blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Vers van de pers!

Verscheen voorjaar 2021

Verscheen voorjaar 2021

Nieuw!

2e druk is verschenen!

Alweer de 5e druk!

25 augustus - 6 september 2015: het Gele Zaad levenspad

Van 25 augustus tot en met 6 september 2015 lopen we het Gele Zaad levenspad. Dit levenspad helpt ons het zaad van de nieuwe mensheid te laten ontkiemen. Hiervoor is het nodig dat je jezelf en je mogelijkheden herwaardeert. Zo ben ik Toon Hermans meer gaan waarderen sinds ik zijn versjes en teksten lees in het licht van zijn geboortedatum en levenspad. Hij vertelt in zijn boek ‘Alles is heimwee’ met een enorme passie hoe we dat herwaarderen met elkaar kunnen doen: “We moeten met alle kracht die in ons is bezig blijven de mens te verdedigen en te verheffen. Hij moet opnieuw op een voetstuk worden gezet, daar is hij afgevallen. Wij hebben de menselijke waardigheid voortdurend ondermijnd, we hebben ‘de mens’ op allerlei manieren bespottelijk gemaakt en belachelijk. Daar moeten we nu eindelijk eens mee ophouden. We hebben veel te veel zijn boosheid laten zien. De dingen die hij verkeerd deed en we geven veel te weinig beelden van de mens in zijn goedheid.”

Bij herwaarderen denk ik niet alleen aan goedheid en kwaliteiten en talenten maar ook aan vermogens die we nog niet of nauwelijks kennen. Vermogens die bij inzet leiden tot wat we toevalligheden noemen of in het gunstigste geval als wonderen betitelen. We hebben het allemaal in ons om elke dag wonderen te verrichten en dit zijn we ons nog maar nauwelijks bewust. Het is hoog tijd dat we dit de normaalste zaak van de wereld gaan vinden. Het Geel Zaad levenspad helpt je stap voor stap het zaad van bewustzijn te laten ontkiemen, zodat je kunt groeien en bloeien als bewust mens in de nieuwe tijd.

DNAfirmaties
De tussenkopjes van dit artikel zijn krachtige zinnen die rechtstreeks inwerken op je DNA. De kopjes zijn verbonden met de dertien dagen van het Geel Zaad levenspad en ze herinneren je aan jouw vermogen om de mens op een nieuw voetstuk te zetten. Spreek ze steeds achter elkaar hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor jou. Elke dag als het kan. Het activeert je innerlijke wijsheid en bekrachtigt je verbinding met je volledige potentieel.

1. Ik ben het volledige potentieel
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door je verantwoordelijkheid te nemen, samen met mij en alle anderen. Hoe bijzonder is het dat wij nu leven, in deze tijd. Als mens zijn we geëvolueerd tot individueel bewuste wezens met honderd procent eigen verantwoordelijkheid. Dat is een heleboel en zoveel verantwoordelijkheid maakt soms dat je liever blijft bij het oude, omdat je weet wat je hebt maar nog niet wat je krijgt. De zekerheden van vandaag zijn de beperkingen van morgen. Wanneer jij je beperkt voelt en weerstand in jezelf bespeurt tegen hoe de dingen zijn, weet dan dat je op het punt staat om door te breken. Laat de verantwoordelijkheid die je hebt voor jezelf en je leven een bron van inspiratie zijn om vorm te geven aan jouw leven zoals jij dat wilt en te kiezen voor groei en ontwikkeling.

2. Ik ben de instinctieve vernieuwer
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door jouw oeroude wijsheid te gebruiken, samen met mij en alle anderen. We zijn goden en godinnen en krijgen meer en meer toegang tot onze goddelijke vermogens. We herinneren ons helingsmethoden, we herinneren ons hoe het ooit was, hoe we ooit in vrede en harmonie leefden en wat ervoor nodig is om dat nu weer te doen. In onszelf openbaren zich de beelden van een nieuwe aarde waaraan we met elkaar gestalte kunnen geven. We kunnen met elkaar deze oude vormen van samenleven opnieuw vorm geven. Zo zorgen we dat de aarde weer in balans komt. Diep van binnen weet je hoe dat moet. Deze kennis zit opgeslagen in je DNA en is aanwezig in iedere cel van je lichaam.

3. Ik ben het begin en het einde
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door de brug te slaan, samen met mij en alle anderen. We leven op het grensvlak tussen de oude en de nieuwe wereld. Sommigen staan nog met twee benen in de oude wereld, veel kinderen die nu worden geboren staan al met twee benen in de nieuwe wereld en wijzen ons de weg wanneer wij die nog niet kunnen vinden. Soms lijkt het alsof we muurvast zitten in oude, logge systemen. De chaos wordt steeds groter en het lijkt alsof we daaraan niets kunnen doen. Toch ben jij het die het verschil kan maken, samen met mij en alle anderen. Jij kunt een brug slaan naar een nieuw begin in jouw directe leefomgeving. En als je goed kijkt zijn er legio initiatieven van gelijkgestemden waarbij je je kunt aansluiten. En dan nog begint de verandering begint bij jou. Waar heeft het nieuwe zich allang aangediend en mag jij dat vol overgave te omarmen?

