blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Vers van de pers!

Verscheen voorjaar 2021

Verscheen voorjaar 2021

Nieuw!

2e druk is verschenen!

Alweer de 5e druk!

15 - 27 april - het Witte Wind levenspad

Het wordt steeds meer mensen duidelijk dat we niet zomaar voor waarheid kunnen aannemen wat ons wordt voorgeschoteld op televisie, internet en in de krant. We kunnen zo langzamerhand niets anders meer dan luisteren naar onszelf bij het maken van keuzes, want wat is waar? Welke bron geeft de 'juiste' informatie?

In het Witte Wind levenspad ontvangen we informatie rechtstreeks uit de bron via de woorden die we spreken. Soms hoor je jezelf iets zeggen en denk je: 'Zo! dat is mooi gezegd.' Dat is jouw verbinding met de bron. Vanuit deze verbinding vind je verbinding met de waarheid en wijsheid in je eigen hart en kun je voor jezelf bepalen wat klopt en wat niet klopt voor jou.

Het Witte Wind levenspad geeft enorm veel inspiratie voor de toekomst. Het is namelijk het jaarpad voor 2018 want 1 januari valt in het Witte Wind levenspad op Blauwe Nacht toon 2. Deze dertien dagen kunnen we dus gemakkelijk verbinden met volgend jaar. Dat gaat helemaal makkelijk omdat we ons in de rechterhelft van de Tzolkin bevinden, waarin we informatie krijgen toegespeeld uit de toekomst. 

Het Witte Wind levenspad gaat over je daden en wat ze teweegbrengen in de wereld. Alles wat je doet komt bij je terug. We zijn tenslotte allemaal één. Wat je een ander of de aarde aandoet, doe je uiteindelijk ook jezelf aan. Het is tijd dat we beseffen dat elke handeling telt, hoe klein ook.

Te lang hebben we ons denken gebruikt om onze handen aan te sturen en keuzes gemaakt die schade toebrengen aan de aarde en de mensheid. Het is de ziel die je uitdaagt hoofd en hart te verbinden, opdat je gaat voelen wat je teweegbrengt. Je hart helpt je te doen wat wijs is voor jou en mij en iedereen. Het Witte Wind levenspad vertelt je stap voor stap hoe je met bezieling hoofd, hart en handen verbindt.

DNAfirmaties

De tussenkopjes van dit artikel zijn krachtige zinnen die rechtsreeks inwerken op je DNA. De kopjes zijn verbonden met de dertien dagen van het Witte Wind levenspad en ze activeren jouw herinnering aan onze gezamenlijke uitdaging om de balans tussen hoofd en hart te herstellen. Spreek ze steeds achter elkaar hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor jou.  Elke dag als het kan. Het activeert wie je werkelijk bent en brengt je in verbinding met het collectieve hartsverlangen van de mensheid.

1. Witte Wind - Ik ben mijn eigen vader

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door contact te maken met je ziel, samen met mij en alle anderen. Het is vader die ons laat zien hoe we als mens op aarde in verbinding met onze ziel kunnen zijn. Moeder geeft geboorte, voedt en draagt je. Vaders rol is jou aan zijn hand meenemen de wereld in. Hij helpt je door achter je te staan, je een duwtje te geven en je op te vangen als het nodig is. Zo kun je veilig fouten maken en leren op eigen benen te staan.

Generatie op generatie zijn onze vaders zonen wiens vader afwezig was, niet alleen fysiek maar ook emotioneel. Ze ontwikkelden manieren om toch grond onder de voeten te krijgen en kozen bij gebrek aan kracht voor macht of onmacht om zich een plek in de wereld te verwerven. Een harde wereld waarin we moeten vechten voor ons bestaan. Zo ben je in de kou komen te staan, samen met mij en alle anderen. Je ziel wacht op je. Het is je innerlijke vader die er altijd voor je is: je eigen kracht en bezieling.

2. Blauwe Nacht - Ik ben een uniek kind van de schepping

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door de weg naar binnen te gaan, samen met mij en alle anderen. Ook jij moet op een dag onder ogen zien dat je een deel van jezelf niet kent. Dat is precies het deel dat je ouders van zichzelf niet kenden. Ze konden het je niet meegeven. De weg naar heelheid is loskomen van je ouders. Je kunt jezelf vrij maken van alle beperkingen die je hebt meegekregen van de generaties die je voorgingen en uitstijgen boven de pijn en het gemis van je ouders en voorouders. Neem de tijd om jezelf beter te leren kennen. Alle wijsheid over jezelf en alle verloren delen van jezelf vind je in de stilte, diep vanbinnen. Vanuit jouw heelheid kun je nieuwe dromen dromen voor je toekomstige zelf en de generaties die na jou komen. Zo droom je de wereld in balans.

