A3boeken

nieuwsbrief 23 maart 2014


De lente is begonnen en het is de hoogste tijd voor kaboutersoep en wonderblaadjes. Op 5 april is de boekpresentatie en wie wil, kan erbij zijn - zolang er plek is, natuurlijk, dus meld je vooral aan als je wilt komen. Het verschijnen van het boek 'Kaboutersoep en wonderblaadjes - zintuiglijke buitenavonturen voor baby's, peuters en kleuters' vormt de aanleiding om de reeds eerder verschenen boeken over kinderen en natuurbeleving en -bewustzijn weer eens onder de aandacht te brengen. Onze kinderen vormen de toekomst, laten wij hen de mogelijkheid geven om zich tot ontwikkelen tot evenwichtige mensen met respect voor Moeder Aarde en alles wat groeit en bloeit.

 
https://www.a3boeken.nl

5 april - Presentatie 'Kaboutersoep en wonderblaadjes

In de Dedemvaartse ontdektuin ‘De kleine tuinman’ vindt de presentatie plaats van ‘Kaboutersoep en wonderblaadjes – zintuiglijke buitenavonturen voor baby’s, peuters en kleuters’ van Ity Busstra. In deze tuin kunnen kinderen naar hartenlust voelen, aanraken, optillen, ruiken, proeven, klimmen en nog veel meer. Hier kunnen ze zichzelf zijn en alle ervaringen een plekje geven, waarmee een gezonde basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van hun eigen natuur.
In haar tuin en nu dus ook in haar boek laat Ity zien dat er ook voor baby’s, peuters en kleuters buiten van alles te beleven valt, hoe je als begeleider hierin mee kunt gaan en dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn.
De vele foto’s die ze in de loop der jaren maakte, spreken boekdelen. In het boek geeft ze informatie over de zintuigen per leeftijdsgroep en per zintuig suggesties wat je qua spel, jaargetijde en leeftijd met een kind kunt doen. Daarnaast bevat het boek tips hoe je een buitenruimte, hoe groot of klein ook, op eenvoudige wijze zelf kunt omtoveren tot een kinderontdektuin.

Programma
Inloop vanaf 14.30 uur, officieel moment om 15.00 uur en aansluitend activiteiten tot 16.30 uur.

Activiteiten
- maquette maken met steentjes, takken en ander natuurlijk materiaal
- gezamenlijke mandala maken van natuurlijke materialen
- een wens in de wensboom ophangen
- wat je ervaren moet hebben voor je zevende
- kabouter schilderen
- bijenhotel maken van een conservenblik (blik zelf meebrengen)

Toegang
Iedereen die komt als kabouter, (iets van) een kabouter of een ingrediënt voor de kaboutersoep meeneemt - gratis entree. Anders € 1,50 entree of kabouterstammetje kopen voor € 1,00 (later schilderen)

Aanmelden
Heel graag een berichtje sturen als je wilt komen naar ity@dekleinetuinman.nl of meld je aan via deze link.

Adres
De kleine tuinman, Oostwijk 19, 7701 PS Dedemsvaart
www.dekleinetuinman.nl

Boek
Het boek is vanaf 5 april leverbaar en nu al te bestellen in de webshop en ook bij de boekwinkels.

 

https://www.a3boeken.nl   https://www.a3boeken.nl   https://www.a3boeken.nl

 

Kinderen en natuurbeleving en -bewustzijn

Eerder verschenen er bij A3 boeken al enkele andere boeken over kinderen en hoe je die weer in contact met de natuur kunt brengen, waardoor ze kunnen opgroeien tot evenwichtige mensen met respect voor Moeder Aarde en alles wat groeit en bloeit.

'Het oergevoel - over vuur maken, sporen zoeken, sluipen en nog veel meer', Agnes Meijs

Met kinderen de natuur intrekken om die natuur echt te beleven, vraagt van ouders en begeleiders dat ze ook naar hun eigen band met de natuur kijken, naar de manier waarop zij ermee omgaan. Agnes Meijs laat aan de hand van vele voorbeelden zien, dat wanneer je je eigen vermogen tot ontdekken en verwonderen weer hebt teruggevonden en je vanuit zintuiglijke beleving aan de slag gaat, je tot diepgaande en fijne natuurervaringen komt. In de 10 jaar dat Agnes met kinderen en natuurbeleving bezig is, constateerde zij ook dat kinderen de natuur nog sterker en intensiever beleven, zodra we een beroep doen op hun overlevingsinstincten. Kinderen lopen dan heel gauw warm om mee te doen. Ook de zogenaamde korte spanningsboog blijkt ineens veel ruimer te worden wanneer kinderen het oergevoel ervaren, daar, diep van binnen.
Dit oergevoel en de vaardigheden die daarbij horen gaan terug naar de tijd dat de mensen als jager/verzamelaar en eenvoudige boeren sterk met de natuur waren verbonden. Alle zintuigen stonden op scherp om de benodigde informatie te krijgen. De mensen waren afhankelijk van het weer, het landschap en de seizoenen. Ze haalden eten, kleding, beschutting en werktuigen uit de natuur. Er waren geen educatieve natuurprogramma"s: het leven zelf was de leerschool. Al doende, in het begin spelenderwijs en vaak al snel serieuzer, leerden de kinderen van de ouderen de benodigde vaardigheden en ontdekten ze hun eigen kwaliteiten.
Dit boek bevat naast persoonlijke ervaringen veel ideeën en vooral praktische tips voor (groot)ouders, leerkrachten, natuur- en milieumedewerkers, natuurgidsen, buurtwerkers en iedereen die graag met kinderen dat intense oergevoel en daarmee de weldadige band met de natuur willen ervaren. Meer info

