blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Vers van de pers!

Verscheen voorjaar 2021

Verscheen voorjaar 2021

Nieuw!

2e druk is verschenen!

Alweer de 5e druk!

6 - 18 december 2016: het Gele Mens levenspad

Vandaag begint het Gele Mens levenspad. Dit levenspad is het pad van vrije wil en bewust handelen. Wat wil je? Wat kies je? De grote vraag waarvoor we in dit pad komen te staan is: Hoe kan ik dienstbaar zijn aan mijzelf door te doen wat ik wil, en tegelijkertijd de kracht van samen versterken?


De kracht van samen begint bij jezelf. Het is zo makkelijk om te denken dat jouw bijdrage niets uitmaakt als er zoveel ellende in de wereld is. Je wordt uitgedaagd deze dertien dagen om je als individu verbonden te weten met alles. Je bent niet alleen, we zijn juist al-één. Bezield en verbonden met de Grote Geest, Spirit of welke naam voor jou past. Waar is jouw ziel? Loop je met je ziel onder je arm of belichaam jij werkelijk als Mens jouw ziel?

Elke keer dat je kiest voor hetzelfde, krijg je opnieuw hetzelfde. Juist in deze tijd waarin zoveel ellende aan het licht komt, zijn er zoveel mensen die je als voorbeeld zou kunnen nemen, die hebben laten zien welke nieuwe keuzes je kunt maken om je eigen leven en de wereld te veranderen. Realiseer je dat ook jij het verschil kunt maken en dat de kleinste daden groots zijn als ze recht uit je hart en ziel komen.

Het Gele Mens levenspad laat je stap voor stap zien hoe jij gebruik maakt van de kracht van samen door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven.
 

De tussenkopjes van dit artikel zijn krachtige zinnen die rechtstreeks inwerken op je DNA. De kopjes zijn verbonden met de dertien dagen van het Gele Mens levenspad en ze herinneren je aan jouw creatiekracht. Spreek ze steeds achter elkaar hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor jou. Elke dag als het kan. Het activeert je oorspronkelijke potentieel en bekrachtigt de verbinding met jouw creatiekracht.

1. Gele Mens - Ik creëer

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor jouw gedachten, samen met mij en alle anderen. Mens zijn op aarde is niet altijd eenvoudig. Het is een kwestie van eindeloos vallen en weer opstaan. We zien onszelf als een product van de schepping en vergeten dat we een enorme creatiekracht hebben meegekregen: de kracht van ons bewustzijn. Besef dat je met elke gedachte een zaadje plant voor de toekomst en daarmee voor je omgeving en voor de hele mensheid. Welke gedachten zaai jij? Ze zijn de bron voor de vruchten die je later kunt plukken.

2. Rode Hemelwandelaar - Ik ben een ontdekkingsreiziger

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door het systeem waarvan jij deel uitmaakt in balans te brengen, samen met mij en alle anderen. Ook al geef je aandacht aan je gedachten, je handelt ook vanuit alle overtuigingen die je met je meedraagt en die kunnen heel diep zitten. Niet alleen in jezelf, maar ook in je familie, in je cultuur en zelfs in het collectieve mens-zijn. Wat is jouw rol in het systeem van je familie, je werk of je cultuur? Word je gevoed door het systeem of niet? Krijg je er energie van of juist niet? Soms vervul je onbewust een rol om balans te brengen ten koste van jezelf. We leven in een tijd waarin we oude systemen verlaten en nieuwe systemen opzetten om een nieuw begin te maken. Wat is jouw oude systeem en wat is het nieuwe?

3. Witte Tovenaar - Ik luister naar het weten van mijn hart

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door bewust gehoor te geven aan het verlangen van je hart, samen met mij en alle anderen. In de loop van de geschiedenis hebben we ons ontwikkeld van groepslid tot individu. Waar we in vroeger tijden nog nauwelijks besef hadden van het ‘zelf’ en geen onderscheid maakten tussen onszelf en de ander, leven we nu in een tijd waarin het individu de kracht heeft om verandering te brengen voor de hele groep. Ook jij hebt het vermogen om het verschil te maken, hoe klein de verandering ook is die je in jezelf aanbrengt, je hebt daarmee invloed op het collectief. Stem je af op je eigen hart, dan stem je ook af op het ene hart, dat klopt voor iedereen.

