blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Help je ook mee
dieren in nood helpen?

Bekijk het filmpje
over dit boek

Alweer de 4e druk!

Een fotoalbum op facebook met foto's van boekenkasten met daarin boeken van A3 boeken. Nieuwe foto's zijn welkom!

Dit hartlabyrint
van Selma Sevenhuijsen
mag je overtekenen
en gebruiken zoveel
je maar wilt.
(uit: 'De glimlach van de sirene')

21-12-2012 Jij bepaalt de uitkomst

Vele auteurs en wetenschappers tonen onomstotelijk aan dat wij en alles om ons heen een spectaculaire fase in onze evolutie doormaken die wellicht tegen het einde van dit jaar haar voltooiing krijgt. In deze prachtige, intensieve en vooral ook confronterende periode worden wij ons meer en meer bewust van alles om ons heen en de wijze waarop wij in het leven staan. Duidelijk is dat er verschillend wordt gedacht over wat er met ons gebeurt op 21-12-2012. Deze opvattingen variëren van de meest vreselijke doemscenario´s tot een prachtige nieuwe wereld. Maar weet dat jij zelf de toekomst kunt bepalen. Hoe dan? Het antwoord op deze vraag is achteraf bezien eenvoudig en tegelijkertijd erg confronterend. Hans de Waard geeft dit antwoord:

Mijn omgeving, jouw werkelijkheid en al datgene wat zich daarin afspeelt, zijn hoofdzakelijk een directe weerspiegeling van wie jij bent, hoe jij je voelt, in het leven staat, de ballast die je bij je draagt en het karma dat jij hebt opgebouwd. Ik heb jou gecreëerd en jij mij (kwantumfysica) of je daar nu blij mee bent of niet. Ik leg het uit. Wanneer je boos bent, trek je boze mensen aan. Verandert jouw humeur thuis in je gezin, dan volgt de rest vaak vanzelf.

Hoe wij ons gedragen en voelen wordt bepaald door de ballast die wij bij ons dragen. Denk bij deze ballast - zie het maar als jassen - aan angsten, frustraties, boosheden, negatieve levenspatronen en overtuigingen. Welke jassen je draagt hangt weer af van het pad dat je hebt gelopen op het grote spelbord van het leven. In mijn boek ´De Jassentechniek´ kun je hierover meer lezen.

Onze ballast heeft ons onzeker, wantrouwig en hebberig gemaakt. Vanuit deze emoties en gevoelens ontstaan vanzelf de behoefte aan controle en angst voor tekort. Zo hebben we elkaar goed vastgezet in deze werkelijkheid. Dit doen we bijvoorbeeld door onzichtbare verbindingen, contracten, concurrentiebedingen of wat dacht je van ´in de echt´ verbinden. Bij dat laatste overdrijf ik wellicht, maar toch. Vanuit controle is de stap naar macht zo gemaakt. Macht en controle zijn zware woorden, maar zie ze in het juiste perspectief. Geweld, onderdrukking, dictaturen en geld vormen voor ons allen een niet te missen spiegel. Geld wordt regelmatig beschreven als ´de wortel van het kwaad´. Maar wat is dan de wortel van geld? Je raadt het al, deze zit in onszelf!


Wanneer je een verbinding met iemand hebt, merk je dat direct. Je wordt namelijk moe wanneer je deze persoon ontmoet, aan de telefoon hebt of aan hem of haar denkt. Dat komt omdat jij jouw energie weggeeft aan de ander. Verbindingen creëren wij en staan we toe vanuit emoties zoals: Schuld, verantwoordelijkheid en afhankelijkheid..

Je koopt de ander als het ware om met je eigen energie. Sterker nog, de ander kan via deze verbinding zijn of haar emoties dumpen op jou. Jij voelt je moe en gesloopt en de ander wordt fit. Boos worden op de ander heeft echt geen zin. Jij doet het!

Ware liefde vind je daar waar je het het minst verwacht, namelijk in ongebondenheid.

 


Waarom hebben we dit niet eerder gezien? Simpel: oogkleppen, ellenderesistente en -negerende oogkleppen. Deze zorgen ervoor dat het trieste beeld van onze werkelijkheid niet echt tot ons doordringt. We kijken wel, maar we zien het niet. Hoe kan het anders dat zoveel mensen dagelijks met een zak chips en een drankje voor de tv zitten te genieten van de ellende die wordt getoond? Wellicht is het zo, dat we door het zien van de ellende van een ander, het gevoel krijgen dat die van onszelf nog wel meevalt.

