blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Bekijk het filmpje
over dit boek

Alweer de 5e druk!

4e druk!

Een fotoalbum op facebook met foto's van boekenkasten met daarin boeken van A3 boeken. Nieuwe foto's zijn welkom!

Dit hartlabyrint
van Selma Sevenhuijsen
mag je overtekenen
en gebruiken zoveel
je maar wilt.
(uit: 'De glimlach van de sirene')

8 maart - presentatie 'Herstory of Art' in Singer Laren

Kunstenaars zijn mensen: mannen en vrouwen, aldus Ernst Gombrich, een van de invloedrijkste kunsthistorici van de 20e eeuw. Dit is echter niet terug te zien in zijn eigen standaardwerk, de literatuur en universitaire studies. Daarom zet Karin Haanappel met haar boek ‘Herstory of Art’ het verhaal van de vrouwelijke kunstenaars (her story of art) naast het verhaal van de mannelijke kunstenaars (his story of art). Hiermee vult zij een hiaat in de kunstgeschiedenis op.

Zowel in Gombrichs boek ‘The Story of Art’ als tijdens Haanappels universitaire studie lag de nadruk uitsluitend op de grote meesters. Lees: mannelijke, blanke, westerse en doorgaans overleden kunstenaars. In ‘The Story of Art’ wordt een kunstgeschiedenis gepresenteerd die op de genialiteit van mannelijke kunstenaars is gericht. In de ogen van Haanappel is de kunstgeschiedenis echter een verhaal van onophoudelijke veranderingen in ideeën en behoeften en zeker niet voorbehouden aan westerse, blanke, mannelijke kunstenaars. Daarentegen is de vrouw als kunstobject wel rijkelijk vertegenwoordigd.

“Kunst spreekt tot de verbeelding. Het is fascinerend hoe de mens zich van oudsher hiermee heeft beziggehouden. Maar wat verstaan we eigenlijk onder kunst? Vandaag de dag staat de l’art pour l’art gedachte uit de 19e eeuw centraal. Deze gaat ervan uit dat kunst uitsluitend wordt gemaakt omwille van de kunst, zonder specifieke bedoeling. Het is soms lastig om op een andere manier naar kunst te kijken dan de wijze waarop deze aan ons wordt gepresenteerd. Toch zullen we ons moeten realiseren dat kunst een uiting van een bepaalde tijdgeest is en in verschillende perioden en op verschillende plaatsen een andere functie kan hebben gehad, variërend van een functioneel voorwerp tot een esthetisch object. De kunstgeschiedenis doet een poging om deze verschillende kunstuitingen in chronologische volgorde aan ons te presenteren”, aldus Haanappel. Zij ziet kunst als taal, een vorm van communicatie die met de tijd mee verandert. Daarom vindt ze het heel belangrijk dat we kunst beschouwen vanuit de situatie waarin deze is ontstaan. Ze waarschuwt dat het niet altijd gemakkelijk is om dit op de juiste wijze te doen, maar dat het zeker loont om verder te kijken voor meer diepgang en verbreding.

In de 19e eeuw ontstonden de historische wetenschappen en vanaf dat moment wordt het startpunt van de geschiedenis bij de Grieken en de Romeinen gelegd en de westerse filosofie als toonaangevend beschouwd. De klassieke filosofen legden natuurlijke verschillen tussen mannen en vrouwen uit in termen van hiërarchie en ongelijkwaardigheid, wat geleid heeft tot de opvatting dat vrouwen (bezieling, intuïtie, natuur) inferieur zijn aan mannen (geest, denken, cultuur). Haanappel: “Deze opvatting is bepalend geworden voor de theoretische en politieke hegemonie van het westerse denken. Vanuit dat denken is er geen ruimte voor vrouwen en evenmin voor niet-westerse culturen. Al ruim twee eeuwen leidt deze visie ertoe dat de meeste archeologen en wetenschappers reconstructies van het verleden maken vanuit een mannelijk, verstandig denken. Een vrouwelijke of zelfs neutrale zienswijze wordt vaak meteen verworpen. En prehistorische kunst wordt gezien als primitief. Deze eenzijdige blik zal niet verdwijnen zolang wij uitsluitend onze vaderlandse geschiedenis voorgeschoteld krijgen. Een geschiedenis van helden en overwinnaars, van oorlogen en rooftochten. Het is dit verstandige denken dat ook de mythe van het oerpatriarchaat in stand houdt.”

In ‘Herstory of Art’ ontrafelt kunsthistorica Karin Haanappel deze mythe. Zij laat ons een heel andere wereld ervaren, een wereld waarvan ook vrouwen deel uitmaken en waarin niet-westerse en prehistorische culturen eveneens van belang blijken te zijn. Door te starten met de vroegste kunstuitingen in de oude steentijd en vervolgens de vrouwelijke kunstenaars op de kaart te zetten tot het moment waarop de canon van de kunstgeschiedenis voor het eerst werd geschreven, plaatst zij haar verhaal van de kunst (her story of art) naast zijn verhaal van de kunst (his story of art). De focus ligt vooral op Europa, gezien vanuit een egalitair perspectief, zodat zichtbaar wordt dat kunst van meet af aan is gemaakt door mensen: mannen én vrouwen.

------------------

8 maart 2012, 20.15 uur: Lezing en boekpresentatie ‘Herstory of Art’, Karin Haanappel, Singer Laren, kaartverkoop: theaterkassa Singer Laren, www.singerlaren.nl


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

11/01/2021 10 - 22 januari 2021: het Blauwe Hand levenspad - tips voor omgaan met ongemak
08/01/2021 De nieuwe maan van 13 januari 2021
07/01/2021 De Heilige Nachten - een verslag
31/12/2020 De tarot jaarkaart voor 2021
 

Agenda