blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Nu verkrijgbaar!

Speciaal voor
kinderen

Jaaa, ze zijn er!

Lichttaalkaarten!

1 maart 2012: de Tzolkin als poort naar de Eenheid

In haar boek ‘Mayawijsheid voor je levenspad’ heeft Elvira van Rijn in navolging van kalenderonderzoeker Marc Smulders de Kosmische telling geïntroduceerd. Samen met de Klassieke Tzolkin en de Dreamspell Tzolkin geeft de Kosmische telling inzicht in het proces dat we als mens doormaken in onze ontwikkeling op weg naar de nieuwe tijd. De drie tellingen laten zien hoe onze persoonlijkheid en onze ziel uit verbinding waren en in deze tijd weer meer en meer met elkaar samenwerken. Die samenwerking brengt de eenheid die nodig is voor een nieuwe aarde en een nieuwe tijd, waarover vele volken op de wereld al eeuwen geleden hun profetieën uitspraken. In dit artikel gaat Elvira in op de harmonisatie die op 1 maart 2012 plaatsvindt en doet zij een oproep om ervaringen te delen.

Volgens berekeningen van Smulders vindt er op 1 maart 2012 een belangrijke harmonisatie plaats van de Dreamspell, de Kosmische én de Klassieke telling. We beleven deze harmonisatie volgens Smulders op bewust of onbewust niveau. Ik beschik niet over de deskundigheid om de talloze complexe berekeningen die al sinds het begin van de 20e eeuw van de Maya kalenders worden gemaakt, te staven. Dat geldt ook voor de indrukwekkende berekeningen van Marc Smulders over de harmonisatie van de drie Tzolkin tellingen per 1 maart. Ik richt me op de ervaring van de tellingen in de praktijk en ben dan ook heel benieuwd wat ik ervan ga merken dat de energetische poort vanaf 1 maart wijd open staat. En ook wat jullie ervan merken. Net als bij de introductie van de Kosmische telling in mijn boek, ga ik af op ervaring en die begint op 1 maart 2012. Via deze weg wil ik deze harmonisatie graag toelichten en van enige achtergrondinformatie over de Maya kalenders voorzien. Ook roep ik jou als lezer van dit artikel op om op wat voor manier dan ook na te gaan hoe deze harmonisatie zich manifesteert.

Oproep: Hoe voelbaar, ervaarbaar is het voor jou dat de energetische poort naar de eenheid vanaf 1 maart 2012 wijd open staat? Deel je ervaringen op twitter met #1maart of op de speciale facebookpagina.

Een schrikkeldag in drie tellingen
Volgens Smulders is 29 februari 2012 de dag waarop alle drie kalendertellingen eenmalig alle drie een dag overslaan. Voor de Dreamspell en de Kosmische telling is dat ‘normaal’, maar voor de Klassieke telling is dat uitzonderlijk, omdat alle schrikkeldagen daarin worden geteld als een aparte dag.

28 en 29 februari hebben volgens de berekeningen van Smulders dus de volgende signatuur:

Klassiek                                        Kosmisch                                      Dreamspell

28, 29 feb         Blauwe Nacht toon 6              Blauwe Hand toon 4                Blauwe Aap toon 2

1 mrt                Geel Zaad toon 7                        Gele Ster toon 5                        Gele Mens toon 3

Volgens alle internetcalculators is het echter op 29 februari in de Klassieke Telling Geel Zaad toon 7 en op 1 maart Rode Slang toon 8.
Vanaf 1 maart 2012 is er dus een verschil tussen de gangbare Klassieke telling en de telling die ontstaat na de harmonisatie die Smulders openbaart. Geen kleine ingreep, maar volgens Smulders toch logisch en verklaarbaar.

De Tzolkin en de Lange Telling
De Tzolkin is de belangrijkste kalender van de Maya’s en heeft een omloop van 260 dagen. Volgens de afstammelingen van de Maya’s is deze gebaseerd op de duur van de zwangerschap. Zij gebruiken deze kalender al meer dan tweeduizend jaar ononderbroken. De kalender is opgebouwd uit een combinatie van twintig dagzegels in dertien varianten (tonen). Je kunt er op twee manieren naar kijken. Als twintig periodes van dertien dagen (de levenspaden, wavespells of geboortegolven genoemd) of dertien periodes van twintig dagen. Een periode van twintig dagen is in Maya termen een ‘Vinal’.