Kijk eens goed naar je eigen kinderen. Generatie op generatie nemen kinderen onbewust vanuit een soort zielenafspraak (om zo collectief te groeien in bewustzijn) ballast van hun ouders over waarnaar deze zelf niet kunnen of willen kijken met als doel hen een spiegel voor te houden. Logisch dat kinderen hiervan last kunnen krijgen. Ze worden druk, angstig, moe en vertonen allerlei gedrags- en concentratieproblemen. Wanneer ons kind niet lekker in zijn vel zit, gaan wij als ouders natuurlijk op zoek naar de oplossing. Voor onze kinderen doen we alles, toch? Indirect helpen kinderen ons zo onze eigen problemen op te lossen.

Juist aan de vooravond van die belangrijke stap in onze evolutie heeft de huidige generatie kinderen zo een essentiële en extra zware taak op zich genomen. Duidelijker en intenser dan ooit tevoren laten ze ons zien dat de wijze waarop wij nu in het leven staan toe is aan een noodzakelijke verandering. We moeten ons bewust worden van de ballast die wij met ons meedragen en deze ook daadwerkelijk loslaten.

Helaas zochten en zoeken we meestal de oorzaak van de ellende in onze omgeving, buiten onszelf. Vaak leggen wij de schuld bij de ander. De ander trekt aan jouw energie of zonder die ander was het beter gegaan. Op dezelfde wijze geven wij de o.a. banken en financiële instellingen de schuld van het creëren en in stand houden van het huidige machtstelsel en de ellende in de wereld. En de eerder genoemde gedragssymptomen van onze kinderen worden maar al te vaak en soms ook te graag - want wij kunnen er toch niets aan doen - geclassificeerd en in de bekende hokjes ADHD, ADD, autisme, borderline of PDD-NOS geplaatst en fanatiek onderdrukt met medicijnen. Op deze wijze ontspringen wij individueel en daarmee collectief de dans om naar onszelf te kijken.

Let maar op, zolang we zaken buiten onszelf plaatsen verandert er niets, het script blijft hetzelfde, hooguit de acteurs wisselen.

Het leven is als een filmdoek waar miljarden films van jou worden getoond. De clou is naar welke film kijk je en als de film je niet bevalt, hoe zet je deze uit en een ander op? Wist je trouwens dat elk script met jou erin bestaat? Vergelijk elk script met een parallelle wereld waarin jij dat leven net zo bewust beleeft als het leven dat jij nu in deze werkelijkheid leeft. Kijk maar eens naar deze prachtige uitzending van de BBC over parallelle werelden. http://www.youtube.com/watch?v=oXLZRoBnEHY

Wanneer je in het eerdere voorbeeld alle boze mensen wegstuurt, zul je merken dat je vervolgens gewoon weer nieuwe aantrekt. Alles wat we van ons afduwen, negeren, wegsnijden of bestrijden, komt uiteindelijk op een of andere wijze weer terug in onze werkelijkheid. Juist omdat het simpelweg opnieuw aangetrokken wordt door onze jassen en de wijze waarop we hierdoor in het leven staan. Daarom is het essentieel dat je het leven met alles wat het jou brengt eerst omarmt en accepteert als weerspiegeling van iets in jou. Pas dan kun je er echt iets aan doen. De Jassentechniek kan je vervolgens helpen datgene in jezelf eruit te halen wat bijvoorbeeld een vervelende situatie heeft aangetrokken. Hierdoor sta je anders in het leven en voorkom je een herhaling. Wanneer ik een vervelende situatie tegenkom, omarm ik deze nu eerst en besef dat er iets in mij moet zijn wat dit heeft aangetrokken. Met de Jassentechniek transformeer ik dat iets - lees ballast - en ga vervolgens in gedachten mee met de stroming van het leven. Ik vraag dan het leven mij te helpen deze situatie op te lossen op een manier die goed voelt voor alle betrokkenen. Dus heel jezelf en je omgeving door het leven eerst te omarmen en je ballast los te laten.

Ook wanneer we een aandoening, ziekte, conflict of vervelende situatie negeren, van ons afduwen en/of de oorzaak ervan buiten onszelf zoeken, missen we een kans om datgene in onszelf te zien en op te lossen wat het heeft gecreëerd en/of heeft aangetrokken. Met als resultaat dat er weinig of niets verandert en bijvoorbeeld een ziekte of aandoening zich verder kan ontwikkelen of kan terugkomen. Dit laatste wordt trouwens mooi verwoord door Bruce Lipton in de film ´The Living Matrix´.

