A3boeken

nieuwsbrief 29 september 2012


Poeh, de volle maan van 30 september is heftig... maar zoals alles heeft ook deze maan twee kanten en het draait allemaal om balans, aldus Petra Stam. Linda Wormhoudt schrijft niet alleen over de stem als instrument van de ziel, maar laat je dit ook ervaren op 7 oktober a.s. Op de Natuurmiddag van 21 oktober a.s. in Haren (ja, dat Haren) kun je samen met vele auteurs je contact met de natuur verdiepen. De 28e laten kunsthistorica Karin Haanappel en tarotiste Petra Stam je kennismaken met de hemelse en de aardse moeder. Op 18 november vertelt Gerrit Jan Keizer over de geheimen van Hildegard von Bingen. Maar om mee te beginnen een terugblik op een meer dan Aardige dag.

 

https://www.a3boeken.nl   https://www.a3boeken.nl   https://www.a3boeken.nl   https://www.a3boeken.nl   https://www.a3boeken.nl   https://www.a3boeken.nl   https://www.a3boeken.nl

 

Het was een meer dan Aardige dag, zaterdag 22 september jl. En niet alleen omdat tegen alle verwachtingen in de zon zich liet zien en de regenbuien wegbleven. Zo'n kleine 200 mensen verzamelden zich bij Cultuur- en Congrescentrum Antropia voor 'een Aardige dag'. 's Morgens werden ze deelgenoot gemaakt van de visie van de 13 vrouwen die een bijdrage leverden aan het boek 'Aardevrouwen spreken'. Daarvoor en erna konden ze op vele manieren hun eigen relatie met de Aarde onderzoeken en verdiepen. Laten we hopen dat deze dag en het boek een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dat is de wens van allen die aanwezig waren en het is aan ons allemaal om die werkelijkheid te laten worden.

Een verslag is te lezen op het blog van Manon Tromp.
Een fotoverslag is te vinden in dit album op Facebook. Met dank aan Pim Augustinus en Ellen Meuwsen van foto Mierlo voor de foto's.
Meer informatie over het boek 'Aardevrouwen spreken' is hier te vinden.

 
https://www.a3boeken.nl

De volle maan van 30 september 2012

Om maar meteen met de deur in huis te vallen (want zo’n maanenergie is het!): deze maan staat vlak naast Uranus in Ram, wat maakt dat beide vierkant staan met Pluto en tegenover de Zon. De heftige invloed die hiervanuit gaat, zorgt ervoor dat er niet veel nodig is om over een grens te gaan. Als je beter voor jezelf moet opkomen, is het handig, maar als je al een kort lontje hebt kan dit een explosieve tijd zijn, waarin je je beter eerst een dag kunt inhouden voordat je je uitspreekt of actie onderneemt!

De Maan staat dus in Ram, een vuurteken, maar door de aspecten met andere planeten voelt de vuurenergie veel groter dan Ram - het is te vergelijken met een draak die vuur spuugt. Draak staat voor kracht, wijsheid en magie. Drakenvuur kan zuiveren en verbranden wat oud is, ofwel transformeren… Plotse confrontaties, (familiaire) onenigheden, oude onopgeloste zaken die weer omhoog komen, emotioneel diep geraakt zijn, het is allemaal mogelijk. Maar ook de plotse in-zichten en verrassingen die ervoor zorgen dat je je passie volgt. Je kunt je wellicht snel ‘onder vuur genomen’ voelen en reageren met woede (vooral als je dat hebt onderdrukt). Belangrijk is dat deze verhitte tijd kan leiden tot transformatie. Dus laat je niet verteren door kwaadheid en machteloosheid, laat je niet verleiden door projecties van anderen en laat je niet provoceren of meeslepen door ‘de massa’, maar handel doordacht en evenwichtig. Blijf bij je centrum.
De Zon schijnt licht op de Maan vanuit Weegschaal en maakt je bewust van de balans en het evenwicht met anderen om je heen. Deze volle maan, zo’n week na het Herfstpunt, is de Oogstmaan. Ook hierin is de balans terug te vinden, de noodzaak ook om die te behouden. Stem donker en licht, vrouwelijke en mannelijke krachten, passief en actief zijn op elkaar af. Als het goed is valt er iets te vieren nu, een overwinning, een behaalde oogst. Wees dankbaar voor de vruchten die je in deze tijd kunt plukken, tel je zegeningen en kijk tijdens de periode van afnemende maan naar wat je kunt loslaten en transformeren in de komende tijd.