De Lange Telling kalender, die in 2012 een cyclus voltooit, is de kalender waarmee de Maya’s grote tijdperiodes meten. Deze kalender is gebaseerd op het religieuze jaar van 360 dagen, een ‘Tun’. Een Tun bestaat uit achttien periodes van twintig dagen. De Maya kennen in deze kalender de volgende periodes:

Kin:      1 dag
Vinal:  20 Kin                20 dagen
Tun:    18 Vinals          360 dagen
Katun: 20 Tun              20 x 360 dagen
Baktun: 20 Katun      400 x 360 dagen

Een omloop van de Lange Telling kalender duurt dertien Baktuns ofwel 13 x 400 = 5200  Tun (religieuze jaren) wat gelijk is aan 5125 jaar.

Geleerden die zich in de Maya’s hebben gespecialiseerd, proberen al vanaf het begin van de 20e eeuw de Lange Telling met onze Gregoriaanse kalender te correleren. Er is een enorme verscheidenheid aan correlaties voorgesteld. In 1897 opperde Joseph Goodman dat de scheppingsdatum van de Maya’s 3114 voor Christus was. Inmiddels zijn we nu precies 5125 jaar later aangekomen in het jaar 2012. In 1926 en 1927 hebben Maya-onderzoekers twee data benoemd als einde van de Lange Tellingkalender: 21 december 2012 en 23 december 2012.

Marc Smulders hanteert een andere einddatum voor de Lange Telling kalender: 1 juni 2012. Dat is fijn voor iedereen die roept dat het ‘nu wel mag opschieten’ met die nieuwe tijd. Maar het is ook wennen, omdat dit een nieuwe einddatum is. 21-12 is inmiddels voor velen een gegeven. Daardoor is het heel gemakkelijk om aan deze nieuwe einddatum voorbij te gaan. Zelf heb ik te veel bijzondere ervaringen met de ontdekkingen van Smulders om deze datum zo maar naast me neer te leggen.

Dreamspell en Klassieke telling: een dualistisch kalendersysteem
De Klassieke Tzolkin en de Dreamspel Tzolkin waren lange tijd niet in harmonie met elkaar, doordat in de Klassieke Tzolkin onze Gregoriaanse schrikkeldagen gewoon worden meegeteld als een aparte dag en in de Dreamspell Tzolkin worden overgeslagen. Dat wil zeggen dat 28 en 29 februari als een dag worden geteld en dezelfde signatuur (zegel en toon) hebben. Dit laat prachtig zien hoe onze ziel en onze persoonlijkheid lange tijd los van elkaar functioneerden, niet synchroon liepen en nog steeds niet lopen. Marc Smulders noemt dit dualistische kalendersysteem een manifestatie van de schepping, die ons de afscheiding, de dualiteit laat zien waarin we al lange tijd leven.

De Kosmische telling is geopenbaard op het moment dat zichtbaar werd dat de Klassieke Tzolkin en de Dreamspell Tzolkin met elkaar in harmonie kwamen op 1 maart 2008 nadat de schrikkeldag van 29 februari 2008 ervoor had gezorgd dat de twee tellingen synchroon met elkaar gingen lopen met een verschil van achtenveertig dagen. Dit wil zeggen dat het achtenveertig dagen geleden in de Klassieke telling precies dezelfde zegel- en tooncombinatie was als vandaag in de Dreamspell telling. De Kosmische telling loopt daar sinds 1 maart 2008 precies tussenin als verbindende factor en verschilt met beide tellingen dus vierentwintig dagen.

Synchronisatie van de Tzolkin’s met de Lange Telling
De volgende stap in de harmonisatie doet zich voor op 1 maart 2012. Op deze dag komen de drie tellingen van de Tzolkin in harmonie met de Tun, het jaar van 360 dagen waarop de Lange Telling kalender is gebaseerd. Voor die harmonisatie is het nodig een correctie terug te draaien die op 26 augustus 1863 is gemaakt bij de aanvang van de Tun cyclus. Toen zijn er, zo heeft Smulders achterhaald, 23 dagen in de Lange Telling overgeslagen om de synchronisatie in 2012 tot stand te laten komen. Met die correctie is de natuurlijke harmonie van de Tun en Vinal cyclus verstoord. Natuurlijkerwijs starten deze twee cycli met het eerste zegel: Imix (Draak) en eindigen ze met het laatste zegel Ahau (Zon), althans dat gold van oudsher (tot 1863) voor de relatie met de Klassieke Telling.

