blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Vers van de pers!

Verscheen voorjaar 2021

Verscheen voorjaar 2021

Nieuw!

2e druk is verschenen!

Alweer de 5e druk!

Maya wijsheid in het licht van de schepping: 16 - 28 januari 2015

De Maya Tzolkin kalender vertelt het verhaal van je levensreis op basis van je geboortedatum. Zo kun je veel te weten komen over je kwaliteiten, talenten en hoe je vanuit de kosmos energetisch wordt ondersteund om te groeien en creëren. De Tzolkin vertelt ook een groter verhaal: het verhaal van de schepping en wat we als mensheid komen doen op aarde. Dit is het tweede artikel in een serie van twintig over de levenspaden van de Tzolkin. Elk levenspad telt dertien dagen en elke dag heeft zijn eigen energie die je ondersteunt bij het innemen van jouw eigen plek in het geheel.

Blauwe Nacht levenspad: hartsverlangen van de mensheid

Het Blauwe Nacht levenspad gaat over ons hartsverlangen als mensheid om samen een mooie wereld te dromen. En dan bedoel ik niet dromen met je ogen dicht, maar met je ogen open. De wereld is nog niet af. Wij mogen de wereld zelf ‘af’ dromen. Alles is mogelijk en wij hebben de vrijheid om onze eigen realiteit te kiezen. Ons gemeenschappelijke hartsverlangen is ervoor zorgen dat de aarde een plek is waar we het goed hebben met onszelf en met elkaar, waar ruimte is voor iedereen en waar we met elkaar delen in de overvloed die er is delen.

Iedereen levert zijn bijdrage op een andere manier. Het is aan jou om uit te vinden wat jouw manier is. Het Blauwe Nacht levenspad vertelt je stap voor stap hoe je jouw bijdrage kunt leveren aan een wereld van overvloed.

DNAfirmaties

De tussenkopjes van dit artikel zijn krachtige zinnen die rrechtstreeksinwerken op je DNA. De kopjes zijn verbonden met de dertien dagen van het Blauwe Nacht levenspad en ze activeren jouw herinnering aan ons gezamenlijke hartsverlangen. Spreek ze steeds achter elkaar hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor jou. Elke dag als het kan. Het activeert wie je werkelijk bent en brengt je in verbinding met het collectieve hartsverlangen van de mensheid.

 1. Ik ben een uniek kind van de schepping

Jij droomt een mooie wereld door te erkennen dat je uniek bent, samen met mij en alle anderen. Jij bent zelf de schepping. Je bent een unieke uitdrukking van het goddelijke doordat je als mensenkind hier op aarde bent geboren. Dichter Michel van der Plas schrijft:

wat is dat lief door God bedacht

dat onze aarde in een kind

de hemel als haar huis hervindt.

Met wie jij bent en met wat jij doet geef je uitdrukking aan de hemel op de aarde. De Maya’s hebben een begroeting ‘In lak’ ech en die betekent ‘Ik ben een andere jij’. Dat geeft aan dat we allemaal verbonden zijn en samen een een eenheid vormen. Je kunt er ook achteraan zeggen ‘… en ik ben zo anders dan jij’. Door uitdrukking te geven aan hoe jij bent en door helemaal jezelf te zijn, maak je de wereld mooi.

 1. Ik ben het volledige potentieel

Jij droomt een mooie wereld door te groeien tegen de verdrukking in, samen met mij en met alle anderen. Elk zaadje heeft een harde buitenkant. Als het ontkiemt, moet het daar doorheen breken. Wat eerst een beschermingslaag was, waardoor alles bleef zoals het was, indien nodig zelfs duizenden jaren, moet worden doorbroken om te kunnen groeien en bloeien. We zijn allemaal zaadjes van het goddelijke op aarde en jij bent hier gekomen om te ontkiemen op jouw eigen tijd, zodat je uitgroeit tot het onvoorstelbaar krachtige wezen dat je bent – met veel meer kwaliteiten en talenten dan je je ooit hebt kunnen voorstellen. Zelfs de durf om hierin te geloven heb je meegekregen, net zoals het zaadje de voeding heeft meegekregen om te ontkiemen, groeien en bloeien.

 1. Ik ben de instinctieve kracht om te vernieuwen

Jij droomt een mooie wereld door je instinct te volgen, samen met mij en alle anderen. Je instinct vertelt je via je lichaam wat je moet doen om een goed leven te hebben. Net zoals dieren precies weten wat ze moeten doen vanaf het moment dat ze worden geboren om een goed leven te hebben. Het zit allemaal opgeslagen in je cellen.