Meer over deze maan, tips en praktische doelen of rituelen, natuurfeesten, mythologie- en sprookjesduidingen, symboliek, bomen, tarot en astrologie in het boek ‘In het licht van de Maan’ van Petra Stam en Marja de Zeeuw.

 
https://www.a3boeken.nl

De stem van je ziel

Het Latijnse ‘cantare’ betekent zowel ‘zingen’ als ‘betoveren’. Dit zien we ook terug in de Engelse woorden ‘chanten’ en ‘enchantment’. Zingen is magisch, zet energie in beweging en raakt de ziel. De kracht van geluid raakt ieder mens, ontroert en zet aan tot nadenken. Op 7 oktober laat sjamaniste Linda Wormhoudt je ervaren wat jij met jouw stem kunt en wat jouw ziel daarvan vindt.
Zingen zet iets in beweging. De trillingen van je stem maken iets wakker wat diep in je binnenste verstopt zit, de ziel kijkt op en luistert. Vals zingen bestaat niet, elke stem is uniek en zuiver. Iedereen weet hoe het voelt als je geraakt wordt door een zingende stem. Hoe vaak hoor je niet een liedje op de radio en kom je door de stem of de tekst in een bepaalde gemoedsstemming? Bij sommige liedjes komen herinneringen aan vroegere tijden naar boven, gebeurtenissen die ergens diep in jezelf verborgen lagen. Verdriet, geluk, verlangen: het hele scala in emoties kan worden verwoord in klank en melodie.

Zoals velen durfde ik alleen te zingen als ik onder de douche stond en op momenten dat er niemand aanwezig was. Ik hoorde over geestenliederen en liederen om de helpers te eren, maar vond het niets voor mij, daar zingen niet echt een van mijn talenten was. Deze blokkade om de eigen stem te gebruiken, komt bij veel mensen voor. Een kind zingt graag, tot het wordt verteld dat het vals zingt, uit de maat, niet mooi. Dit gebeurt vaak op de lagere school. Bij mijn sjamanistische leraar leerde ik mijn stem te gebruiken en de kracht te ervaren van liederen met intentie. Hij legde ook uit dat de helpers graag onze stem horen. De stem vertelt wie je bent, wat je wilt en laat de kleur van je persoonlijkheid zien. Je kunt niet liegen met zingen. Door je stem te gebruiken zet je de deur naar de andere dimensies open.

Een lied kan helpen met visualiseren, een leidraad zijn in een ritueel, je naar andere werelden brengen. Dat je de helpers in andere werelden kunt bereiken door te drummen of te ratelen leek mij logisch, maar de eigen stem heeft nog veel meer kwaliteiten. Je draagt je eigen stem immers altijd bij je, je hoort het geluid in je binnenste, het roept eigen emoties op en is uniek in toonsoort, geluid, kleur en intentie.

Joiken
Joiken is een traditionele zangvorm van de Sami, een nomadenvolk dat in Scandinavië leeft. Joiken is waarschijnlijk een van de oudste zangvormen in Europa. De joik is een manier van zingen die werd gebruikt om religieuze redenen en werd daarom lange tijd door de christelijke kerk verboden. Joiken is niet te vergelijken met de bekende westerse manier van zingen, waar men over iets zingt. De joik heeft geen onderwerp, de zanger is/wordt het onderwerp. Men zingt de joik niet, men IS de joik.

De zanger is onderdeel van het lied en omdat de zanger geen moment hetzelfde is, afhankelijk van stemming en emoties, is het lied ook geen moment hetzelfde. Waar een joik begint of eindigt is afhankelijk van de zanger en het lied. De stemming van de zanger zorgt er ook voor dat de dezelfde joik toch steeds anders klinkt. De structuur is niet lineair zoals bij westerse liederen, maar is eerder circulair, en begint en eindigt waar de joiker dat wil.

