A3boeken

nieuwsbrief A3 boeken 25 november 2010


Er schijnt sneeuw te komen... 'De sneeuwkoningin' is hier in ieder geval al gearriveerd.
TNT staakt, dus helaas moeten bestellers langer dan normaal op hun boeken/kaart(en)spellen wachten.
Wat vervelend! De decemberactie laten we daarom NU beginnen.
Tot slot de activiteitenagenda en twitter.

 

https://www.a3boeken.nl
In 'De sneeuwkoningin’ van Hans Christian Andersen worden twee innig verbonden kinderen door het levenslot uit elkaar gedreven. Het sprookje laat een inwijdingsweg zien, vol van beproevingen en verrukkingen. De strijd tussen goed en kwaad, waarin de liefde overwint. Wanneer het hart is bevrijd, is de ziel volwassen geworden.

Getroffen door de boodschap van ‘De sneeuwkoningin’ tekende Juke Hudig 49 prachtige pastels.

Het boek (96 pagina's fc, hardcover met stofomslag, 24,50) is nu te koop via www.A3boeken.nl en over circa 1 week ook in de boekwinkel.

 

Decemberactie: wie voor minimaal 20 euro exclusief verzendkosten via www.A3boeken.nl bestelt, krijgt een cadeautje. Deze actie loopt t/m 31 december 2010.

 

18 december, themadag Isis en de Zwarte Madonna, Huizen 
Parijs zou haar naam te danken hebben aan de Egyptische godin Isis. Maar wat doet Isis in Frankrijk en waarom weten wij niet meer dat Isis zo belangrijk was, dat zelfs Parijs naar haar vernoemd is? Karin Haanappel (auteur van 'Het Parijs van Isis) laat tijdens de ochtend de sluiers over Isis en Parijs helemaal verdwijnen. Het zal een (hernieuwde) kennismaking zijn met de Grote Moeder, waarin zij zich toont in haar verschillende verschijningsvormen, maar Una, quae es omnia deia Isis - De Godin Isis is De Ene, die Alles is. 
De middag staat in het teken van de Zwarte Madonna. Voordat de mensen zeiden ‘Onze Vader die in de hemel zijt’ zeiden ze ‘Onze Moeder die in de aarde zijt’. De Zwarte Madonna is een verschijningsvorm van de oude aarde-moeder. Zij maakt tegenwoordig een revival mee. Mensen en met name vrouwen uit niet-westerse en westerse culturen voelen zich tot haar aangetrokken. Dat komt omdat zij aan de basis staat van natuur- en wereldreligies. Zij is een multireligieus symbool dat volken en culturen universeel aanspreekt. Maar dat is niet alles: Zij spreekt mensen aan op individueel niveau. Want zij is een afspiegeling van de eigen ziel waarin donker en licht samen komen. Zij brengt in contact met de duistere kant van de ziel. Zij helpt iemand het donker in te gaan, dit te accepteren en soms donker in licht te transformeren; zij helpt bij het bewustwordingsproces. Haar beelden zijn vaak androgyn of man-vrouwelijk. De Zwarte Madonna belichaamt het in elkaar stromen van mannelijk en vrouwelijk in menselijk. Zij brengt de mens op een hogere trap van bewustzijn omdat zij vanuit haar zwarte lijf het lichtkind of het Christusbewustzijn baart.
De middag wordt geleid door Marijke Steenbruggen en Annine van der Meer (auteur van 'Van Sophia tot Maria' en 'Venus is geen vamp, het vrouwbeeld in 35.000 jaar venuskunst') . 
Meer informatie op de website van de organisator: Academie PanSophia.

7 donderdagavonden vanaf 6 januari 2011
Waarde geven aan je tijd 
Op basis van het boek 'De waan en waarde van de tijd, mijn zeven wensen', door Mirjam van Zweeden. De avonden staan in het teken van 7 manieren om jezelf tot expressie te brengen door te doen wat ertoe doet:

1. Waarderen wat je hebt bereikt/wie je bent in de loop van de tijd.
Over achter jezelf staan in de verschillende levensfasen en het leren kennen van je eigen kwaliteiten en mogelijkheden, over doelen stellen en de meerwaarde van omwegen maken, over de kracht van een crisis.