3. Geel Zaad - Ik ben het volledige potentieel

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door je talenten en kwaliteiten te voeden, samen met mij en alle anderen. Jij bent het zaad dat kan uitgroeien en opbloeien als het vruchtbare grond vindt en de juiste voeding. Ken jezelf en ga wijs om met je talenten. Ze hebben aandacht nodig en geduld en niet te vergeten de juiste voeding. Jij bent de enige die daarvoor kan zorgen. Weet wat je waard bent, benut al je mogelijkheden en groei uit tot wie je bent.

4. Rode Slang - Ik ben de instinctieve vernieuwer

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door naar je lichaam te luisteren, samen met mij en alle anderen. Je lichaam is oneindig wijs. Iedere vezel van je lichaam weet wat goed voor jou is en wat niet. Zie jij je lichaam als last en baal je als het je in de steek laat? Realiseer je dat iedere klacht een teken is dat jij jezelf in de steek hebt gelaten. De oudste wijsheid over de ontwikkeling van de mensheid, over gezondheid en levenskracht zit opgeslagen in je lichaamscellen. Eer je wijze lichaam door het goed te voeden, door het te koesteren en verzorgen als een moeder. Beschouw ieder signaal van pijn of ongemak als een wijze les. Oefen jezelf erin de taal van je lichaam te verstaan. Signalen als dorst, spanning, kou en warmte hebben je veel te vertellen over wat wel en niet goed voor je is en hoe je lang en gelukkig kunt leven.

5. Witte Wereldoverbrugger - Ik ben het begin en het einde

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door een brug te slaan tussen het oude en het nieuwe, samen met mij en alle anderen. We kunnen de oude patriarchale samenleving loslaten en ons opnieuw verbinden met het vrouwelijke, door zelf het hart van de samenleving te zijn. Jij bent de brug als je je opnieuw verbindt met je eigen kracht, voorbij alle regels en wetten die je gevangen houden in het oude. Jij hoeft de regels en wetten niet te veranderen. Ze storten vanzelf in als je de oude manier van denken en leven loslaat en ruimte maakt voor een nieuw begin, nog voordat je weet hoe het eruit zal zien. Sta in je kracht en waag de sprong.

6. Blauwe Hand - Ik ben de helende hand

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door de helpende hand te geven en ontvangen, samen met mij en alle anderen. Meer en meer wordt zichtbaar hoe koud onze samenleving wordt als we regels en wetten handhaven die uit het verstand, uit macht en onmacht zijn voortgekomen. Meer en meer ouderen, alleenstaande ouders, kinderen, vaders en moeders staan in de kou doordat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, hun baan verliezen of in de greep van de banken hun financiële verplichtingen niet meer kunnen voldoen. Dat helpt ons opnieuw te leren hoe we elkaar moeten helpen. Geen enkele regel of wet staat jou in de weg om de helpende hand te vragen of te geven. Je te bekommeren om je buurman of buurvrouw en werkelijk te zorgen dat niemand iets te kort komt. De hulp die recht uit het hart komt zorgt ervoor dat je moeiteloos krijgt wat je nodig hebt.

7. Gele Ster - Ik neem mijn eigen plek in

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door jouw eigen plek in het leven in te nemen, samen met mij en alle anderen. Als we allemaal doen wat het beste bij ons past, vormen we samen een harmonieus geheel waarin ieder tot zijn recht komt. Waar ben jij goed in? Wat hoort echt bij jou? Kijk je om je heen en imiteer je degene die je bewondert of kijk je naar binnen en laat je jezelf zien zoals je bent? Alleen als je in je eigen spotlight gaat staan kun je werkelijk stralen en de wereld verlichten.

8. Rode Maan - Ik laat mijn licht schijnen

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door een lichtend voorbeeld te zijn, samen met mij en alle anderen. Daarvoor is het nodig jezelf te herinneren wie je bent. Durf jij je hoofd boven het maaiveld uit te steken, omdat je weet dat je groots bent? Of houd je jezelf klein met de verhalen die je jezelf vertelt over wat anderen beter kunnen of beter zijn? Heb je de moed om te doen wat je echt wilt of blijf je waar je bent en verschuil je jezelf achter excuses? Erken het licht in jezelf en laat het schijnen. Zo geef je anderen het vertrouwen dat ze nodig hebben om ook hun eigen licht te laten zien en verlichten we samen de wereld.