Alle herinneringen aan het verleden zijn ook opgeslagen in je cellen: herinneringen aan al je ervaringen, die van je voorouders en van eerdere levens van jouw ziel. Ze zijn verbonden met je persoonlijke zielsverlangen om ervaringen op te doen en sturen je aan bij alles wat je doet. Ga wijs om met je gevoel. Wees een meester over je emoties en luister wat je lichaam je vertelt over wat goed voor je is om te doen of laten

 1. Ik ben het begin en het einde

Jij droomt een mooie wereld door de verbinding te onderhouden met waar je vandaan komt, samen met mij en alle anderen. Het gaat om de verbinding met je ziel die eeuwig is en met de onzichtbare wereld. Je bent een spiritueel wezen in een aards lichaam. Jouw leven hier is maar een klein deel van de ervaringen die je ziel wil opdoen. Houd contact met het thuisfront en luister naar de berichten die je ontvangt via je innerlijke stem, de liedjes die je opvallen, de mensen die op je pad komen, een woord of een getal waar je oog op valt. Luister naar de stem van je ziel die zich op allerlei manieren aan jou kenbaar maakt.

 1. Ik ben de helende hand

Jij droomt een mooie wereld door je handen open te doen, samen met mij en alle anderen. Je bent hier om te vragen wat je nodig hebt en om te geven wat je over hebt als een ander daarom vraagt. Steek je handen uit de mouwen, geef en ontvang wat nodig is om moeiteloos met elkaar een heel geheel te vormen. We zijn geneigd anderen te geven wat ze nodig hebben ten koste van onszelf of anderen te vragen wat wij nodig hebben ten koste van hunzelf. Daarmee creëren we tekorten in een wereld vol overvloed. Als we allemaal goed voor onszelf zorgen, komt niemand iets te kort. Geven is dan ontvangen en ontvangen geven. Een eindeloze stroom van overvloed voor iedereen.

 1. Ik neem stralend mijn eigen plek in

Jij droomt een mooie wereld door je eigen plek in te nemen, samen met mij en alle anderen. Je bent hier om je besluit op aarde te worden geboren uit te voeren en mee te doen aan het spel van het leven. Je bent een kind van de sterren en hebt ervoor gekozen een uitstapje te maken naar de aarde. Neem je plek in. Die is helemaal voor jou alleen bestemd en je hebt zelf de reservering gemaakt. Het leven is geen theaterstuk waarvoor je een kaartje hebt gekocht als toeschouwer. Jij bent hier omdat je een rol hebt in het theaterstuk zelf en ervoor hebt gekozen deel uit te maken van het spel van het leven. Neem je plek in. Niemand anders dan jij kunt dat doen. Zo maak jij de wereld mooi.

 1. Ik laat mijn licht schijnen

Jij droomt een mooie wereld door je licht te laten schijnen, samen met mij en alle anderen. Het licht in jezelf is afkomstig uit de bron. Het is het goddelijke licht dat je in wezen bent. Je stemt af op het licht in jezelf en in de bron via je gevoel. Niet door je te laten meevoeren op de golven van je emoties, maar door meester te worden over je gevoel en je emoties. Pas als je meester bent over je eigen gevoelens, er met je bewustzijn naar kunt kijken en ze volledig onder controle hebt, kun je je licht laten schijnen. Het grote misverstand is dat we slechts twee keuzes hebben: je laten overmeesteren door je gevoel of je gevoel wegredeneren. Meester zijn over je gevoel is dat je de golven laat stromen zonder dat je er zelf in verdwijnt. Emoties zijn er niet om ons af te houden van het licht, maar juist om bij het licht te komen.

 1. Ik ben trouw aan mijzelf

Jij droomt een mooie wereld door gehoor te geven aan het verlangen van jouw ziel, samen met mij en alle anderen. Samen hebben we het verlangen om ervaringen op te doen als ziel. Jij hebt daarin jouw eigen specialiteit gekozen. Wat is jouw zielsverlangen? Wat staat er boven jouw verlanglijstje om te ervaren hier op aarde? Het antwoord zit in je hart, dat precies weet wat je hier komt doen. Jouw zielsverlangen ligt ook besloten in de Tzolkin. Het is verbonden met het zegel dat op toon 10 van je levenspad staat. Als je de DNAfirmatie van dat zegel hardop uitspreekt, kun je in je hart voelen wat het doet met jou. 