Het lied is een persoonlijk geschenk van de geesten en is net zo belangrijk als de eigen naam voor het individu. Door het joiken ervaart men een diepe band met de natuurlijke omgeving, en maakt daar deel van uit. Men zingt de bergen, de dieren, de zee en de rivier en voelt zich een met de natuur. Joiken is een magische daad, een uiting van liefde voor de schepping, en een teken van respect voor al wat leeft.

Deze tekst komt uit het boek 'Goden en sjamanen in Noordwest-Europa' van Linda Wormhoudt. Zij begeleidt op 7 oktober de tweede bijeenkomst uit de serie 'Ritme en stem - instrumenten van de ziel'. Op deze dag krijg je uitleg over het gebruik van je stem in sjamanistisch werk, worden enkele rituelen en helingwerk gedaan en leer je joiken.

Meer informatie over de bijeenkomst op 7 oktober: ritme en stem. (illustratie: Margreet van Engelen)

 
https://www.a3boeken.nl

21 oktober - Natuurmiddag

Uitgeverij A3 boeken en Sintau, praktijk voor kruidengeneeskunde, organiseren zondag 21 oktober 2012 een middag waarop jong en oud op heel verschillende manieren hun contact met de natuur kunnen verdiepen. De activiteiten staan in het teken van zelf doen en ervaren. Ze worden verzorgd door mensen uit de regio en enkele auteurs in de prachtige kwekerij met voorbeeldtuin en bos van Natuurtuin in Haren (bij Groningen).
Marjanne Huising vertelt over wat wij van kruiden kunnen leren. Aansluitend de presentatie van haar boek ‘Kruidenwijsheid – over appelvrouwen, weegbreemannen en andere kruidenmensen’ en een kruidendranktoast.
Op het programma staan verder: Kruidenwandeling, Lydia van der Horst - Zalfworkshop, Erna de Vries en Tineke Visser - Mandje vlechten van wilgentenen, Téja Jansen - Oervaardigheden voor kinderen, Agnes Meijs (auteur ‘Het oergevoel’) - Wierook maken, Petra Stam (co-auteur ‘In het licht van de Maan’) - Natuurvertelling, Jac Vroemen (auteur ‘Ode aan de olifant – vertellen als levenskunst’) - Vierelementenwandeling, Gerwine Wuring (auteur ‘De aarde roept…’ en ‘De kracht van water, aarde, lucht en vuur’) - Paddenstoelenwandeling, Gerrit Jan Keizer (auteur 'De verborgen boom') - Bomen ontmoeten, Riëtte Arends - Koken uit de natuur op open vuur, Olaf Slakhorst - De natuur als spiegel, Annetje Braat (auteur ‘Het Heidehofse Natuur- en Inzichtspel) – Plantenorakel, Marja de Zeeuw (co-auteur ‘In het licht van de Maan’) – Rooslezen, Dorine Haveman (auteur ‘Een zinvol geheim, wat planten mij vertellen’) – Muziek: Ruth Bugel, violiste

Meer informatie en aanmelden: natuurmiddag

 

