blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Vers van de pers!

Verscheen voorjaar 2021

Verscheen voorjaar 2021

Nieuw!

2e druk is verschenen!

Alweer de 5e druk!

2 - 14 januari 2016: het Witte Tovenaar levenspad

De Maya Tzolkin kalender vertelt het verhaal van je levensreis op basis van je geboortedatum. Zo kun je veel te weten komen over je kwaliteiten, talenten en hoe je vanuit de kosmos energetisch wordt ondersteund om te groeien en creëren. De Tzolkin vertelt ook een groter verhaal: het verhaal van de schepping en wat we als mensheid komen doen op aarde. Van 2 tot en met 16 januari lopen we het Witte Tovenaar levenspad.

Op wie wacht jij?
Het Rode Draak levenspad heeft alle sleutels geopenbaard die nodig zijn om het paradijs op aarde te creëren. Alles is aanwezig en nu we in het Witte Tovenaar pad zijn aangekomen is de vraag: wie gaat het doen? Misschien wacht je al heel lang op iemand die een eind gaat maken aan alle narigheid in je leven, in je familie, op je werk, op de wereld: je geliefde, je therapeut, de artsen, de partij waarop je stemt, de burgemeester, de bankdirecteur, de regering... Ongetwijfeld zijn er anderen die echt iets kunnen veranderen aan de omstandigheden waarin jij leeft. Gelukkig hoef je niet op hen te wachten, want je kunt zelf het systeem veranderen. Echt waar! Je kunt het. Jij bent degene die alles in je hebt om een eind te maken aan oude systemen die niet meer werken, die alleen nog maar lijden voortbrengen. Jij kunt zelf jouw wereld beter maken, samen met mij en alle anderen. En als jij dit doet, verandert de wereld om je heen met je mee. Zo breng je nieuw evenwicht in de wereld vanuit jezelf. Het Witte Tovenaar levenspad laat je stap voor stap zien hoe jij de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen geluk en daardoor ook voor het mijne en dat van ons allemaal.

DNAfirmaties
De tussenkopjes van dit artikel zijn krachtige zinnen die rechtstreeks inwerken op je DNA. De kopjes zijn verbonden met de dertien dagen van het Witte Tovenaar levenspad en ze activeren de bron in jou. Spreek ze steeds achter elkaar hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor jou.  Elke dag als het kan. Het activeert je oorspronkelijke vermogens en brengt je in verbinding met jouw manier om een nieuw evenwicht in de wereld te brengen.

1. Ik luister naar het weten van mijn hart
Jij brengt evenwicht in de wereld door je handelen af te stemmen op de wijsheid van je hart, samen met mij en alle anderen. Je hart is het kompas dat maakt dat wat jij zegt, denkt en doet voor jezelf uiteindelijk klopt voor iedereen. Ga bij jezelf na waar jouw hart “nee” zegt, en jij toch “ja” doet of andersom. Hiermee creëer je een stroom van tegenstrijdigheid, onduidelijkheid en onzuiverheid in jouw leven en dat van mij en alle anderen. Het is hoog tijd om op een lijn te komen met jezelf. Zegt je hart “ja”? doe en zeg dan ook “ja”. Zegt je hart “nee”? Doe en zeg dan ook “nee”. Pas dan handel je in overeenstemming met de goddelijke wil en dien je de hele gemeenschap.

2. Ik overzie het grote plan
Jij brengt evenwicht in de wereld door jezelf centraal te stellen, samen met mij en alle anderen. In een ver verleden maakten we deel uit van een gemeenschap met een stamhoofd. Het stamhoofd had de taak te doen wat nodig was om als groep te kunnen leven in gezondheid en vrede. In deze tijd kunnen we niet meer zomaar aannemen dat onze ‘stamhoofden’ voor ons zorgen. De belangen zijn niet meer helder en de belangen van de leiders zijn vaak tegenstrijdig met die van de groepsleden.
Jij zult zelf het voortouw moeten nemen en op jouw eigen manier bijdragen aan het belang van de gemeenschap. Wij hebben geleerd dat het egoïstisch is om boven alles aan jezelf te denken. Als jij doet wat nodig is om lekker in je vel te zitten en daarmee je eigen overvloed creëert, doe je dat automatisch ook voor anderen. Soms betekent dit ook dat zichtbaar wordt hoe die ander zich tekort doet op het moment dat jij goed voor jezelf zorgt. Daarmee geef je die ander een groot geschenk: de gelegenheid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor geluk.

3. Ik volg mijn innerlijke leiding
Jij brengt evenwicht in de wereld door je eigen autoriteit te volgen, samen met mij en alle anderen. We zijn zo gewend leiding te ontvangen, dat we bijna niet meer weten hoe we zelf moeten nadenken. Je hebt een enorme kosmische verbinding, een kompas dat je alle wijsheid aanreikt die je nodig hebt om het juiste te doen voor jezelf: je hartsverlangen volgen en daarmee dienstbaar zijn aan de hele wereld. Dat is geen knop die je zomaar kunt omzetten, het vraagt erom dat jij jezelf op het zelfde voetstuk zet als degenen waarnaar je altijd hebt geluisterd. Het is lastig los te laten wat zo veilig voelde, maar als je het risico neemt, zul je worden beloond. Breek door je eigen angsten heen. Wacht niet tot de angst voorbij is, maar kom in beweging en doe ondank jouw angst datgene waarvan je ergens diep van binnen heel zeker weet dat het goed voor je is.

