A3boeken

nieuwsbrief 30 december 2017


Aan het eind van het oude jaar en blikken Elvira van Rijn, Petra Stam en Anneke Agterberg (2 x) elk vanuit hun eigen expertise vooruit op het nieuwe jaar.
Op 10 februari is de boekpresentatie van 'Mannen zijn geen vrouwen' van Jos Kester, kom je ook?
Christine de Vries ontwikkelde een schrijfbezinningsprogramma gebaseerd op lijstjes voor de Veertigdagentijd.
Zullen we met z'n allen van 2018 een heel mooi jaar maken?

 

https://www.a3boeken.nl
De jaarenergie van 2018 is Blauwe Nacht toon 2 met Blauwe Adelaar als gids. Het is de dagenergie van 1 januari en het is heel eenvoudig om er iets praktisch mee te doen met behulp van de jaarenergie in versvorm:

Ik ben een uniek kind van de schepping
Ik droom met mijn ogen open
En luister naar mijn innerlijke stem
Zo neem ik de uitnodiging aan en kom ik in evenwicht

Ik laat me leiden door hoop en licht voor de toekomst
Ik help de wereld door mijzelf te helpen.
Zo maak ik mijzelf sterk
Ik overzie het grote plan

Spreek dit vers regelmatig hardop uit. Zo informeer je iedere cel in je lichaam over de manier waarop je 2018 spiritueel kunt groeien. En pak je kans om hiermee te beginnen op Nieuwjaarsdag. Zo stem je op DNA niveau af op het nieuwe jaar en op spirituele groei. Hier lees je waarom in het artikel van Elvira van Rijn over hoe nieuwjaarsdag je dichter bij jezelf brengt.

 
https://www.a3boeken.nl

2 + 0 + 1 + 8 = 11

2017 was een Rad van Fortuin jaar (X). Daarin kreeg je een beeld van jezelf: hoe je hebt gehandeld, hoe je pad zich heeft ontwikkeld, hoe je uit een sleur kwam of hoe je oude patronen kon achterlaten door zelf andere wegen in te slaan.

Gerechtigheid volgt hierop. In 2018 ga je je bevindingen uit 2017 een plek geven in jezelf: je weegt in je eigen leven af hoe je jouw innerlijke balans kunt bewaren en ziet dat alles wat op je pad kwam, je een ervaring heeft bezorgd die je hielp om dichter bij jezelf te komen.

Niets gebeurt voor niets; de weegschaal van Verleden en Toekomst is perfect in balans – oorzaak en gevolg, actie en reactie liggen in elkaars verlengde. Zoals ‘Vrouwe Justitia’ op de kaart geen blinddoek draagt, gaat het in jouw leven ook niet om de blinde regel (die voor iedereen geldt). Want wat jij zaait, zul jij oogsten. (Dat geldt dit jaar natuurlijk ook op het wereldtoneel.) Besef dus wat jij nodig hebt, moet doen of juist niet moet doen, om dichter bij jouw doel of geluk te komen.

1 + 1 is ook nog eens 2: de Hogepriesteres (II) kan je helpen om via je innerlijk weten en intuïtie de gewenste paden te kiezen en de voor jou juiste beslissingen te maken. Het hoofd begrijpt zaken vanuit een aards perspectief, maar het hoger weten begrijpt vanuit een zielsperspectief wat jij nodig hebt om te groeien. Maak tijd om naar de fluisteringen je ziel te luisteren…
.
Tekst: Petra Stam, zij werkt met de Waite / Smith tarot dus voor haar is 11 Gerechtigheid en niet Kracht

 
https://www.a3boeken.nl

Saturnus: van boogschutter naar steenbok

Als we alle planeten en tekens in de kosmos zouden kunnen zien, dan hadden we op 20 december kunnen zien hoe de planeet Saturnus zich verplaatste van het teken Boogschutter naar het teken Steenbok. Dit staat los van je geboorte horoscoop en van je jaarhoroscoop. Het is wat er nu boven ons hoofd in de kosmos gebeurt. Saturnus is oud en streng en houdt van discipline, regels en structuur. Het is een wijze filosoof. Een oude leraar.