 2. Je natuurlijke ritme vinden en volgen.
Over bioritme en je persoonlijk ritme in de dag, week, het jaar, thuis en in werk, over het opladen en uitgeven van energie, de juiste activiteit/taak op de juiste tijd doen, over de dynamiek in relaties en loopbaan.

3. Accepteren wat op je pad komt in het heden.
Over een open houding ten aanzien van het heden en het ervaren van de flow, over de confrontatie met je schaduw door ja en nee te zeggen in het moment, over pro-actief en assertief zijn in je omstandigheden in de tegenwoordige tijd, over ‘de toverkracht’ van intenties.

4. Van binnen vertragen om in de buitenwereld creatief te blijven.
Over het afwisselend richten van je aandacht op je binnen- en buitentijd, over regenereren en innoveren door terug te schakelen naar emoties en dromen in je binnentijd, over het contact leggen en houden met de bron van je creativiteit, over kwantitatieve output en kwaliteit van leven. 

5. Keuzes maken op basis van waarden met betrekking tot tijd voor jezelf en tijd voor anderen.
Over de inspiratie vinden in tijd voor jezelf en signalen van gebrek daaraan, over voedende en energie vretende aspecten in tijd voor anderen en toetsstenen om ja of nee te zeggen, over de fuik van de jacht op erkenning en over regie houden over je tijd. 

6. In actie komen als de tijd rijp is voor een volgende stap.
Over afstemmen op impulsen van binnenuit, over de strijd tussen hoofd en hart om in beweging te komen, over varen en navigeren op je innerlijk kompas, over lef ontwikkelen, risico’s lopen en alert zijn ‘als een krijger’ op nieuwe mogelijkheden in de tijd.

7. De magie van de tijd beleven door verleden, heden en toekomst in het nu te laten spreken.
Over verlichting in tijdloze duur en de gevangenschap in de illusie van de tijd, over tijdreizen, het sprekende verleden en oude krachtplekken, over je eigen droomtocht door de tijd en inzichten en ervaringen uit andere tijden.

De serie start op 6 januari 2011. Locatie: Utrecht. Meer informatie en aanmelden: www.krokuscreatie.nl of 0343 51 41 05

 

15 december - viering Winterzonnewende bij De Ster
A3 boeken is present met een boekentafel tijdens de openbare avond van De Ster, Centrum voor Bewustwording in Terborg. Zo tegen de Kerst zijn we op weg vanuit het duister naar het Licht. Naar aanleiding hiervan zal Hans aan de Stegge de aanwezigen boodschappen doorgeven. Verder zal medewerking worden verleend door een midwinterhoornblazer en wordt aan het einde van de avond het jaar afgesloten met een glaasje gluhwein. Meer informatie.

Zondag 19 december - alternatieve markt in Almelo
A3 boeken is present op de eerste alternatieve markt voor uw rust en gezondheid in Almelo, die door Bianca Healing Energy wordt georganiseerd. 
Van 11 tot 5. Gratis entree. Centrum voor zorg en beweging, Nieuwstraat 171, 7605 AD Almelo, (ingang Nachtegaalstraat).
Meer informatie.

Nieuw cursusaanbod Linda Wormhoudt:

26 februari: Themadag seidr: orakelen onder de mantel
Om informatie te krijgen over het lot van mensen, trok de Noordse vala/volva zich terug op een stille plek in de natuur. Ze bedekte zichzelf dan met een deken, cape of huid, terwijl ze zong en bad. Ze deed dit ritueel op of bij een grafheuvel om toegang te krijgen tot het rijk der doden. Dit heette útiseta/útisetta (buiten zitten) of sitja á haugi (zitten op een grafheuvel). Door de huid, deken of cape sloot de vala de dagelijkse wereld buiten. Ze bevond zich nu in het dodenrijk en daar kon ze haar wijsheid en kennis vergaren. Ook skalden (poëten) zaten onder mantels of huiden om inspiratie op te doen en informatie te vinden in andere werelden. Tijdens deze themadag worden orakeltechnieken zoals de útiseta, het ‘onder de mantel’ ritueel en andere orakelvormen onderzocht. 

