenis van deze archetypen moet je langzaam laten groeien en zich laten ontvouwen

H 9 De schaduwkant van de Neters
Een eigen hoofdstuk voor de Schaduw! SC kijkt naar negativiteit gebaseerd op een synthese tussen een spirituele en een psychologische zienswijze. Er wordt benadrukt dat we aandacht aan de schaduwkanten van Neters moeten besteden, omdat ze niet verdwijnen als we ze negeren. De schaduw moet erkend en onderzocht worden – bijvoorbeeld door de dialoog ermee aan te gaan. Hierdoor wordt haar grip op ons losser.
Het hoofdstuk benadrukt je eigen verantwoordelijkheid. Beschrijft hoe je zorgvuldig en veilig met de Schaduw kunt werken en waar je schaduwen vindt. Bijzonder en treffend vind ik dat hier een onderscheid wordt gemaakt tussen het kleine verhaal (dat van jezelf) en het grote verhaal: door de tijden heen bewegende archetypen in de binnen- en buitenwereld.
Frost benadrukt dat we moeten onderscheiden wanneer en waar de schaduw aanwezig is. Om manieren te vinden om onszelf, onze gemeenschappen én de wereld te beschermen. Wanneer we ons bewuster worden, kunnen we helpen deze schaduw in balans te brengen. Zelfs als die sterker en overweldigender is dan onze persoonlijke schaduw.
Integratie ontstaat door het accepteren van, luisteren naar, werken met en uiteindelijk verinnerlijken van schaduwaspecten.

Ik herken dat bij mezelf: over oude schaduwen durf ik te praten, maar de schaduwen die me overvallen, dat is een ander verhaal. Ze zijn er nog omdat ik ze niet aandurf, zoek hoe ermee te werken**. Zeker als ik denk over wat er in onze wereld gebeurt. Kun je meer doen dan achteraf herdenken en getuigen??

In het boek staat: herintroductie van levenskrachtige levensvormen (zoals de archetypische Neters) zal helpen het dualistische of/of denken te veranderen. Als voorbeeld geeft Frost een treffend voorbeeld hoe archetypes van de Grote Moeder, de Krijger, de Hoeder van Patronen  van toepassing zijn op onze huidige situatie (wereld, natuur).

Ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik schaduwen op de kaart ga zetten!

 

H 10 SC kaarten maken
Stapsgewijze concrete handleiding over het maken van kaarten. Zoektocht naar het ware symbolische plaatje dat de essentie weergeeft van een ongezien kracht in ons.

H 11 ‘Ik ben degene die...’
Hoe je werkt nadat je kaarten hebt gemaakt. Vanuit de kaart en door te noemen.
Frost benadrukt de kracht van een naam als groot en heilig thema in alle religies en mythen. De naam brengt ons de kracht waarmee je je kunt losmaken en de kracht van bewuste keuzes. Wacht tot de ware naam van de kaart wordt gegeven. Een naam die staat voor de primaire energie van de Neterafbeelding op de kaart.

H 12 De kaarten raadplegen
De kaarten raadplegen heet een reading. De dialoog aangaan met jouw innerlijke gidsen of Neters. Met concrete stappen (en voorbeelden) voor een reading, individueel en als groep.

H 13 Verrassing en humor
Verrassing en humor zijn belangrijk in SC. Met archetypes als de Dwaas, de Onderbreking, de Knipoog etc.

Als het ego van een ziel, met andere woorden een van de overheersende Comitéleden, zich heeft bewapend en bang is, zal het niet willen erkennen dat er sprake is van schaduw in zijn domein.

De vraag van Frost: ‘zijn verrassing en humor een manier waarop we het defensiemechanisme van het ego kunnen verrassen en met dwaze duwtjes de ziel helpen om haar energie vrijer te laten stromen?’ Beantwoordt ze met: ‘het verrassingselement stelt ons in staat om met nieuwe ogen naar onszelf te kijken en te lachen met een soort helende lach.’

H 14 t/m 18 Toepassingen
Dagboekschrijven, werken als individu, met een groep, met kinderen, anderen toepassingen zoals on-line, retraite, lichaamswerk,

H 19: Hoe begeleiden
Over facilitator worden, een begeleidingsgroep vormen.

H 20 Samen ontwikkelen we ons
Frost sluit haar boek af met haar idee dat SC de maatschappij helpt te transformeren. Door balans te brengen tussen linker- en rechter hersenhelft, tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. Een eind te maken aan het dualisme dat mensen onderverdeelt in goed en slecht.

 

Recensie en kaarten: Ynske Scheepstra

Een verkorte versie van deze recensie is eerder verschenen op inspirerendleven.nl

*De wereld van de ziel, Daniël van Egmond, recensie inspirerendleven.nl van november 2014)               **Spiritual Ecology, Llwelynn Vaughan-Lee, (recensie inspirerendleven.nl van november  2013)

 


http://www.inspirerendleven.nl

Gerelateerd(e) boek(en)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

10/11/2019 Zet je aan het denken... - recensie
09/11/2019 De volle maan van 12 november 2019
07/11/2019 7 - 19 november 2019: Witte Spiegel levenspad
28/10/2019 Mannen zijn geen vrouwen - recensie
 

Agenda