Als je weet dat de Kosmische telling vierentwintig dagen vooruit loopt op de Klassieke Telling, dan hebben we daarmee drieëntwintig van de vierentwintig dagen teruggevonden. Die vierentwintigste dag vinden we terug op de schrikkeldag van 2012: 29 februari. Als we die dag in de Klassieke telling overslaan is het resultaat dat vanaf 1 maart 2012 de cyclus van de twintig zonnezegels van de Tzolkin-kalenders synchroon loopt met de twintigdaagse Vinals waaruit de Tuncyclus is opgebouwd. Dit betekent ook dat na die datum de Tun altijd begint met een rood zonnezegel (voor alle drie de tellingen) en eindigt met een geel zonnezegel. Op 13 maart 2012 is het dan de eerste keer dat een Vinal gelijk loopt met de Kosmische Tzolkin, want op deze dag is het de eerste keer dat een Vinal eindigt met het laatste zonnezegel Gele Zon (Ahau).

Vanaf 1 juni vindt feitelijk pas de volledige synchronisatie plaats. Dan zal het de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid zijn dat - in samenhang met de eerder genoemde synchronisatie - een Tun-einde samenvalt met het laatste zonnezegel Zon (Ahau) van de Kosmische Tzolkin. Op dat moment wordt daarom volgens Smulders het zielecontact volledig hersteld en kan dualiteit niet langer voortbestaan.
Naast de relatie met de Tun wordt op deze datum ook een harmonische relatie met het gewone zonnejaar tot stand gebracht (volgens het principe van de 52-jarige kalenderronde). Dit gebeurt eenvoudigweg door – net als in de oudheid – weer een jaarkalender te introduceren waarin de schrikkeldagen vervallen: dit is de 13-manenkalender in een nieuw jasje. Deze kalender vangt op dezelfde dag aan als de eerste dag van de volgende Tuncyclus: 2 juni 2012.

Heel nieuwsgierig ben ik, hoe we deze energetische poort gaan ervaren. Marc Smulders ben ik dankbaar voor de onbevreesdheid waarmee hij zijn visie op de Maya kalenders in de wereld brengt. Ook voor het geduld waarmee hij mij heeft uitgelegd wat nodig was om dit artikel te kunnen schrijven. Rest ons allen niets anders dan de energie van 28 en 29 februari te ervaren, de dagen waarop ik dit artikel heb geschreven, die ons uitnodigt door de poort naar de eenheid te stappen.

De Klassieke Blauwe Nacht toon 6 die doorstroming brengt als dag en nacht, oud en nieuw samenkomen om een nieuw licht en een nieuwe kracht te creëren. Op ieder moment breekt er ergens op aarde een nieuwe dag aan!

De Kosmische Blauwe Hand toon 4 die ons een kader geeft waarmee we kunnen terugkeren in onze natuurlijke staat van harmonie

De Dreamspell Blauwe Aap toon 2 die ons in balans brengt als we onbevangen en nieuwsgierig het pad van openbaring betreden.

Op 1 Maart 2012 betreden we een nieuwe werkelijkheid met de energie van:

Het Klassieke Geel Zaad toon 7 dat ons in afstemming brengt met de kiemkracht van het zaad dat al het potentieel van de toekomst in zich draagt.             

De Kosmische Gele Ster toon 5 die ons bekrachtigt met signalen over de harmonie, de heelwording en vervolmaking van de schepping.

Dreamspell Gele Mens toon 3 die ons in beweging brengt om te volgen wat ons hart ons ingeeft en ons met de volledige verantwoordelijkheid voor onze intenties de weg wijst naar een nieuwe creatie.

Vanaf vandaag blijf ik de dagenergie volgen in drie harmonisch op elkaar en op de Tun kalender afgestemde tellingen.

 

Bronnen:

‘Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek’, Elvira van Rijn, A3 boeken, 2011
‘De revolutie van 2012 in Pleiadisch perspectief, Openbaringen aangaande de tijd als scheppende kracht’, Marc Smulders, 2008
‘Voorbij 2012, Een volledig overzicht van eindetijdvoorspellingen’, Geoff Stray, Ankh Hermes, 2008


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40

info@A3boeken.nl

 

KvK 30121964

BTW NL001506161B83A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

29/06/2022 De kaarten spiegelen inderdaad!
27/06/2022 De drie familiekaarten uit 'Spiegel van de zodiak'
14/06/2022 13 - 25 juni 2022: het Blauwe Hand levenspad
08/06/2022 De volle maan van 14 juni 2022
 

Agenda