Bezielde avonden
Naast de persoonlijkheid staat de ziel. Het is de ziel die ons subtiel terzijde staat, ons influistert en adviseert. Zij ziet het grotere geheel, de diepere oorzaken, de consequenties van acties, zij weet de weg. Contact met de ziel is essentieel, zij is de ‘bezieling’ die we nodig hebben. Wat is de rol van de ziel, waar woont ze en hoe kun je haar herkennen? Hoe kun je een sterker contact maken met je eigen ziel, de zielen van anderen om je heen en hoe betrek je haar bij het dagelijkse leven? Hoe kun je zielenenergie herkennen? In de cursus komen verschillende zienswijzen uit spirituele stromingen en culturen aan bod. Een aantal rode draden: de ziel en de dood, het versterken of voeden van de ziel, bezieling vinden, bezield leven, contact met de zielen van de voorouders. Tijdens deze avonden doen we rituelen en oefeningen om het contact met onze ziel te herstellen en te versterken.
Serie van 4 avonden: 6 maart, 10 april, 17 april en 22 mei. Amsterdam. En op uitnodiging voor groepen.

Sjamanistische avonden: IJslandse magie
Een serie van vier avonden waarin dit keer IJslandse magie een belangrijke rol speelt. Toen de Vikingen naar IJsland emigreerden namen ze hun eigen goden en gewoonten mee. Maar IJsland had eigen goden en een unieke natuur waarin de elementen van groot belang waren. Er ontstonden nieuwe magische werkwijzen, waarin de afstemming op de plaatselijke natuur van levensbelang was. Ook in Nederland kunnen we werken met de geest van de plaats, en ons afstemmen op de elementen.
Zondagavonden: 20 februari, 13 maart, 3 april en 15 mei. Amsterdam

Zaterdag 21 mei: de heggenrijders, Amsterdam
De term ‘heggenrijder’ verwijst naar Oud-Europese vormen van magie en wordt gebruikt om een bepaald type hekserij aan te duiden. Er zijn verwijzingen naar het Nederlandse of Duitse woord ‘haghetisse’, dat zoiets zou betekenen als een persoon die tussen werelden loopt. De haghetisse woonde aan de rand van het dorp of nederzetting. Ze leefden tussen het gecultiveerde, sociale gebied en de wildernis, het gevaarlijke onbekende in. Omdat zij in een grensgebied leefden, konden ze tussen werelden reizen en daar kennis en wijsheid vergaren. Ook in de moderne hekserij is het heggenrijden een term die steeds meer wordt gebruikt, vooral als het gaat om kruidenmagie, heling en het magisch werken met het land. Op deze dag doen we ritueel werk op de grenzen, daar bij de heg. Durf je mee te doen?

Zaterdag 28 mei: beelden van het dodenrijk, Amsterdam
Onze beelden van het dodenrijk zijn cultureel bepaald. Is er wel een dodenrijk, hoe ziet het eruit, hoe kunnen we werken met deze beelden? We doen ritueel werk met onder andere de Keltische en Noordse beelden van het dodenrijk, maar verkennen ook andere culturen. Daarnaast werken we op grensgebieden, daar waar het land der levenden en het dodenrijk elkaar raken. Deze dag is uitermate geschikt voor mensen die werken met stervensbegeleiding, in de uitvaartbranche werkzaam zijn en andere professionals. Daarnaast zijn mensen met een sjamanistische interesse zeer welkom: het werken met het dodenrijk is een essentieel deel van het traditionele sjamanisme.

Meer info: Linda Wormhoudt, 020 7721437 of www.soulritual.nl


We zijn tegenwoordig ook te volgen op twitter: @AdrieA3boeken (uitgever Adrie Beyen), @tekstenmagie (auteur Yoeke Nagel), @Jassentechniek (auteur Hans de Waard), @MoniqueJanssens, @LindaWormhoudt en @KarinHaanappel.
Linda houdt elke dinsdagmorgen van 11 tot 12 een sjamanistisch vragenuurtje en als soulcoach beantwoordt ze elke woensdag van 11 tot 12 vragen over ziel en bezieling.

 

Nieuwsbrief - 25 november 2010
Meer informatie, aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief:
www.A3boeken.nl.
Het doorsturen van deze nieuwsbrief stellen wij op prijs, maar alstublieft alleen naar mensen
van wie u weet dat zij dit ook op prijs stellen.
Als u deze nieuwsbrief verminkt op uw scherm krijgt, kijk dan hier

 

Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, klik dan hier en kies de optie 'uitschrijven'.

Deze nieuwsbrief werd verzonden naar XXXEMAILXXX