blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Vers van de pers

Verscheen zomer 2021

Verscheen voorjaar 2021

Verscheen voorjaar 2021

Een fotoalbum op facebook met foto's van boekenkasten met daarin boeken van A3 boeken. Nieuwe foto's zijn welkom!

Dit hartlabyrint
van Selma Sevenhuijsen
mag je overtekenen
en gebruiken zoveel
je maar wilt.
(uit: 'De glimlach van de sirene')

Ostara is springlevend

In zowel wetenschappelijke als sommige paganistische kringen wordt getwijfeld of er wel een godin Ostara in onze streken werd aanbeden. De Angelsaksische monnik Beda schrijft in zijn boek ‘Temporum Ratione’ (‘The Reckoning of Time’) dat de heidenen de maand april Eastermônath noemden naar de godin Eostrae.

Waarom zou een monnik een heidense godin verzinnen, haar naam noemen en haar cultus beschrijven? Het is een bewezen feit dat de seizoenswisselingen door de heidenen, die met de natuur leefden, werden gevierd en dat er in voorchristelijke tijden ook in onze streken godinnen werden aanbeden. De Christenen hebben dit lentefeest later gekerstend tot het paasfeest en veel van de heidense gebruiken overgenomen.

Ook Jacob Grimm heeft het in zijn boek ‘Deutsche Mythologie’ over de godin Ostara en beschrijft haar behalve als godin van nieuw leven en vruchtbaarheid ook als godin van water en heilige bronnen. Hij baseert dat mede op de 'Vita Caroli Magni', de biografie van Karel de Grote van de Frankische geschiedschrijver Einhard, die schrijft dat de maand april op gezag van Karel de Grote Ostarmanoth werd genoemd. Dit komt overeen met de Angelsaksen bij wie april Eostermonth heette. Zelfs als de godin Eostrae terug te voeren is op de Griekse godin Eos, de Romeinse godin Aurora, de Fenicische godin Astarte, of de Babylonische Ishtar zoals Grimm veronderstelt, hoeft dat nog niet te betekenen dat er bij ons geen lentegodin met de naam Ostara werd vereerd. Haar namen mogen dan per land of streek verschillen, maar het gaat om hetzelfde archetype.

Op pagina 176 van het boek ‘Wijze vrouwen en godinnen’ van Aat van Gilst: staat een deel van een gebed naar een oud handschrift uit het klooster van Corvey in Westfalen, waarin ene Eostar als godin van het nieuwe leven en vruchtbaarheid wordt aangeroepen:

Eoastar, Eoastar,
der aarde moeder,
laat deze
akker gedijen
en groen worden,
hem bloeien,
vruchten dragen,
vrede hem

Op dezelfde pagina van dit boek wordt een achttiende eeuwse schrijver Casimir Wasserbach aangehaald, die een heiligdom bij Oesterholz in het Teutoburgerwoud beschreef.

“Lucos ac nemora consecrata diis aput Colstede et fanum Osterae deae prope Osterholz”.

Vertaling: "Aan de goden gewijde bossen bij Kohlstadt en een heiligdom van de godin Ostera nabij Oesterholz".

Er zijn ook daadwerkelijk overblijfselen van oude heidense heiligdommen bij die plaats ontdekt. In 1958 is er ook archeologisch bewijs gevonden bij de plaats Morken-Harff in Rheinland Westfalen Duitsland, daar zijn meer dan 150 votief altaren gevonden uit de jaren 150-250 v Chr. met teksten gewijd aan de matronen Austriahenae. De meeste teksten zijn niet compleet maar hun betekenis is duidelijk.

Wetenschappers hebben de naam Austriahenae etymologisch aan Eostre gelinkt. Beide namen zijn terug te voeren op dezelfde Germaanse oorsprong en waarschijnlijk afgeleid van het Oudgermaanse woord voor het oosten. Ook de Duitse en Engelse benaming voor Pasen (het feest van Ostara) Ostern en Easter wijzen daarop. Het bewijst dat de naam Eostre niet op zichzelf staat en het gebruikelijk was dergelijke namen aan godinnen te geven. In het geval van Ostara als godin van het licht en de dageraad begrijpelijk als je bedenkt dat de zon in het oosten opkomt.

Voor mij is het aannemelijk dat de heidenen, die leefden met de natuur, na alle kou en de donkere winterdagen de terugkeer van het licht en de zon vierden en daar een godin van het nieuwe leven en vruchtbaarheid voor bedankten. De namen voor haar mogen dan per land of streek verschillen, maar in onze streken kan zij Ostara hebben geheten.

Een ding is in ieder geval zeker, Ostara is in onze tijd springlevend.

Tekst: Ineke Bergman
Illustratie: Pol Wijnberg


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

15/10/2021 De volle maan van 20 oktober 2021
14/10/2021 Nederlandse rechten van 'How to Heal toxic Thoughts', Sandra Ingerman
10/10/2021 10 - 22 oktober 2021: het Gele Zon levenspad
07/10/2021 Wat een bijzondere kaarten!
 

Agenda