4. Blauwe Adelaar - Ik overzie het grote plan

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door eerst voor jezelf te zorgen en daarna pas voor een ander, samen met mij en alle anderen. Wie goed ziet wat er nodig is in de wereld en gevoelig is voor de behoeften van anderen, heeft een hele klus om die te vervullen. Voordat je het weet ben je de wereld aan het redden en vergeet je jezelf. Als we dat allemaal zouden doen, zouden we ieder de lasten dragen voor een ander. Soms is het heel verleidelijk om ervoor te zorgen dat het met anderen beter gaat. We knappen er zelf van op zonder dat we onze eigen innerlijke kwesties onder ogen hoeven te zien. Helaas is dat altijd maar tijdelijk, dus blijf je aan de gang met het helpen en redden van je omgeving om jezelf wat beter te voelen. De enige die werkelijk ervoor kan zorgen dat jij je goed voelt, ben je uiteindelijk zelf. Dus help vooral jezelf, daarmee red je de wereld. Samen met mij en alle anderen.

5. Gele Krijger - Ik volg mijn innerlijke leiding

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door je antennes op hemel een aarde te richten, samen met mij en alle anderen. Vroeger ontvingen we leiding uit de groep en van de mensen direct om ons heen. We stemden af op elkaar ,zodat we collectief dezelfde beweging maakten. Deze horizontale verbinding creëerde een basisveiligheid die we nodig hadden om onszelf als groep te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Het is nu tijd om daarin bewust verandering aan te brengen. De beste leiding ontvangen we niet meer vanuit de groep maar vanuit de kosmos. Daarvoor heb je een kosmische antenne. Voel maar eens hoe het is om over straat te lopen met je antennes horizontaal gericht op je omgeving of verticaal gericht op hemel en aarde. Doe het eens samen met anderen in een groep en ervaar de rust en kracht die dat geeft voor eenieder en daarmee voor de groep als geheel.

6. Rode Aarde - Ik ga daar waar mijn voeten mij brengen

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door in het hier en nu te handelen, samen met mij en alle anderen. Het universum is oneindig wijs en regelt alles voor jou wat je nodig hebt. Het is een organisch samenspel dat ervoor zorgt dat de juiste persoon op het juiste moment in je leven opduikt om jou een aanwijzing, hulp of iets praktisch aan te reiken precies op het moment dat jij het nodig hebt. Niet eerder en ook niet later. Dat vraagt om jouw aanwezigheid in het moment. Gedachten over het verleden en de toekomst leiden af van het nu. Ga maar met je aandacht naar je voeten, blijf gegrond en alert. Dan regelt de hemel voor jou wat of wie je nodig hebt.

7. Witte Spiegel - Ik ben de spiegel voor mijzelf en anderen

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door alles wat je ziet te beschouwen als het resultaat van jouw gedachten. Hoe jij de toekomst ziet, heeft alles te maken met jouw verleden. Wil je een nieuwe toekomst, dan moet je de kijk op jouw verleden ook bijstellen. Te vaak zeggen we: ‘Zand erover, ik begin gewoon opnieuw’, zonder dat we ons verleden echt hebben geaccepteerd en de diepere waarheid hebben onthuld of doorgrond. Wees eerlijk naar jezelf en trouw aan je hart. Elke waarheid die jij over jouw verleden in liefde onthult is een stap op weg naar een nieuwe toekomst.

8. Blauwe Storm - Ik breng energie om te vernieuwen

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door je steeds opnieuw te verbinden met jezelf, samen met mij en alle anderen. Vraag je eens af of je dat ooit hebt geleerd. Of je als kind de ruimte hebt gekregen om jezelf te zijn, zonder te hoeven voldoen aan verwachtingen van buitenaf en zonder bewust of onbewust te hoeven zorgen voor het welzijn van anderen. Misschien heb je aangeleerd allerlei rollen te vervullen om in de wereld te kunnen zijn. Maar wie ben je zonder jouw verhaal, zonder de rol die je vervult in de buitenwereld, als moeder, kind, werknemer of werkgever? Wie ben je als je stil bent en naar binnen gaat bij jezelf? Wat kom je tegen als je dat doet? Het voelt niet altijd even lekker om stil te zijn. Juist op de momenten dat je je niet thuis voelt bij jezelf kun je grote winst behalen. Er is een gevoel, een onrust, een druk die jou laat weten dat het tijd is om bij jezelf te zijn, zodat je aandacht kunt geven aan dat gevoel en harmonie in jezelf kunt brengen. Neem tijd voor jezelf, elke dag een moment van stilte om thuis te zijn in je eigen huis.