https://www.a3boeken.nl

28 oktober - De hemelse en de aardse moeder in tarot en kunst - studiedag

De Grote Moeder komt in vele mythen voor, onder andere in de gedaante van Gaia, Demeter, Isis, Venus en Maria. Zij is zowel met de aarde als met de hemel verbonden en symboliseert de vrouwelijke principes: liefde, vruchtbaarheid, het voedende, zorgzaamheid en de cyclus van groei tot afbraak en wedergeboorte. In de tarot, het symboolsysteem dat met archetypische beelden bewustzijnsprocessen en levensfasen aangeeft, is zij te herkennen in de Hogepriesteres (de hemelse moeder) en de Keizerin (de aardse moeder). In de kunst is zij te herkennen als de oermoeder door de eeuwen heen, van de Venus van Willendorf tot de grootste Nana van Nikki de Saint Phalle (de Keizerin in haar Tarottuin).
Karin Haanappel, kunsthistorica en auteur van ‘Het Parijs van Isis’ en ‘Herstory of Art’ zal aan de hand van prachtige beelden de geschiedenis van het vrouwelijk goddelijke de revue laten passeren. Naast werken van bekende meesters als Michelangelo en Titiaan behandelt zij ook werken van vrouwelijke kunstenaars.
Petra Stam, tarotiste en auteur van ‘Pythia, de hogepriesteres – symboliek en mythologie in de tarot’ en ‘In het licht van de Maan’, zal vanuit haar ervaring en kennis vertellen over de symboliek en mythen van de hemelse en de aardse moeder in de tarot.
De studiedag bestaat uit informatie in woord en beeld en een actieve werkvorm om de informatie persoonlijk te integreren. Voorkennis is niet nodig.

Meer informatie en aanmelden: studiedag

 
https://www.a3boeken.nl

18 november - De geheimen van Hildegard von Bingen - lezing

In haar miniaturen verwerkte Hildegard von Bingen talrijke symbolen die refereren aan het ceremonieel gebruik en de verering van de vliegenzwam en symbolen die naar hallucinogene planten verwijzen. Klinisch psycholoog en mycoloog Gerrit Jan Keizer heeft een uitgebreide studie gemaakt van de symboliek die zij voor deze paddenstoelen en planten in haar teksten en miniaturen gebruikte. In deze lezing zal hij het aannemelijk maken, dat haar inspiratie mede voortkwam uit de hallucinaties of ‘visioenen’ en mystieke ervaringen of ‘openbaringen’ die zij met entheogenen opriep. De vliegenzwam was hiervan de voornaamste. Aan de hand van de verhulde symboliek laat hij zien welk effect het gebruik van psychoactieve paddenstoelen en planten - zoals doornappel, bilzekruid en alruin - op haar psyche, persoonlijkheids- en seksuele ontwikkeling had. Tevens gaat hij in op de traumatische ervaringen uit haar kindertijd en de afwijkende persoonlijkheidsontwikkeling die hieruit voortvloeide. Ook haar intieme (seksuele) relaties en haar positie in de katholieke kerk laat hij de revue passeren.

Gerrit Jan Keizer doet al vele jaren onderzoek naar planten en paddenstoelen of zwammen die psychoactieve stoffen bevatten en de invloed die het gebruik ervan heeft op de ontwikkeling van de wereldgodsdiensten, in het bijzonder van het vroegchristelijke geloof. De laatste jaren richt hij zich met name op de rol die de vliegenzwam heeft gespeeld in door de katholieke kerk overgenomen sjamanistische rituelen en ceremonieën. Van hem verscheen eerder het boek 'De verborgen boom' en in november verschijnt het boek 'De geheimen van Hildegard von Bingen'.

Meer informatie en aanmelden: lezing

 
https://www.a3boeken.nl

Voorintekenactie 'Sharing Nature'

Wanneer kinderen persoonlijk ervaring opdoen met de natuur ontstaat er meer individuele waardering voor de natuur. Ze ontdekken wat de natuur hen te bieden heeft en zullen er dan ook beter voor zorgen. Dit eenvoudige doch zeer effectieve concept vormt de basis van Sharing Nature®, waarmee Joseph Cornell sinds de introductie in 1979 wereldwijd voor een ware revolutie in de natuureducatie heeft gezorgd. De beroemde natuurconservator Sir Peter Scott noemde Sharing Nature zelfs van wezenlijk belang voor het voortbestaan van de planeet.

In maart 2013 verschijnt de Nederlandse editie (een combinatie van de Amerikaanse delen 1 en 2). Wie voor 1 december 2012 het boek bestelt en betaalt, betaalt geen € 32,50 maar € 25,00. Meer informatie.

 

Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, klik dan hier en kies de optie 'uitschrijven'.

Deze nieuwsbrief werd verzonden naar XXXEMAILXXX