4. Ik ben de helende hand
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door moeiteloosheid te omarmen. In een wereld waarin tijd geld is, hebben we behoefte aan grip op het leven. Als je je leven niet in de hand hebt, gaat het mis. Daarvan proberen de media ons met hun berichtgeving elke dag te doordringen. Als we moeiteloosheid omarmen, geeft dat enorm veel ruimte om het leven zijn eigen vorm aan te laten nemen. We hebben geleerd dat we moeten plannen en doelen stellen. Daarmee blokkeer je de magie in je leven, ontneem je jezelf de kans op wendingen in je leven waaraan je zelf nooit had gedacht. Open je handen en besef dat het onmogelijke mogelijk is als jij de planning uit handen geeft en meer ruimte maakt voor wat jouw ziel met jou voorheeft. Maak contact met je ziel door stil te zijn en te luisteren naar je innerlijke stem. Zo wordt het leven een kunstwerk dat als vanzelf ontstaat.

5. Ik neem mijn eigen plek in
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door in je eigen kracht te staan, samen met mij en alle anderen. Het ligt zo in onze aard om onszelf te meten aan anderen. Uit onzekerheid doen we wat anderen doen en proberen we heel goed te worden in datgene waarmee anderen succes hebben of waarvoor ze waardering oogsten. Zo zijn we allemaal bezig met een ander en niet met onszelf. Waar jij goed in bent, moet ik misschien nog leren. En waar ik goed in ben, kan bij jou wellicht nog worden verbeterd. En het zou zomaar kunnen dat jij helemaal niet datgene hoeft te leren waarin ik zo goed ben. Gewoon omdat het niet bij je past, omdat je er niet van gaat stralen en omdat jij goed bent in iets anders. De meeste kracht vind je in jezelf en de beste leiding krijg je van jezelf. Meet je met jezelf, haal het beste uit jezelf. Dan komt je ware kracht tevoorschijn.

6. Ik laat mijn licht schijnen
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door mee te gaan met de stroom van het leven, samen met mij en alle anderen. Als je heel gevoelig bent, ben je er waarschijnlijk ook heel goed in geworden om te heftige gevoelens te parkeren. Je richt jezelf steeds meer naar buiten en leeft niet binnen maar buiten jezelf. Je gevoel werkt als een dam en blokkeert de stroom van je leven. Door bewust contact te maken met je gevoel, te erkennen wat er bij jou van binnen leeft, verbind je je weer met je eigen kern. Je weet dan beter wat je nodig hebt en wat je wilt. Daardoor ga je jezelf meer waarderen en die waardering krijg je terug van het leven. Als vanzelf stroomt wat jij nodig hebt naar je toe en zo wordt het leven lichter en gemakkelijker.

7. Ik ben trouw aan mijzelf
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door af te stemmen op je zielsverlangen. Je bent hier op aarde omdat je ziel een diep verlangen heeft om ervaringen op te doen. Welke ervaringen dat zijn, ben je vergeten, maar diep van binnen kun je dat nog wel voelen als een diep verlangen. Wat is jouw diepste verlangen? Wat heb je tot nu toe in je leven ondernomen om daaraan alle ruimte te geven? In hoeverre ben jij jezelf tegemoetgekomen en heb je je hart en ziel gevolgd? Dit is het moment om hierbij stil te staan en jezelf trouw te beloven. Niet alleen omdat het is waarvoor je bent gekomen, maar ook omdat dit de enige manier is om werkelijk trouw te zijn aan de mensen die je lief zijn.

8. Ik ben het onbevangen kind
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door het leven licht te maken, samen met mij en alle anderen. Soms maak je het leven lichter door jezelf te ontmaskeren. Hoe vaak heb jij gezegd dat het goed met je ging als een ander daarom vroeg, terwijl je er eigenlijk belabberd aan toe was? Hoe vaak heb jij met een lach op je gezicht je grootste verdriet verborgen, omdat je dacht je daarmee de ander te sparen? Het lijkt zo gemakkelijk om los van hoe je je voelt een lachend gezicht op te zetten, maar soms kan het een grote opluchting zijn om dat masker eens af te zetten. Werkelijk te laten zien dat je pijn of verdriet hebt. Laten zien wie je bent: puur en transparant maakt het leven een stuk lichter. Op de momenten dat je het zwaar hebt, breekt dan dwars door je tranen vanzelf je echte lach weer door.