4. Ik ga daar waar mijn voeten mij brengen
Jij brengt evenwicht in de wereld door je te laten leiden door hemel en aarde, samen met mij en alle anderen. Jij bent de voeten van de hemel op aarde en daarmee een instrument om hemel en aarde synchroon te laten lopen. Hiervoor hoef je alleen maar af te stemmen op hemel en aarde in het hier en nu. Hoe vaak zeg jij dat je er met je hoofd niet bij kunt wat er nu weer gebeurt? Je hoofd kun je gebruiken voor heel handige dingen, maar niet om het wonder van de schepping te doorgronden. Dat is helemaal niet nodig, je kunt er gewoon dankbaar gebruik van maken. Het wordt tijd dat je de ware betekenis van synchroniciteit begrijpt: wat jou schijnbaar toevalt is geen gelukstreffer maar helemaal de bedoeling, precies zoals het moet zijn.

5. Ik ben de spiegel voor mijzelf en anderen
Jij brengt evenwicht in de wereld door niemand meer de schuld te geven van hoe jij je voelt, samen met mij en alle anderen. Wat je voelt bij wat anderen doen, ontstaat uit het beeld dat jij hebt gemaakt van die ander en wat je jezelf erover hebt verteld. Op het moment dat je helder onderscheid maakt tussen jezelf en de ander, is alles wat overblijft een beeld van jezelf. Je ziet in alle verhalen die je jezelf vertelt over de ander een reflectie van jezelf: van wie je altijd al graag hebt willen zijn, van wie je absoluut niet wilt zijn, van wie je nooit hebt gedacht te kunnen zijn. Met elk verhaal dat je jezelf vertelt over een ander, vertel je een verhaal over jezelf. Als je alle negatieve verhalen en projecties over die ander loslaat, ontstaat er ook een nieuw beeld van jezelf. Hoe zie jij jezelf in de toekomst? Vertel datgene over anderen waarbij jij je krachtig voelt, dan sta je zelf ook in je kracht en trek je nieuwe dingen aan in je leven, nieuwe mensen, nieuwe relaties, nieuwe gezondheid, nieuw geld.

6. Ik breng energie om te vernieuwen
Jij brengt evenwicht in de wereld door het roer om te gooien, samen met mij en alle anderen. Niet alleen in gedachten, maar daadwerkelijk in het leven van alledag. We leven in een tijd van grote veranderingen. Dus één voorjaarsschoonmaak per jaar is al lang niet meer genoeg. Neem jezelf en je leven regelmatig onder de loep en vraag je af of wat jij doet, wat jij eet, de club waarvan je lid bent, degene met wie jij omgaat en de kleding die je aantrekt nog steeds passen bij wie je vandaag bent. Alles wat je met je meesjouwt en niet meer bij je past, kost energie. Naarmate het langer nutteloos bij jou is, wordt het zwaarder en gaat het zich tegen je keren doordat je die energie niet aan andere zaken kunt besteden. Organiseer dus regelmatig een grote schoonmaak voor jezelf. Nu is het perfecte moment!

7. Ik breng licht, liefde en warmte
Jij brengt evenwicht in de wereld door mild te zijn voor iedereen die jou verantwoordelijk maakt voor zijn of haar eigen geluk, samen met mij en alle anderen. Niet iedereen heeft het geluk te weten dat ieder mens in staat is zijn eigen geluk te creëren ondanks alle gebreken en tekortkomingen. Hoe beroerd de omstandigheden soms ook kunnen zijn. Mensen die jou verantwoordelijk proberen te maken voor hun eigen geluk, hebben heel veel liefde nodig, dat mag duidelijk zijn. Jij kunt ze die geven, zonder ze te willen redden of jouw energie weg te geven. Gewoon door liefde en warmte te ZIJN. Jouw bron van liefde zit in jezelf en stroomt de hele dag over. Zorg dat je hiermee altijd bent verbonden. En als het nodig is doe dat dan op gezonde afstand van die ander.

8. Ik ben mijn eigen moeder
Jij brengt evenwicht in de wereld door jezelf te voeden met wat jij wilt ontvangen in je leven. In deze tijd vallen er veel ontslagen, moet er financieel worden ingeleverd of gaan de zaken niet voorspoedig. Ben jij tevreden over hoe het leven voor jou zorgt in de ruimste zin van het woord? Ontvang je voldoende liefde, geld, gezondheid? Als dat niet zo is, kijk dan eens goed naar de overeenkomst tussen wat jij ontvangt van het leven en wat jij jezelf geeft. Wat stop je in je mond, hoe lief ben jij voor jezelf, hoe goed zorg je voor je lichaam? Hoe kun je ontvangen wat je niet bereid bent jezelf te geven?