Met Saturnus gaat kwaliteit boven kwantiteit. En om dat te bereiken is doorzettingsvermogen nodig. Daar waar deze planeet staat gaat het allemaal niet snel, sterker nog dingen kunnen vertragen omdat de kwaliteit geborgd moet zijn. Dat doet hij niet om je te pesten, maar om je iets te leren waar je tot in lengte van jaren de voordelen van kunt plukken.
Saturnus staat ook voor instanties of voor autoriteiten. Voor mensen die een autoriteit zijn.

De boogschutters zullen wel blij zijn dat deze oude strenge leraar uit hun teken is vertrokken. Onze boogschutter vrijheidsduivels en – duivelinnen houden helemaal niet van die opgelegde regels en structuur. “Vrijheid, blijheid. Ik maak mijn eigen regels wel”, zo denkt de boogschutter.
Lees hier het hele artikel van Anneke Agterberg over Saturnus en de relatie van Saturnus met je zonneteken.

 
https://www.a3boeken.nl

Nogmaals: 2018 = 2 + 0 + 1 + 8 = 11

1 + 1 = 2

2018 is dus een 2 jaar, opgebouwd uit 2 x het getal één.
We borduren voort op onze ervaringen van 2017, een één jaar.

In 2018 staan twee enen naast elkaar. Twee enen, oftewel twee individuen, oftewel twee kwesties. Het getal 2 van dit jaar is opgebouwd uit 2 dezelfde getallen. Dit betekent dat het in 2018 gaat om:
- evenwicht;
- balans;
- gelijkwaardigheid;
- wederzijds respect.

Dit jaar is het van belang de gelijkwaardigheid in de gaten te houden. Bij een samenwerking, een samen zijn, een coöperatie op wat voor vlak dan ook, is het van belang dat er sprake is van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Als hier geen sprake van is, mag je je conclusies trekken en bij jezelf te rade gaan waar er iets mis is gegaan en hoe dit te herstellen. Als je ergens over twijfelt (of je twijfelt bij iemand) vraag jezelf dan vooral dit jaar met name af wat er niet in evenwicht is en of er wel sprake is van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Dat is de basis.
Heb je teveel uit handen gegeven? Laat je de ander doen wat hij/zij graag wil en pas jij je aan? Als het af en toe even uit balans is, is niet erg. Het leven is continue leren. Als je het maar beseft en er tijdig iets mee doet.

Bij het getal één is er sprake van creativiteit en dit jaar dus een dubbele portie. Maar dat betekent ook dat een dubbele portie onzekerheid kan ontstaan. Die twee horen bij elkaar. Een één energie moet er altijd uit. Is het niet op een positieve manier, dan wordt het een negatieve manier. Op een positieve manier ben je origineel en inventief. Op een negatieve manier ontstaan er problemen.
De onzekerheid bij het getal één ontstaat vaak als je geen bevestiging krijgt, geen erkenning. Dus bijvoorbeeld als je in je werk iets probeert, maar het slaat niet direct aan. Daarnaast voel je je met het getal één vaak anders dan anderen. Of je wilt graag iets anders dan anderen. Dat kan ook voor onzekerheid zorgen.
Dit jaar mogen we leren dat we allemaal anders zijn en dat dit goed is. Vergelijk je niet met anderen, maar houd je met jezelf bezig. Je hebt de erkenning van anderen niet nodig. Krijg je niet direct de respons waar je op hoopt? In beweging blijven en doorgaan. Doe je eigen ding! En daar waar je te maken hebt met anderen, is gelijkheid essentieel.

Zorg voor balans op alle vlakken dit jaar, evenwicht
- tussen ja en nee zeggen;
- tussen hard werken en ontspanning;
- tussen naar binnen keren en naar buiten treden;
- tussen geven en ontvangen;
- tussen geld verdienen en uitgeven;
- tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid
- tussen voor jezelf zorgen en voor anderen zorgen
en ga zo maar door. Geef de onzekerheid geen kans. Houd je weegschaal in balans.

2018, het jaar van evenwicht en samenwerking.