9. Ik creëer
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door je gedachten te sturen, samen met mij en alle anderen. Alles wat je denkt of tegen jezelf zegt wordt door jouw systeem direct als waarheid aangenomen. Die stroom van gedachten gaat de hele dag door. Van alles gaat er door je hoofd. Ook gedachten die je liever niet wilt denken of waarvoor je geen verantwoordelijkheid wilt nemen als je ze hardop zou moeten uitspreken. Dit betekent dat je jezelf de hele dag door dingen vertelt waarvan je eigenlijk niet wilt dat ze realiteit worden en je systeem aanwijzingen geeft in een richting die je helemaal niet wilt gaan. Train jezelf in het produceren van gedachten in de richting die je wel wilt gaan. De DNAfirmaties helpen je hierbij. Ze herinneren jouw systeem aan wie je werkelijk bent en creëren een stroom van constructieve gedachten over jezelf en anderen.

10. Ik ben een ontdekkingsreiziger
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door de kosmische boodschapper te zijn, samen met mij en alle anderen. De beste dingen zeg je meestal zonder dat je het in de gaten hebt. Weken of maanden later hoor je dan van een ander wat dat was. Woorden die jij allang bent vergeten blijken midden in de roos te zijn geweest. Hoe heerlijk is het dat jij je helemaal niet druk hoeft te maken over de boodschap die je brengt. Waarschijnlijk zit middenin jouw bedachte verhaal een zin waarover je helemaal niet zo bewust hebt nagedacht, maar die bij de ander precies de juiste snaar raakt. Je hoeft niet te prediken en niemand te overtuigen. Deel gewoon jouw eigen ervaringen recht uit je hart. Wees helemaal jezelf. Meer hoef je niet te doen om de hemel op aarde te brengen.

11. Ik luister naar het weten van mijn hart
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door magie in je leven te brengen, samen met mij en alle anderen. Toveren is heel eenvoudig, alleen zijn we verward over de voorwaarden die we moeten scheppen om te kunnen toveren, of in begrijpelijker taal: wonderen te verrichten. Voor goede toverkunst is zuiverheid een absolute voorwaarde: alles wat je doet en zegt moet in overeenstemming zijn met je hart, je ziel en je hogere zelf, kortom met je hele wezen én met het ene hart dat klopt voor iedereen. We zijn dit spoor bijster geraakt doordat macht en ego de overhand hebben gekregen boven kracht en ziel. Nu is het de tijd om de verwarring stap voor stap op te lossen. Onzuiverheden komen aan het licht, alles wat niet is gebouwd op de kracht van het hart brokkelt af. Maak het leven niet ingewikkelder dan het is. Luister naar het weten van jouw hart en geef er gehoor aan. Zorg dat alles wat je doet zuiver is en dan ontvang je zuiverheid terug. Zo maak je ruimte voor wonderen.

12. Ik overzie het grote plan
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door de waarheid in het midden te laten, samen met mij en alle anderen. Het plan is veel groter dan jij kunt overzien. Niemand heeft de waarheid in pacht. We hebben allemaal een stukje van de grote puzzel. Jij bent de hoofdrolspeler in je eigen leven, net als ik en alle anderen. Daarom is het belangrijk dat je je eigen mening respecteert en je eigen ruimte inneemt. Laat ook ruimte voor de mening van anderen, want ook zij spelen de hoofdrol in hun eigen leven. Leven en laten leven. Samen maken we in vrijheid het grote plaatje tot een krachtig geheel.

13. Ik volg mijn innerlijk leiding
Jij laat het zaad van bewustzijn ontkiemen door vastberaden jouw pad van licht te volgen, samen met mij en alle anderen. Wie dapper is, is niet bang zou je denken. Toch kun je zonder angst niet echt dapper zijn. Gevoelens van angst en diepe onzekerheid zijn de beste wegwijzers naar de gebieden in jezelf waar je de strijd nog mag opgeven. Jezelf accepteren zonder oordeel, omdat je precies goed bent zoals je bent. En onthoud dat angst geen reden is om te blijven waar je bent. Neem je angst bij de hand en ga vastberaden doen waarvoor jij zo bang bent. Dat is wat van jou een echte held maakt, samen met mij en alle anderen.

Tekst: Elvira van Rijn
Zegelafbeelding: Kristel van der Klugt


http://www.nieuwetijdskind.com

Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

20/07/2021 De volle maan van 24 juli 2021
11/07/2021 11 - 23 juli 2021: het Rode Maan levenspad
10/07/2021 De nieuwe maan van 10 juni 2021
28/06/2021 28 juni - 10 juli 2021: het Gele Krijger levenspad
 

Agenda