blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Vers van de pers

Verscheen zomer 2021

Verscheen voorjaar 2021

Verscheen voorjaar 2021

Een fotoalbum op facebook met foto's van boekenkasten met daarin boeken van A3 boeken. Nieuwe foto's zijn welkom!

Dit hartlabyrint
van Selma Sevenhuijsen
mag je overtekenen
en gebruiken zoveel
je maar wilt.
(uit: 'De glimlach van de sirene')

Hertha en Hertis - een en dezelfde

In 'Godinnen van eigen bodem' op pagina 51 in het hoofdstuk van Ostara schrijft Ineke Bergman iets over de godin Hertha. In het volgende stuk uit het boek van Jan ter Gouw, 'De volksvermaken', uit 1871 wordt de godin Hertis genoemd die met Haarlem - mijn geboorteplaats - in verband wordt gebracht. Hertha en Hertis zijn volgens Ineke één godin. De mythen over hen komen ook overeen.
 

Ter plaatse waar een beek, die uit de duinen ontsprong, uitliep in het Spaarne (en waar later Haarlem gebouwd is) zou onder hoog en zwaar geboomte haar houten tempel gestaan hebben, terwijl de gantsche landstreek in de rondte haar was toegewijd1). Hoe haar feest gevierd werd, leert ons Tacitus2). In een heilig woud, waar nooit iemand mogt binnentreden, stond haar gewijde wagen, met een kleed overdekt; alleen de priester mogt dien aanraken. Wanneer de godin onder 't deksel verschenen was - en de priester wist precies wanneer dit was - verliet de wagen, door twee heilige koeijen getrokken, het woud, en de priester ging er eerbiedig achter. Waar zij verscheen was het feest; alle arbeid werd gestaakt, alle twisten hielden op; overal kwam het volk op de been en vierde vrolijke dagen, en dit duurde zoolang als de omgang der godin. Zoodra zij in 't woud teruggekeerd was, werden wagen en kleed, en - ‘zoo gij 't gelooven wilt’, zegt Tacitus, - ook de godin zelve, in een meer afgewasschen door slaven, die, terstond nadat zij hun werk gedaan hadden, in 't zelfde meer verdronken werden, omdat de diepste geheimzinnigheid Hertus moest omhullen - 't zinnebeeld van de verborgen groeikracht der aarde - en niemand, die haar gezien had, mogt blijven leven. Wie 't liever in verzen lezen wil, kan den Bardenzang van Helmers opslaan.

Hertjesdag is dan eenvoudig te verklaren als Hertusdag; de verkleiningsvorm met de j was van ouds in 't Hollandsch zeer gewoon3). De tijd van 't jaar, waarin dat volksfeest valt, aan 't einde van den oogst, is juist die, waarin het feest der groote Aardmoeder moest gevierd worden. En als men zoo'n groepje opgeschikte meisjes op Hertjesdag zingende ziet rondtrekken, heeft dit niets, dat aan een jagtpartij doet denken, maar 't zou vrij wel kunnen dienen als prentje bij een beschrijving van 't Hertusfeest.

‘Maar het volk kent die oude godin niet eens,’ zult gij zeggen.

Neen, en toch maakt het vercieringen en optogten te harer eere, als de voorouders vóór achttien en twintig eeuwen. Meer dan duizend jaren zijn de lieden aan den Amstel en het Spaarne reeds Christenen geweest, maar toch, na voorouderlijke gewoonte, jaar op jaar den Hertusdag blijven herdenken. Zoo taai zijn de traditiën van 't Germaansche volksleven.


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

15/10/2021 De volle maan van 20 oktober 2021
14/10/2021 Nederlandse rechten van 'How to Heal toxic Thoughts', Sandra Ingerman
10/10/2021 10 - 22 oktober 2021: het Gele Zon levenspad
07/10/2021 Wat een bijzondere kaarten!
 

Agenda