Tekst: Anneke Agterberg
Beeld: Wessel Bezemer

 
https://www.a3boeken.nl

10 februari - boekpresentatie 'Mannen zijn geen vrouwen'

‘Mannen zijn geen vrouwen’ is een boek over de rol van mannen in deze tijd en wat zij hebben te doen in onze wereld. Is de positie ten opzichte van de vrouwen die ze al eeuwenlang innemen de juiste? In een korte lezing geeft Jos Kester zijn visie en geeft hij voorbeelden uit de geschiedenis en zijn eigen leven. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen en uiteraard zal hij zijn boek signeren voor wie dat wil. De presentatie vindt plaats in de kerk van Op Hodenpijl, Schipluiden.
Meer informatie en aanmelden: klik

Passage uit het interview met Jos Kester in HEUS 10:

Sinds wanneer denk jij na over de rol die jij als man invult en welke gedachten heb je erover gedacht?

“Dat kwam eigenlijk pas nadat ik met sjamanisme in aanraking kwam en ik me ging verdiepen in de indiaanse samenlevingen. Voor die tijd zag ik mannelijkheid zoals ik dat om me heen zag gebeuren. Als vanzelfsprekend. In de zeventiger jaren werd over die rol gesproken en werd ik me meer bewust van mijn houding. Al denk ik dat ik veel deed wat gewoon was als man, ook al was ik nooit echt een mannen-man. Ik ging liever met vrouwen om. Daar kon je wel een goed gesprek mee hebben namelijk. In de sjamanistische opleiding die ik in 1996 ben gaan volgen deden we een familieopstelling voor mijn familie en als laatste stelde ik mijn vader op. Ik stelde hem een vraag en hij deed precies zoals altijd: hij gaf een vaag nietszeggend antwoord. Ik ontplofte bijna. Ik wist niet dat ik zoveel boosheid daarover had. Na afloop zei de docent dat ik de rest met mijn vader moest uitzoeken. Dat ben ik gaan doen. Vanaf die tijd zijn me dingen langzaam duidelijk geworden en dan met name de rol die mijn vader in het gezin innam. Hij was de afwezige vader die zorgde voor een inkomen. Op alle vragen die ik had als jongen gaf hij geen antwoord. Hij zei dan: ‘vraag dat maar aan je moeder.’ Dit is uiterst pijnlijk voor een zoon, weet ik nu, want hij wil het van zijn vader horen. Ik werk veel met mannen en dan hoor je dat dit een veelvoorkomend verdriet is in mannen; vaders die er niet zijn geweest voor hun zoons. Dit is geen aanklacht tegen die vaders, want zoals ik dat met mijn eigen vader heb ondervonden wist hij het ook niet. En zijn vader waarschijnlijk ook niet. Opvoeding of contact was iets voor moeders, niet voor vaders. Na die opstelling heb ik hem opnieuw vragen gesteld. Ook al kreeg ik misschien niet een uitgebreid antwoord, hij stuurde me niet meer naar mijn moeder.”
Lees hier het hele interview.

 
https://www.a3boeken.nl

Lijstjes ter bezinning - 40 dagen schrijven

Al jaren schrijft Christine de Vries tijden de traditionele Veertigdagentijd voor Pasen en ook in de Advent-en Kersttijd. Ze houdt ervan gedurende een afgebakende periode dagelijks haar aandacht naar binnen te richten en stil te luisteren naar haar pen. Zo wordt ze zich bewust van wat er in haar leeft en van de wereld om haar heen, wat er in haar verwoord wil worden en wat om aandacht vraagt.

Zo oefent ze zich al schrijvende in het opmerken van wat er voor haar echt toe doet.
Er zijn zoveel mogelijkheden, keuzes, afleidingen en vulling, maar wat voedt je, wat maakt je innerlijk ruim en vrijer?

Dit jaar heeft ze voor de Veertigdagentijd een nieuw bezinningsprogramma ontwikkeld en daarbij maak je gebruik van het onlangs verschenen Shodo schrijfboekje 'Lijstjes'. Het programma start op Aswoensdag, 14 februari 2018 en duurt tot en met 1ste Paasdag, 1 april 2018. Hier vind je meer informatie over het programma, maar je kunt ook gewoon in je eigen tempo en op je eigen manier aan de slag met 'Lijstjes'.

 

Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, klik dan hier en kies de optie 'uitschrijven'.

Deze nieuwsbrief werd verzonden naar XXXEMAILXXX