Voor het boek 'Aardevrouwen spreken' schreef Agnes Meijs een hoofdstuk met de titel 'Zorgen voor jezelf is zorgen voor de Aarde'. De praktische tips die ze aan het eind van het hoofdstuk geeft, zijn ook hier te lezen. Meer info

'Sharing Nature - spelvormen voor natuurbewustzijn', Joseph Cornell

Wanneer kinderen persoonlijk ervaring opdoen met de natuur ontstaat er meer individuele waardering voor de natuur. Ze ontdekken wat de natuur hen te bieden heeft en zullen er dan ook beter voor zorgen. Dit eenvoudige doch zeer effectieve concept vormt de basis van Sharing Nature®, waarmee Joseph Cornell sinds de introductie in 1979 wereldwijd voor een ware revolutie in de natuureducatie heeft gezorgd. De beroemde natuurconservator Sir Peter Scott noemde Sharing Nature zelfs van wezenlijk belang voor het voortbestaan van de planeet.
De basis voor Sharing Nature vormt de leermethode Flow Learning™. Cornell deelde zijn methode in vier fasen in: 1. stimuleer enthousiasme 2. concentreer de aandacht 3. direct ervaren en 4. deel inspiratie. In de eerste fase gaat het om speelsheid en alertheid, in de tweede om ontvankelijkheid, in de derde om opgaan in de ervaring en in de vierde om verheldering en verdieping van de ervaring. Naast een uitgebreide uitleg van deze leermethode bevat dit boek per fase spelvormen voor zowel kleine als grotere groepen. Door de spelvormen leren de kinderen op een creatieve manier van de natuur. Ze krijgen het gevoel deel uit te maken van de natuur, hebben plezier en ervaren innerlijke kalmte.
Dit boek is een inspirerend en praktisch handboek voor onder meer ouders, leerkrachten, natuurliefhebbers, natuurorganisaties en begeleiders. De 77 spelvormen zijn geschikt voor kinderen van 4 tot 100 jaar. Meer info

'De kracht van water, aarde, lucht en vuur', Gerwine Wuring e.a.

Water, aarde, lucht en vuur zijn essentieel voor de ontwikkeling van leven op aarde, zijn dat altijd geweest en zullen dat altijd blijven. Ze spelen ook in ons leven een belangrijke rol, eenvoudigweg omdat we eruit zijn opgebouwd. Tegelijkertijd zíjn we ook die elementen: we kunnen vurig zíjn, uitgeblust, geaard, zweverig, luchtig, bruisend enzovoorts.
Door met de vier elementen te werken kun je je persoonlijke verbondenheid met de aarde, de natuur en het leefmilieu laten doorklinken in je eigen leefwijze en in de ontwikkeling van onze samenleving. Dit boek reikt inspiratie en hulpmiddelen aan om die verbondenheid te onderzoeken en te verdiepen. Iedereen van 8 tot 80 jaar kan vanuit zijn eigen belevingswereld met dit boek werken.
Elk element begint met een mythe of een oud verhaal, afkomstig uit de overgeleverde wijsheid van verschillende culturen. De oefeningen en geleide meditaties helpen allereerst te ontspannen en los te komen van de drukte van alledag. Dan ontstaat er ruimte waarin de gedachtestroom een andere wending kan krijgen, zodat gevoelens, beelden en visioenen naar boven kunnen komen en tot nieuwe inzichten leiden. In veel oefeningen wordt de buitenwereld gebruikt als spiegel voor de eigen binnenwereld, of juist andersom.
Ook is er per element een theoretisch, filosofisch hoofdstuk en via deze "bespiegeling" wordt zichbaar hoe de elementen in ons dagelijks bestaan en in onze maatschappij werkzaam zijn. Hierbij gaat het onder meer om de samenhang van het grote en het kleine, de waterdruppel en de oceaan, je individuele rol en je plaats in deze wereld. De illustraties, gedichten en woordassociaties nodigen de lezers uit om zich te verwonderen over de rijkdom van de natuur in en om hen heen. En vooral om zelf uiting te geven aan die verwondering, op welke manier dan ook! Meer info

 

 

Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, klik dan hier en kies de optie 'uitschrijven'.

Deze nieuwsbrief werd verzonden naar XXXEMAILXXX