9. Witte Hond - Ik ben trouw aan mijzelf

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door trouw te blijven aan je hartsverlangen, samen met mij en alle anderen. Ergens diep in je hart woont een ideaal, een verlangen voor jezelf en de hele wereld. Als je van een afstandje kijkt naar jezelf en het leven hoor je de fluisteringen van je ziel. Je hart maakt een sprongetje als je ziel spreekt. Dat kan zijn bij het horen van een liedje of als je iemand diep in de ogen kijkt. Het kan zijn dat je oog valt op een woord of een beeld, een mooie wolkenlucht bijvoorbeeld. Je ziel heeft een bijzondere taal. Versta jij je ziel dan heb je een prachtig kompas om te doen waarvoor je bent gekomen en te blijven geloven in jezelf, ondanks de fouten waarvan je denkt dat je ze hebt gemaakt. Je ziel kent geen fouten, alleen ervaringen.

10. Blauwe Aap - Ik ben het onbevangen kind

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door niets, maar dan ook niets te verbergen, samen met mij en alle anderen. Wees jezelf, wees transparant. Als je alles laat zien, heb je niets meer te vrezen. Je kunt niet door de mand vallen. Niemand kan je wat maken. De kracht van kwetsbaarheid is enorm. Transparant word je als je alle verstopte delen van jezelf aandacht geeft. Elk deel van jezelf dat denkt dat het iets fout heeft gedaan, het niet waard is of tekort schiet verdient jouw onverdeelde aandacht, troost en liefde. Elk deel van jezelf dat zo weer tevoorschijn komt, zal het leven lichter voor je maken en je meer en meer het vermogen geven je te blijven verwonderen over het leven en de wereld.

11. Gele Mens - Ik creëer

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door te kiezen met hart en ziel. Je hebt je bewustzijn gekregen om invloed uit te oefenen op je leven als mens op aarde. Je oefent invloed uit op de toekomst door bewuste keuzes te maken en het leven te creëren dat jou bevalt. Je kunt dan meteen denken aan het bekende lot uit de loterij en de kleine kans die je daarop maakt. Maar de keuzes die werkelijk invloed uitoefenen op je toekomst liggen veel dichterbij en zijn eenvoudiger dan je denkt. Wees vriendelijk, help elkaar, denk fijne gedachten. De kracht van je gedachten is enorm.

12. Rode Hemelwandelaar - Ik ben een ontdekkingsreiziger

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door je grenzen te verleggen, samen met mij en alle anderen. Bekijk jezelf, het leven, de wereld eens van een andere kant dan je gewend bent. Wie de wonderschone planeet waarop wij leven vanuit de ruimte heeft bekeken, gaat werkelijk anders denken en leven. Wacht niet op het ruimteschip dat jou komt ophalen, maar ga binnen jouw mogelijkheden op ontdekkingsreis. Doe wat niet gewoon is voor jou en merk hoe het je blik verruimt op de wereld, de kosmos en het leven. Je bent hier om wijsheid op te doen door jouw persoonlijke ontdekkingen en ervaringen.

13. Witte Tovenaar - Ik luister naar het weten van mijn hart

Jij brengt evenwicht tussen hoofd en hart door de intelligentie van je hart te erkennen. Je hart is verbonden met het hart van de melkweg, met het hart van de aarde en met het hart van alle mensen. Doen wat je hart je ingeeft is handelen in overeenstemming met de goddelijke intelligentie die weet wat goed is voor jou, voor mij en voor iedereen.

Luister naar je hart en maak de toekomst die je ziet voor jezelf en alle anderen nu waar. Zorg dat je kunt glimlachen als je terugkijkt op je daden, zoals Ali B en Wudstik verwoorden in het nummer ‘Hoofd, hart en ziel’, een remake van ‘Hart en ziel’ door Tröckener Keks. Wudstik is zelf geboren in het Witte Wind levenspad en dit lied verwoordt precies waarover het Witte Wind levenspad gaat.

“Als ik straks terugkijk aan het einde van de rit

en de sporen van mijn daden komen langzaam aan het licht

zal ik dan vragen om vergeving

zal ik kloppen op mijn borst

ik hoop dat ik glimlach

ik hoop dat ik dan glimlach

dat ik glimlach aan het einde van de rit”

beluister hier het hele nummer.

De DNAfirmaties vind je in 'Maya wijsheid voor je levensreis, het Tzolkin levenspadenboek'

Tekst: Elvira van Rijn
Collage: Geertje Mol

 


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

24/07/2021 24 juli - 5 augustus 2021: het Witte Wind levenspad
20/07/2021 De volle maan van 24 juli 2021
11/07/2021 11 - 23 juli 2021: het Rode Maan levenspad
10/07/2021 De nieuwe maan van 10 juni 2021
 

Agenda