blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Nu verkrijgbaar!

Speciaal voor
kinderen

Jaaa, ze zijn er!

Lichttaalkaarten!

De Christus van de Amiata

Als je vanuit het zuiden langs de oude pelgrimsroute van de Etrusken en de Tempeliers naar de Monte Amiata reist, zie je in de verte links van de Amiata een opmerkelijke piramidevormige berg liggen. Je voelt meteen dat deze berg mensen lang gefascineerd moet hebben.

Vanaf 3000 v. Chr. was de berg een oriëntatiepunt voor astronomische waarnemingen: vanuit Pitigliano en omgeving ligt de berg exact in het noorden. Het was ook een markeringspunt voor pelgrims, het doel van hun reis naar de horizon. Maar er is meer…. Hoe dichterbij je komt en hoe meer je te weten komt over de geschiedenis van de berg, des te fascinerender wordt het.

Nader je de top, dan valt meteen op dat het gesteente heel anders wordt: kalkstenen platen en hoge rotsen domineren dit deel van het Amiatamassief. Het geeft een speciale resonantie. Bovenop de berg staat een opmerkelijke toren en de restanten van oude gebouwtjes. Voor de toren ligt een grote spiraal van losse stenen in het gras. En onder de toren leidt een smalle toegang naar een diepe grot met een Madonna altaartje, voorzien van briefjes met wensen voor liefde en vrede. De plek nodigt uit tot meditatie en je kunt er een diepe verbinding tussen hemel en aarde ervaren.

De berg is vooral bekend geworden door de negentiende-eeuwse sociale voortrekker en mysticus David Lazzaretti, ook wel de ‘Profeet’ en de ‘Christus van de Amiata’ genoemd. Hij was het die de toren bouwde. De gebouwen boden onderdak aan hem en zijn volgelingen. Lazzaretti was de stichter van een gemeenschap die bezit deelde, en van de Giurisdavidici, een kerk die nog lang na zijn dood heeft bestaan. Hij zag de berg als de locatie van het Nieuwe Jeruzalem, de heilige stad van vrede en liefde die door de geschiedenis heen het voorwerp is geweest van talloze messianistische verwachtingen.  

Gedurende zijn leven werkte hij dit uit in een geheel eigen theologische visie. In 1848 had hij op zijn veertiende tijdens het houthakken zijn eerste visioen van Petrus, die hem verkondigde dat hij een speciale rol te vervullen zou hebben. In de jaren daarna zou die rol in een serie ontmoetingen met de ‘andere wereld’ via dromen en doorgevingen verder inhoud krijgen. In 1868 verscheen Petrus hem opnieuw, waarna Lazzaretti zijn visie in woord en daad ging uitwerken. Volgens hem stonden we op het breukvlak naar een nieuw tijdperk, de zogenaamde derde tijd. Hierin volgde hij de twaalfde-eeuwse Joachim da Fiore, die stelde dat er drie tijdperken zijn in de christelijke geschiedenis: dat van de Vader, van de Zoon en van de Heilige geest.

Maar het nieuwe tijdperk werd wel voorafgegaan door een ineenstorting van het oude. Er zou een moment komen dat elkaar bestrijdende legers de aarde in chaos storten, waarop de hemelse legers aangevoerd door Lazzaretti zelf verlichting zouden brengen op aarde, gewapend met niets anders dan het kruis. Hiermee zou de aangeboren goddelijke vonk in de mensen verder ontwaken en zich opnieuw verbinden met zijn bron: de goddelijke wereld. Een bovennatuurlijke liefde zou zich over de wereld verspreiden, de aanleiding voor nieuwe vormen van sociale rechtvaardigheid.
Het is een groots visioen waarmee Lazzaretti zichzelf profileerde als de nieuwe Messias. Hij plaatste zichzelf inderdaad in een lange lijn van Bijbelse profeten, van Melchizedek, Abraham en Mozes tot David en Jezus. Maar zijn visie verschilde van vele andere uit zijn tijd. Het was niet Gods toorn die over de wereld zou komen, de mensheid leidde zichzelf naar de ondergang door de teloorgang van het sacrale. Lazzaretti zou voorgaan in het terugbrengen van God op aarde, het opnieuw verbinden van geest en materie. De redding bestond uit het terugvinden van een ‘innerlijke kerk’ van zuiverheid, liefde en geloof, die tot stand komt in het ‘openen van de zeven zegels’ in de mens.

Zijn navolging van Christus ging door het eind. Na de nodig conflicten met en veroordelingen door de kerk van Rome werd hij op 18 augustus 1878 gedood door een groep soldaten, die een door hem geleidde processie vanaf de Monte Labbro tegemoetkwamen. In de nacht daarvoor had hij dit aan zijn volgelingen voorzegd: met zijn bloed zou hij het bloed van Jezus bij de kruisiging teruggeven. Heiligen als St. Franciscus waren hem daarin voorgegaan. Net zoals Jezus voorzag hij dus zijn dood en het offer dat hij daarmee bracht in dienst van de komst van de Heilige Geest. Vandaar de benaming ‘Christus van de Amiata’.

Dit soort verhalen blijven me steeds weer verwonderen. Het is alsof er op heilige bergen als de Amiata en de Labbro een tijdloze traditie bestaat, een energie die mensen naar dit soort archetypische visioenen van opstanding en de komst van een betere wereld leidt. En de zevenvoudige weg daarnaartoe komt in alle religieuze tradities voor. Voor de Etrusken al was de Amiata de berg van hun hemelgod Tinia. Hun priesters waren waarschijnlijk vertrouwd met de zevenvoudige weg. En laten we wel wezen, het door Lazzaretti voorziene keerpunt in de geschiedenis is momenteel aan de orde van de dag. Misschien niet in de vorm die hij had voorzien, maar wel in de metaforen en de symboliek, en in de door velen gevoelde noodzaak van een terugkeer van een religie van universele liefde. Misschien is dat ook wel een verklaring voor de groeiende belangstelling voor Lazzaretti’s ‘religie van de hoop’.

Bron: Roberto Gremmeno e.a. (eds) Una Teologia della Speranza. Il millenarismo da fra Dolcino a David Lazzaretti. Arcidosso: Effigi, 2011

Dit artikel verscheen in het tijdschrift Vruchtbare Aarde, lente 2012


http://www.vruchtbareaarde.nl

Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40

info@A3boeken.nl

 

KvK 30121964

BTW NL001506161B83A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

29/06/2022 De kaarten spiegelen inderdaad!
27/06/2022 De drie familiekaarten uit 'Spiegel van de zodiak'
14/06/2022 13 - 25 juni 2022: het Blauwe Hand levenspad
08/06/2022 De volle maan van 14 juni 2022
 

Agenda