 1. Ik ben het onbevangen kind

Jij droomt een mooie wereld door je te blijven verwonderen, samen met mij en alle anderen. Niets is gewoon of vanzelfsprekend, het leven, de natuur, de mensen om je heen, het is allemaal een wonder. Wie zich blijft verwonderen kiest als vanzelf voor de lichtheid van het bestaan. Met speelsheid en humor maak je de wereld mooi. En daar waar je de lichtheid niet kunt voelen, waar je pijn voelt of verdriet of boosheid is alle hulp voor handen om jou de helpende helende hand te bieden. Als jij er maar om vraagt en je handen open doet om te ontvangen wat je nodig hebt, ook al heb je geen idee wat dat is.

 1. Ik creëer

Jij droomt een mooie wereld door de volle verantwoordelijkheid te nemen voor wat je denkt, samen met mij en met alle anderen. Wat ons als mens van alle andere wezens op aarde onderscheidt, is ons bewustzijn. We hebben daarmee de vrijheid gekregen om te creëren. Wat je aandacht geeft groeit. Er zijn zoveel onderzoeken die aantonen waartoe we in staat zijn met de kracht van onze gedachten. Het lijkt soms wel of we dat niet willen geloven omdat het voor iedereen die aan die onderzoeken heeft meegedaan dan misschien geldt, maar voor onszelf, ons persoonlijk niet. Als we geen onderscheid zouden maken tussen onszelf en de ander en aanvaarden dat mijn gedachtekracht net zo groot is als de jouwe, dat hebben we ineens een enorme verantwoordelijkheid als individu. Dan is er geen onderscheid meer tussen presidenten en burgers, leiders en volgers. Alle rangen en standen vallen dan weg. Iedereen heeft evenveel verantwoordelijkheid voor het geheel. Je droomt de wereld mooi als je die verantwoordelijkheid echt neemt, voor alles wat je denkt, bewust en onbewust. Niemand is uitgezonderd, allen voor een en een voor allen. Elke gedachte heeft invloed op het geheel.

 1. Ik ben een ontdekkingsreiziger

Jij droomt een mooie wereld door het leven aan te gaan en op ontdekkingsreis te gaan, samen met mij en alle anderen. Je bent een sterrenkind, een kosmisch, spiritueel wezen dat op aarde komt ervaren. Het kosmische is onze comfort zone en de aarde ligt daarbuiten. Je bent hier dus om buiten je comfort zone te treden en nieuwe ontdekkingen te doen, om ‘ja’ te zeggen tegen het leven en het voluit te leven. Ga erop uit, ervaar, ontdek, leef je leven, zodat je de ervaringen verzamelt die je hier komt halen en de wijsheid verzamelt waarnaar je ziel verlangt. Jij geeft de hemel grond onder de voeten door het leven te leven. ‘Leven is het meervoud van lef’, zegt Loesje en ‘Het lef, het verlangen, het hart, alles klopt’.

 1. Ik luister naar het weten van mijn hart

Jij droomt een mooie wereld door te dromen met je hart, samen met mij en alle anderen. Je hebt geleerd dat intelligentie verbonden is met je denken. Het wordt tijd dat we de intelligentie van ons hart verheffen boven het denken. Je hart is de spreekbuis van je ziel, je denken is de spreekbuis van je persoonlijkheid, die geleerd heeft te overleven. Je hart verlangt ernaar te leven. Wat voor wereld droom jij als je luistert naar de stem van je hart en de fluisteringen van je ziel?

 1. Ik overzie het grote plan

Jij maakt de wereld mooi door de hogere bedoeling te zien van alles wat er gebeurt op de aarde, samen met mij en alle anderen. Het besef dat alles een bedoeling heeft, ook al weet jij niet welke, geeft je de ruimte om ieder zijn eigen ervaringen te laten opdoen, om niet te hoeven weten waarom er zoveel ellende is, om je bezig te houden met jezelf. Het geeft je de vrijheid om het jezelf naar de zin te maken. Als jij het naar je zin hebt hier op aarde, kun je namelijk ongelofelijk veel meer goed doen dan wanneer je je zorgen maakt en de wereld wilt redden. Laat je niet afleiden door onrust om je heen, weet wie je in wezen bent en kies altijd eerst voor je eigen welzijn. Dan heb je namelijk ongelofelijk veel te delen en maak je anderen blij. Daar wordt de wereld mooi van.

Meer over het Blauwe Nacht levenspad vind je hier.

Tekst: Elvira van Rijn
Collage: Geertje Mol


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

20/07/2021 De volle maan van 24 juli 2021
11/07/2021 11 - 23 juli 2021: het Rode Maan levenspad
10/07/2021 De nieuwe maan van 10 juni 2021
28/06/2021 28 juni - 10 juli 2021: het Gele Krijger levenspad
 

Agenda