Voor ik verder ga eerst even een stukje uit het boek ´Illusions´, van Richard Bach:

De Meester antwoordde en zei: "Er was eens een dorp van wezens op de bodem van een grote kristallijne rivier. De stroom van de rivier snelde geluidloos over hen allen voort jong en oud, arm en rijk, goed en kwaad; de stroom ging zijn eigen weg, kende slechts zijn eigen kristallijne zelf. Elk wezen klemde zich op zijn eigen manier vast aan de planten en stenen op de bodem van de rivier, want vastklemmen was hun wijze van leven en zich tegen de stroom verzetten was wat ieder van zijn geboorte af geleerd had. Maar uiteindelijk zei een wezen: "Ik word het moe me vast te klemmen". Ofschoon ik het met mijn ogen niet kan zien vertrouw ik dat de stroom weet waar hij naar toe gaat. Ik laat los en laat me meevoeren. Als ik me vast blijf klemmen zal ik sterven van verveling." De andere wezens lachten en zeiden: Dwaas! Laat los en de stroom die jij vereert zal je buitelend over de rotsen sleuren en verpletteren, en je zult sneller sterven dan dat de verveling verdwijnt!" Maar die ene sloeg geen acht op hen en diep ademhalend liet hij los en meteen werd hij buitelend door de stroom over de rotsen gesleurd en verpletterd. Maar uiteindelijk, toen het wezen weigerde zich opnieuw vast te klemmen, tilde de stroom het vrij van de bodem en het werd niet meer gekneusd en gewond. En de wezens stroomafwaarts voor wie het een vreemde was, riepen: "Kijk een wonder! Een wezen als wijzelf, maar het vliegt! Kijk, de Messias is gekomen om ons allen te redden!"

En degene die door de stroom meegevoerd was zei: "Ik ben evenmin een Messias als jullie. De rivier schept er genoegen in ons vrij te maken, als we ons maar durven laten gaan. Onze echte opdracht is deze reis, dit avontuur."

Bach beschrijft het opgeven van de strijd en de weerstand tegen al het mooie dat het leven ons kan en wil bieden. We zijn zo gewend onszelf en elkaar vast te houden en te strijden om het stukje materie dat ons het meeste houvast biedt. Er zijn zoveel mensen die vasthouden aan een relatie die of werk dat hen niet voedt, uit angst dat er niets beters voor in de plaats komt! Dit kost zo veel moeite en inspanning. We willen zo graag loslaten, maar zijn bang voor de consequenties. Niet wetende dat het leven goed voor ons kan zorgen, mits we dit toelaten en erop vertrouwen. Net zoals je erop moet vertrouwen dat je parachute opengaat en zich mooi ontvouwt, wanneer je uit een vliegtuig springt. Wanneer we genoeg hebben gestreden, geleden en tegen de natuurlijke stroming van het leven in hebben gezwommen, geven we de weerstand vanzelf een keer op. Geloof me, laat maar los, het leven vangt je op! Ieder mens heeft binnen de stroming van het Totale Leven een eigen, unieke levensstroom. Deze leidt je in je lotsbestemming, heeft jouw ideale levenstempo en brengt je alles wat je hart begeert. Moeiteloos kom je bij die mensen en ervaringen die overeenkomen met jouw specifieke wensen, kwaliteiten en eigenschappen, zonder dat je deze bewust hoeft te creëren. Zodra je loslaat en je vanuit overgave laat meevoeren in jouw levensstroom zorgt het leven voor je en laat het je zien wie je echt bent. In de stroom zijn problemen en conflicten niet meer dan een steentje in de rivier, waar je gewoon langsheen gaat, zonder strijd, zonder inspanning, moeiteloos!

Overgave is geen passieve levensinstelling. Het is een actieve levensinstelling vol vertrouwen waarbij je leeft en handelt, geleid door je positieve gevoelens. Vergelijk het bovenstaande met een bootje zonder motor, waarbij jij als schipper zonder te sturen jezelf mee laat drijven met de stroom in de Amsterdamse grachten. Dit kost geen brandstof en inspanning. Je positieve gevoel is het onzichtbare roer. Ga je mee in de stroom dan zie je van alles gebeuren op de kade. Bied je weerstand, dan lig je stil en gebeurt er in wezen niets. Om los te laten, ons over te geven, hebben we inzicht en vooral vertrouwen nodig. Om los te komen van de bodem van de rivier zullen we als een duiker ballast moeten loslaten en ons bevrijden van de ankertjes waarmee we ons hebben vastgezet. De ballast die we met ons meedragen, maakt zowel een moeiteloos leven zonder inspanning lastig alsook een leven waarbij wij bewust met inspanning zelf onze werkelijkheid creëren en ons daaraan willen vastklampen. Wat je keuze ook is, word je bewust van de ballast die je bij je draagt en laat deze los! Er zijn genoeg behandelingsvormen die je daar uitstekend mee kunnen helpen.