9. Gele Zon - Ik breng licht, liefde en warmte

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door je liefde en warmte te delen, samen met mij en alle anderen. Je bent mooi, je bent goed zoals je bent, je bent een liefdevol waardevol wezen. Jij bent het waard om te worden gekoesterd, jij bent het waard om te worden verzorgd en jij bent het waard om te worden beschermd. Je bent een kind van het universum, net als ik en alle anderen. Niemand heeft er iets aan als jij dat licht voor jezelf houdt, bijvoorbeeld omdat je twijfelt of het wel goed genoeg is of anderen wel op jouw licht zitten te wachten, of omdat je denkt dat het niet uitmaakt of jij nu wel of geen licht verspreidt. Jij bent licht, liefde en warmte. Als je die waarheid over jezelf accepteert, breng je daarmee veel moois voor mij en alle anderen.

10. Rode Draak - Ik ben mijn eigen moeder

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door je gedragen en gesteund te weten, samen met mij en alle anderen. De verbinding met Moeder Aarde is jouw grootste geschenk in het leven. De aarde draagt en voedt je. De aarde voorziet je in alles wat je nodig hebt, ook als je dat even niet zo kunt zien of voelen. In de loop van de tijd zijn we het vertrouwen in het leven kwijtgeraakt. We hebben het heft in eigen hand genomen en de aarde naar onze hand gezet. Ongemerkt hebben we zo veel onveilige situaties gecreëerd, waardoor het lijkt of de aarde onveilig is voor ons. In werkelijkheid is Moeder Aarde de oorsprong van al het leven en daarmee de bron van creatie en creativiteit. Wat kun jij doen om de aarde haar vertrouwen weer terug te geven? Wat kun jij doen om de stroom van het leven weer te volgen zoals deze zich aandient?

11. Witte Wind - Ik ben mijn eigen vader

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door werkelijk tot leven te komen vanuit bezieling, samen met mij en alle anderen. Hoeveel tijd per dag ben jij met hart en ziel bezig en wat doe je dan? Hoe ben je thuis, op school of op je werk? Er zijn volken waar ze voor ‘werk’ geen apart woord hebben. Ze doen wat gedaan moet worden met hart en ziel. Niet omdat het moet of omdat het werk is, maar omdat het hoort bij het leven. Elke handeling die ze verrichten krijgt hun volle aandacht, omdat dat het enige is wat er op dat moment is. Je hoeft niet op zoek naar je passie, je doel of je bestemming om bezield te kunnen leven. Met bezield leven kun je nu beginnen, door te doen wat zich aandient elk moment van de dag met jouw volledige aandacht.

12. Blauwe Nacht - Ik ben een uniek kind van de schepping

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door je eigen dromen te dromen, samen met mij en alle anderen. Als je geboren wordt hebben je ouders een beeld van jou, later als je groot bent. Misschien is dat beeld ontstaan uit verwachtingen die jij niet kunt waarmaken, omdat het een droom is die ze zelf niet hebben kunnen waarmaken. Welke dromen zijn van jou en welke dromen heb je meegekregen om te vervullen voor een ander? Alleen met de dromen die passen bij jouw unieke zelf kun je werkelijk een bijdrage leveren aan de wereld, omdat ze uit jouw hart komen.

13. Geel Zaad - Ik ben het volledige potentieel

Jij geeft aandacht aan de kracht van samen door al je mogelijkheden te benutten, samen met mij en alle anderen. Je weet wat je hebt als je doet wat je altijd deed. Kies je voor groei, dan kun je niet anders dan veiligheden en zekerheden loslaten. Een plantje kan pas groeien en bloeien als het de veilige donkere omhulling van de aarde verlaat om zich te laten voeden door het licht. Het klimt steeds hoger en hoger naar het licht waar het op enig moment tot volle bloei komt. Dat is een proces van voortdurende verandering. Niet een plant is hetzelfde, niet een bloem is gelijk aan een ander en allemaal zijn ze op hun eigen manier prachtig. Durf jij te kiezen voor licht, voeding en ontwikkeling zodat je gaat groeien en bloeien als nooit tevoren?

De DNAfirmaties zijn afkomstig uit 'Maya wijsheid voor je levensreis, het Tzolkin levenspadenboek'

Tekst: Elvira van Rijn
Collage: Geertje Mol
 


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

24/07/2021 24 juli - 5 augustus 2021: het Witte Wind levenspad
20/07/2021 De volle maan van 24 juli 2021
11/07/2021 11 - 23 juli 2021: het Rode Maan levenspad
10/07/2021 De nieuwe maan van 10 juni 2021
 

Agenda