9. Ik ben mijn eigen vader
Jij brengt evenwicht in de wereld door jezelf te steunen bij alles wat je doet. Het is de vader die ons helpt de wereld in te gaan op een veilige manier. Hij helpt ons door van een afstandje toe te zien hoe we vallen en helpt ons ook weer opstaan. Daarmee laat hij zien dat hij gelooft in jou en vierkant achter je staat. Ook als heb je niemand gehad die in jou geloofde of had je een vader die niet in zichzelf geloofde, toch heb ook jij het vermogen in jezelf te (blijven) geloven. Ook al ben je nog niet zover, je bent onderweg en er is geen weg terug. Je kunt alleen vooruit, vallen mag, want opstaan en doorgaan is altijd mogelijk. Je hoeft het alleen maar te doen.

10. Ik ben een uniek kind van de schepping
Jij brengt evenwicht in de wereld door je te realiseren dat er niemand is zoals jij, samen met mij en alle anderen. We zijn allemaal één en allemaal uniek tegelijk. Dit betekent dat jij een unieke uitdrukking bent van het goddelijke. Het is jouw taak om hieraan uitdrukking te geven. Meer niet, zeer beslist ook niet minder. Hoe vaak heb jij geen tijd of mogelijkheid om uitdrukking te geven aan jouw unieke zelf omdat je te druk bent met de dingen die moeten: werken, geld verdienen, voor anderen zorgen etc.? We leven in een wereld waarin doen wat je fijn en leuk vindt, overvloed oplevert. Het heeft alleen geen zin om eerst te wachten tot al je verplichtingen wegvallen. Het is echt zaak dat je die omkering zelf maakt. Vraag jezelf bij alles wat je doet of het wezenlijk bijdraagt aan jouw overvloed, of het een unieke uitdrukking is van wie jij bent om te doen wat je doet. Meer is niet nodig. Als je het niet durft, sta jezelf dan toe er een dag in de week mee te experimenteren en ontdek wat het je brengt.

11. Ik ben het volledige potentieel
Jij brengt evenwicht in de wereld door zelf de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven, samen met mij en alle anderen. Alles waarbij jij weerstand ervaart, is een uitgelezen kans om te groeien en zelfs een sleutel tot bevrijding. Groeien gaat met horten en stoten en soms zelfs dwars tegen de verdrukking in. Als jij de weerstand en druk die je ervaart ziet als kans om te groeien, keert alles om en ga je weerstand in je leven misschien zelfs wel leuk vinden, of op zijn minst omarmen, omdat je weet dat er iets moois voor jou in verpakt zit. Kijk de weerstand die je ontmoet in de ogen: kies voor groei. Je hebt het allemaal in je.

12. Ik ben de instinctieve kracht om te vernieuwen
Jij brengt evenwicht in de wereld door niet alles te geloven wat je lichaam je vertelt, samen met mij en alle anderen. In je systeem zit enorm veel oude informatie opgeslagen. Je lichaam reageert dus eigenlijk vanuit een oud bewustzijn. Dit kunnen oerinstincten zijn, zoals een straatje om lopen als er gevaar dreigt. Maar het kunnen ook reacties zijn vanuit oude trauma’s. Zo schrik ik nog steeds van remlichten van de auto voor me sinds ik ooit in een kettingbotsing heb gezeten. Als ik werkelijk zou doen wat me lichaam mij vertelt, zou ik op dat moment bovenop de rem gaan staan en weer een kettingbotsing veroorzaken. Het is in deze tijd enorm belangrijk dat we heel goed luisteren naar ons lichaam. Het lichaam is immers het deel van ons dat zich het langzaamst vernieuwt. Geef het de tijd. Het kan zijn dat je ziek wordt nadat je grote stappen voor verandering hebt gezet. Dit betekent niet dat je te veel hebt gedaan, of het verkeerd hebt gedaan of dat je moet stoppen. Het betekent dat je lichaam zich ontdoet van oude informatie, zodat je een nieuw evenwicht kunt vinden. Wees lief voor je lijf en doe rustig aan.

13. Ik ben het begin en het einde
Jij brengt evenwicht in de wereld door ruimte te maken voor het nieuwe, samen met mij en alle anderen. Wat je vasthoudt, gaat van je af, wat je loslaat komt naar je toe. Dus stop maar met denken dat jij kunt bepalen hoe de dingen lopen. Zorg dat je zelf helemaal aanwezig bent midden in de wereld, zodat naar je toe kan komen wat voor jou is bestemd. Je bent aanwezig als je jouw verleden accepteert en loslaat, zodat er werkelijk ruimte komt voor iets nieuws in je leven. Wie heb jij nog wat te vergeven? Begin bij jezelf. En kijk daarna of het echt nog nodig is die ander ook te vergeven of dat die ander dat voor zichzelf zal moeten doen.

Tekst: Elvira van Rijn
Collage: Geertje Mol
 


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

20/07/2021 De volle maan van 24 juli 2021
11/07/2021 11 - 23 juli 2021: het Rode Maan levenspad
10/07/2021 De nieuwe maan van 10 juni 2021
28/06/2021 28 juni - 10 juli 2021: het Gele Krijger levenspad
 

Agenda