Gelukkig zijn we hiermee al volop bezig. Veel mensen laten in hun eigen tempo en op eigen wijze steeds meer ballast los. Het resultaat is dat we meer vertrouwen krijgen, meer zien en meer de behoefte krijgen ons vrij te maken van de gevangenis die wij om ons heen hebben gecreëerd. Vertrouwen bestaat trouwens alleen bij de gratie van de aanwezigheid van angst.

Onze Moeder Aarde helpt ons hierbij. Ook zij gaat door dit proces en heeft als gevolg daarvan – bewezen of niet – de frequentie van haar magnetisch veld verhoogd (Schumann resonantie). Dit veld is te vergelijken met een rustige krachtige hartslag waarin al het leven op haar meeresoneert. Veel wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het leven op aarde en onze menselijke activiteit duidelijk wordt beinvloed door dit magnetische veld. Sterker nog, het is een basisvoorwaarde voor het biologisch leven zoals we dat kennen. Veel dieren zoals postduiven, walvissen, haaien en trekvogels gebruiken het aardmagnetische veld als een oriëntatiemap tijdens hun lange reizen. De laatste jaren is de kracht van dit altijd zo constante magnetische veld zeer sterk aan het afnemen. Deze krachtafname wordt in verband gebracht met een eventuele magnetische poolshift. Het is alsof de zwaartekracht vermindert en onze Moeder Aarde ons als uitgegroeide pubers meer en meer stimuleert los te laten. Onze ballast die met het magnetisch veld meeresoneert, bladdert als een cocon los, zodat we ons ervan kunnen bevrijden. Dank je, Ma.

Dit zien we trouwens ook op grotere schaal gebeuren. In het gehele universum neemt de afgelopen jaren op miraculeuze wijze opeens daadwerkelijk de zwaartekracht af. Hierdoor dijt het universum sneller uit dan ooit. Dit in tegenstelling tot de verwachting dat dit steeds minder snel zou gaan.

Astronomen noemen deze plotselinge veranderende situatie The Big Rip (vrij vertaald: het algehele uiteenvallen). Logisch eigenlijk. Doorgroeien naar een hoger niveau betekent: ballast loslaten – frequentieverhoging – energie neemt meer ruimte in.

Goed, ik dwaal af. Als weerspiegeling van ons groeiend bewustzijn en loslaten van ballast zien we het stelsel van macht en controle wankelen. Het monetaire stelsel piept en kreunt en dictaturen vallen als dominosteentjes om. We zijn - jij bent - op de goede weg.

Hoe bepaal jij nu de uitkomst van dit evolutieproces? Allereerst: omarm dit mooie proces. Angst trekt een negatief scenario aan en vertrouwen een positief scenario. Word je bewust van de hinderlijke ballast die je bij je draagt en laat datgene los waarvan jij last hebt. Hierdoor laat je de angst los en krijg je vanzelf meer vertrouwen. Vervolgens is het belangrijk om in beweging te komen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door ten minste 5 keer per dag gedurende 10-15 seconden in gedachten mee te gaan met de stroming van het leven. Laat je hierbij als een kurkje meedrijven op deze stroming. Zo breng je weer leven in je leven en kan het je als een film die weer draait die mensen en situaties op je pad brengen die je voeden. Het enige wat het leven van je vraagt is weer te leren luisteren en handelen naar je gevoel. Op deze wijze verandert een doemscenario vanzelf in een prachtig script met jezelf in de hoofdrol.

´De essentie van een ontmoeting ligt zelden in de woorden die worden gesproken.´

 

Als je wilt, kun je gratis de Jassentechniek ervaren op deze website www.jassentechniek.nl. Ook kun je met behulp van de sessie op de CD in het boek ´De Jassentechniek, verlost van ballast zet je De Stap naar moeiteloos leven´ in je eigen tempo het belastende verleden loslaten.


http://www.jassentechniek.nl/index.php

Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

24/01/2020 24 januari - 5 februari 2020: het Gele Krijger levenspad
21/01/2020 De nieuwe maan van 24 januari 2020
12/01/2020 11 - 23 januari 2020: het Blauwe Nacht levenspad
06/01/2020 De volle maan en maansverduistering van 10 januari 2020
 

Agenda