blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Vers van de pers!

Verscheen voorjaar 2021

Verscheen voorjaar 2021

Nieuw!

2e druk is verschenen!

Alweer de 5e druk!

De hoop van Pandora

Wie kent de mythe van Pandora niet? Zeus had haar laten maken uit klei en water omdat hij boos was op Prometheus, die het vuur van de goden had gestolen om het aan de mensen te geven. Om wraak te nemen stuurde Zeus haar als cadeau aan Epimetheus, de domme broer van Prometheus. Prometheus, die het niet vertrouwde, waarschuwde zijn broer om geen geschenken van Zeus aan te nemen, maar Epimetheus viel als een blok voor Pandora’s schoonheid.
Als huwelijksgeschenk kregen zij een prachtige doos, die ze niet mochten openmaken. Maar Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Toen ze de doos toch opende, kwamen er geen gaven van de goden uit maar plagen als ziekte, krankzinnigheid, ouderdom, ondeugd, pijn, geweld en angst.
Maar welke vrouw zou die verleiding hebben kunnen weerstaan?

Mythen en sprookjes zijn niet zomaar verzonnen verhaaltjes, zij geven algemeen menselijke processen weer die zich hebben vastgezet in ons collectief onbewuste. Het collectief onbewuste laat zich het best beschrijven als de diepste laag binnen onze psyche waarin alle ervaringen, die de mensheid vanaf het vroegste begin van haar bestaan heeft opgedaan, liggen opgeslagen. Herinneringen aan die ervaringen erven we van onze voorouders en geven we weer door aan de volgende generatie. Dat betekent dat wij allemaal diep verborgen ook een innerlijk weten of een herinnering hebben aan het leven van mensen in de oude en nieuwe steentijd waarin godinnen en wijze vrouwen werden vereerd.

Maar hoe zijn die godinnen en hun verhalen ontstaan? Primitieve mensen in de oude en de nieuwe steentijd keken op een andere manier naar de wereld dan wij nu doen. Zij waren één met de natuur en gingen ervan uit dat alles met elkaar was verbonden. Zij ervoeren het als een groot mysterie dat vrouwen leven baarden. De rol die mannen hierbij spelen kenden ze nog niet. Omdat er zonder vrouwen geen nieuw leven mogelijk was stelden ze zich de Aarde voor als een Grote Moeder of als een Godin. Uit haar schoot werd je geboren, na je dood keerde je er terug, waarna je opnieuw wordt geboren. Dat hele proces van leven, dood en wedergeboorte zagen ze ook in de natuur gebeuren. Maar ook door de verhalen die mondeling werden overgedragen over wijze vrouwen, die in de oude en de nieuwe steentijd bijzondere posities innamen bijvoorbeeld als genezeres, orakel of priesteres, werd het vrouwelijke vereerd en gemythologiseerd. Zo zijn er talloze mythen over godinnen, heldinnen en wijze vrouwen ontstaan en bewaard gebleven. In de loop van de geschiedenis veranderden die verhalen mee met de veranderingen in de maatschappij.

Een goed voorbeeld van een mythe die in de loop der tijd is veranderd is de mythe van Pandora en haar doos. De naam Pandora betekent eigenlijk schenkster van alle gaven, maar de meeste mensen kennen alleen het verhaal van de doos waar rampen, ziekten en ellende uitvlogen die zich snel verspreidden over de mensen, die tot dan toe vrij van dit alles waren geweest.

Het oorspronkelijke verhaal vertelt dat Pandora rijkelijk al haar gaven aan een ieder schonk. Net als de Griekse godin Gaia staat Pandora symbool voor moeder Aarde die ons al haar overvloed geeft.

Toen matriarchale samenlevingen, waarin meer godinnen werden vereerd, veranderden in patriarchale maatschappijen, waarin slechts één mannelijke god wordt vereerd, veranderde ook het verhaal van Pandora. Het vrouwelijke werd nu in een kwaad daglicht gesteld. Vrouwen (denk ook aan Eva) zijn er de oorzaak van dat de mens de paradijselijke omstandigheden waarin hij tot dan toe leeft, verliest. De goede geschenken van Pandora veranderen in kwade gaven. Het enige goede dat overblijft is hoop. Maar hoe moeten we dit opvatten? Wordt hoop ons onthouden omdat die in de doos verborgen zit, of blijft er- wat er ook mis mag gaan in het leven - hoop voor ons bewaard op een veilige plek?

Vroege mythen over Pandora verhalen niet over een doos maar een aarden kruik die goede gaven bevat. Deze kruik of vaas staat symbool voor de baarmoeder met daarin hoop die iedere vrouw in zich meedraagt! Pandora geeft met name vrouwen dus een bijzonder geschenk dat ze niet kunnen verliezen en dat bewaard is om de toekomst van ons mensen veilig te stellen. Een cadeau dat we in deze tijd, waarin veel angst heerst, goed kunnen gebruiken. Ik denk hierbij aan de Maya kalender die 21 december 2012 eindigt. Veel mensen zijn hier bang voor omdat ze denken dat die het eind der tijden aangeeft. De Maya kalender geeft inderdaad het eind van een cyclus aan en misschien het einde van de wereld zoals wij die tot nu toe kennen. Maar oude, vrouwelijke wijsheid leert ons dat het eind van de ene cyclus altijd weer overgaat in het begin van een nieuwe. Het Vissentijdperk, waarin het Christendom hoogtij vierde, eindigt. Nu op de drempel van het nieuwe Watermantijdperk begint een periode van verlichting waarin vrouwelijke eigenschappen in evenwicht zullen komen met mannelijke kwaliteiten. Dan zal er ook weer met andere ogen naar oude vrouwelijke wijsheid, zoals die naar voren komt uit vroege mythen, worden gekeken.

Het is opvallend dat we de afgelopen jaren de naam Pandora vaker tegenkomen. Het lijkt erop dat ze juist nu gehoord wil worden. Het kan volgens mij geen toeval zijn dat dit samenvalt in tijd met de hype van de Pandora armbanden en kettingen van de Deense designers Lisbeth Larsen en Lone Frandsen. Misschien wel miljoenen vrouwen over de hele wereld dragen de naam Pandora aan hun arm of om hun nek. Ook komt in de driedimensionale sciencefiction film Avatar van regisseur James Cameron, een exotische planeet met de naam Pandora voor.

Pandora wil ons vertellen wat wij uiteindelijk allemaal diep van binnen nog weten, omdat het in ons collectief onbewuste ligt opgeslagen: We hoeven niet bang te zijn voor het einde van de wereld zoals hij er nu uitziet….. maar kunnen met een gerust hart hopen op een betere.

 


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

27/09/2021 27 september - 9 oktober 2021: het Blauwe Hand levenspad
17/09/2021 De volle maan van 21 september 2021
14/09/2021 14 - 26 september 2021: het Witte Tovenaar levenspad
03/09/2021 De nieuwe maan van 7 september 2021
 

Agenda