blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Nu verkrijgbaar!

Speciaal voor
kinderen

Jaaa, ze zijn er!

Lichttaalkaarten!

Baduhenna - vergeten krijgsgodin van eigen bodem

Van de godin Baduhenna is niet veel meer bekend dan dat ze een Friese krijgsgodin is. Het Germaanse woord Badwa betekent strijd, haar naam zou ‘de gedrevene in of door de strijd’ betekenen.
Baduhenna doet mij denken aan de Walkuren uit de Noordse Mythologie, die de slagvelden bezochten en beschikten over het lot van de soldaten. De heldhaftigste strijders werden meegenomen naar het Walhalla, de rest mocht blijven leven.

Ook de Keltische godin Badb, haar naam lijkt zelfs op die van Baduhenna, is een oorlogsgodin. Zij verschijnt op het slagveld, de tuin van Badb genoemd, in de vorm van een kraai. Zij kon de uitslag van een veldslag beïnvloeden door de strijders moed of vrees in te blazen. Haar verschijning kon een voorbode voor oorlog zijn.

Baduhenna, Badb en de Walkuren zijn verschillende godinnen die op hetzelfde archetype lijken te berustten. Met Baduhenna hebben we een krijgsgodin van eigen bodem.

Dankzij Tacitus weten we dat Baduhenna’s naam verbonden is met een heilig woud of een moerasbos, er schijnt wat dit betreft onduidelijkheid over de Latijnse vertaling te zijn. Het was gebruikelijk voor heidenen, die bomen als heilig beschouwden om hun godinnen in een woud of bos, dat als tempel diende, te vereren.

De tekst uit Tacitus’ Annales, boek 4, hoofdstuk 73 luidt als volgt: "Mox compertum a transfugis nongentos Romanorum apud lucum quem Baduhennae vocant pugna in posterum extracta confectos, et aliam quadringentorum manum occupata Cruptorigis quondam stipendiari villa, postquam proditio metuebatur, mutuis ictibus procubuisse."

[VERTALING: Naderhand is men van de overlopers te weten gekomen dat 900 Romeinen afgemaakt zijn in het zogenoemde Baduhennawoud nadat zij de strijd tot de volgende dag hadden weten te rekken, en dat een andere afdeling van 400 eerst de villa bezet hadden van Cruptorix, die ooit als soldaat gediend had, en elkaar neergestoken hadden toen men verraad vreesde.]

Deze tekst is de enige overlevering die we nog van Baduhenna hebben. Er zijn geen afbeeldingen of altaren van haar gevonden.

De bloedige strijd tussen de Romeinen en de Friezen waarover Tacitus schrijft, ging de geschiedenis in als ‘De slag van Baduhenna’ en vond plaats in het jaar 28 na Chr. toen het Romeinse fort Castellum Flevum door de Friezen, die in opstand waren gekomen tegen de Romeinse landvoogd Olennius, werd verwoest.

Men heeft het woud van Baduhenna al op veel plekken in Nederland gesitueerd: in Friesland, op de plek van het IJsselmeer, in West Friesland en volgens de laatste inzichten in Kennemerland. De plaats Heiloo (dat heilig bos betekent) wordt in sommige artikelen genoemd, maar volgens recent onderzoek van archeologe Silke Lange kan er in Heiloo in die tijd geen bos geweest zijn.

In de jaren 80 van de vorige eeuw is in de buurt van Velsen een Romeins fort opgegraven, volgens koolstofdatering en munten die men er vond, moet het fort in het jaar 28 na Chr. verwoest zijn. Op grond hiervan denkt men nu dat dit het Romeinse Castellum Flevum was en het heilige woud van Baduhenna hier ergens in de buurt moet hebben gelegen.

In de Romeinse tijd strekte het oude Friesland zich uit aan de hele Noordzeekust van Nederland en Duitsland. Wat dat betreft is het dus mogelijk dat het woud van Baduhenna in de buurt van Velsen heeft gelegen.

Op de plek bij Velsen waar nu de Wijkertunnel staat, zijn archeologische vondsten gedaan van skeletten en loden slingerkogels, munten en aardewerk die passen bij de opstand van de Friezen tegen de Romeinen in 28 na Chr. Hier kan het Castellum Flevum gestaan hebben en de plaats van het woud kan mogelijk in Velserbroek zijn geweest (op 3 km afstand van het Castellum). Van de Broekpolder in Velserbroek is bewezen dat dit ooit een heidense offerplaats was. Hier zijn wapens gevonden zoals dolken, lansspitsen, schildranden en paardentuig. Op grond van deze archeologische vondsten komt Velserbroek zeker in aanmerking voor de ligging van het heilige woud van Baduhenna, maar een woud kan het niet geweest zijn. Tacitus beschrijft het landschap als waterrijk, de Romeinen moesten daar vlonders en bruggen bouwen. Het Baduhennawoud bij Velserbroek moet dan een moerasbos zijn geweest.

We leven in een interessante tijd. Er worden steeds meer ontdekkingen gedaan. Ons verleden geeft steeds meer geheimen prijs. Wie weet wordt er in de nabije toekomst nog iets gevonden dat deze laatste inzichten kan bevestigen.

Voorlopig kunnen we op zoek naar Baduhenna in de Broekpolder in Velserbroek en….. we hebben daar een plek om haar te eren door bijvoorbeeld steentjes of muntjes in de offervijver te gooien. Je kunt ook van boomschors een bootje maken en dat met enkele bloemen het water op sturen.

Hail Baduhenna!

Tekst: Ineke Bergman - aflevering 2 in de serie 'Vergeten godinnen'


 

Ineke Bergman offert een wit steentje aan Baduhenna


https://www.facebook.com/godinnenvaneigenbodem?fref=ts

Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40

info@A3boeken.nl

 

KvK 30121964

BTW NL001506161B83A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

29/06/2022 De kaarten spiegelen inderdaad!
27/06/2022 De drie familiekaarten uit 'Spiegel van de zodiak'
14/06/2022 13 - 25 juni 2022: het Blauwe Hand levenspad
08/06/2022 De volle maan van 14 juni 2022
 

Agenda