A3boeken

nieuwsbrief 20 december 2013


In de nieuwsbrief die ik op 1 januari van dit jaar verstuurde, schreef ik: "Het was een intensief jaar, op vele fronten niet makkelijk. Veel mensen hebben met tegenslagen te maken gehad, verdriet, teleurstellingen..." Het lijkt wel alsof de jaren steeds intensiever worden, de dalen steeds dieper, de bergen steeds hoger. Petra Stam en Marjanne Huising schrijven in hun artikel over hoe je tot inkeer kunt komen en vooruit kunt kijken. Het gaat niet om toekomst voorspellen, wel om hoe je met bepaalde inzichten en kennis het nieuwe jaar, het leven kunt aangaan.
Dorine Haveman schrijft over hulst en hoe deze plant eerste hulp kan bieden tijdens het kerstdiner. Jaap Dijkstra filosofeert over gezond zijn en gelukkig zijn. Hans de Waard biedt op de laatste zondag van dit jaar weer een gratis loslaatsessie aan, deze staat in het teken van onbewuste zelfstraffing en schuldgevoelens. Monique Janssens schreef voor 'Aardevrouwen spreken' een hoofdstuk over de toekomst voor dieren en daaruit kunt u een citaat en praktische tips lezen. Voor degenen die nieuwsgierig zijn naar de ontstaansgeschiedenis van uitgeverij A3 boeken en wat ik over vijf jaar met de uitgeverij wil hebben bereikt, welnu, ook dat valt te lezen.

Op veler verzoek organiseer ik weer een Schrijfdag en wel op 8 maart met keus uit maar liefst zes workshops!

Ik wens u fijne dagen met allen die u lief zijn.

 
https://www.a3boeken.nl

Tarot - jaarkaart 2014

De 22 Grote Arcana kaarten tonen de universele levensweg en laten zien op welk bewustzijnsniveau je je bevindt. Je kunt de kaarten ook op en andere manier gebruiken, namelijk door uit te rekenen welke kaart bij jou hoort in het volgende (kalender)jaar.

Schrijf je geboortedag - geboortemaand - het jaar 2014 op. Tel de afzonderlijke cijfers bij elkaar op, net zo lang tot je uitkomt op een getal tussen 1 en 22. Dus als je uitkomt op 34, dan tel je 3 + 4 ook nog op en kom je uit op 7.

Een voorbeeld:
17-11-2013 à 1+7+1+1+2+0+1+3 = 16. 16 is kaart de Toren en die gaf aan wat 2013 de mensen die op 17 november zijn geboren, bracht.
17-11-2014 = 17 = de Ster. Dat is wat het aankomende kalenderjaar brengt. De uitkomst koppel je dus aan een Grote Arcana kaart (zie hieronder).

In mijn boek ‘Pythia, de hogepriesteres – symboliek en mythologie in de tarot’ kun je lezen wat de thema’s zullen zijn, welke adviezen er zijn en met welke valkuilen je rekening moet houden. Ook kun je daar de symboliek, bijbehorende mythes en een duiding lezen.

1 = de Magiër 2 = de Hogepriesteres 3 = de Keizerin 4 = de Keizer 5 = de Hogepriester 6 = de Geliefden 7 = de Zegewagen 8 = Kracht 9 = de Heremiet 10 = het Rad van Fortuin 11 = Gerechtigheid 12 = de Gehangene 13 = de Dood 14 = Matigheid 15 = de Duivel 16 = de Toren 17 = de Ster 18 = de Maan 19 = de Zon 20 = het Oordeel 21 = de Wereld 22 = 0 = de Dwaas

Tekst: Petra Stam

 
https://www.a3boeken.nl

Heilige nachten, inkeer en aarde roeren

In de periode van kerstavond tot en met Driekoningen, oftewel 24 december tot en met 6 januari, is de tijd van de 13 heilige nachten. Het is de tijd na de kortste dag en langste nacht, waarin de zon aan kracht wint. Het is een tijd waarin het lijkt of de aarde slaapt, maar in de herfst trekken planten hun energie terug om die te bewaren in de aarde en nemen de bomen rust, terwijl in hun wortels de energie tussen aarde en boom wordt uitgewisseld.

In de aarde is het in deze periode een drukte van jewelste… Voor wie het kinderboek over de wortelkindertjes kent, heeft daar een bepaald beeld bij. Maar je kunt je eigen beeld vormen: de terugtrekkende plantenkrachten, de wortels waar alle energie wordt bewaard, de zon die de groeikrachten straks weer wakker maakt, de aarde die al haar opgeslagen energie overhevelt op de wortels, de zaden die straks weer gaan groeien en de knoppen zich ontvouwen. Lees verder

 
https://www.a3boeken.nl

Bloemenbewustzijn: hulst en eerste hulp bij kerstdiner

Zomer en winter wandel ik met de hond door het bos. Ik doe dat al jaren en heb daardoor een aantal favoriete routes langs bomen en planten waar ik aan gehecht ben geraakt. Soms neem ik dan een blaadje of takje van een plant of boom in mijn hand om mij 'op te laden' met de trilling die de plant uitzendt. Dit klinkt misschien een beetje bijzonder, en ik zag het in het verleden ook als een bijzonderheid van mij dat ik dit zo ervaar, samen met misschien nog wat andere mensen die een speciale liefde voor planten hebben, maar in toenemende mate denk ik daar anders over. Mensen en dieren zijn in staat de trilling die een plant uitzendt te voelen. Daardoor kunnen zij zich bewust worden van de energie die een plant geeft, en worden zij zich er bewust van dat zij zelf invloed hebben op de energie die zij ontvangen, én die zij uitzenden naar anderen. Zo 'n bewering wordt eigenlijk pas overtuigend wanneer je zelf kunt ervaren dat het zo werkt. Lees verder

 
https://www.a3boeken.nl

Gelukkig gezond

“Als je maar gezond bent, dat is het belangrijkste”, hoor je vaak om je heen. Het is ook ongetwijfeld waar dat een gezond lichaam zeer prettig is. Maar de laatste tijd wordt er wel erg veel nadruk gelegd op gezond leven. Terwijl er een veel belangrijker aspect is dat niet eens wordt genoemd: gelukkig zijn.
Kosten noch moeiten worden gespaard om ons maar zo gezond mogelijk te laten eten en bewegen. We krijgen een overdosis aan informatie van wetenschappers, medici, voedingsdeskundigen, zorgverzekeraars en wat al niet meer. Met name ouderen zijn op dit moment het mikpunt in de media. Wie tot op hoge leeftijd nog energiek en fit is, is straks de winner. En wie in een verzorgingshuis verzorgd moet worden vanwege allerlei kwalen is een loser. Zo liet een collega mij onlangs aan de hand van twee foto’s zien. De ene foto liet een trimmende man zien van dik in de zeventig. Op de andere foto stond een vrouw afgebeeld van dik in de zeventig met een van pijn verwrongen gezicht. Ze werd geholpen met eten, omdat ze dat zelf niet meer kon vanwege haar handen die stijf waren van de artrose.
Wat is het gevolg van deze gezondheidscult? Dat we straks tegen diegenen die niet meer gezond zijn zeggen: “Had je maar gezonder moeten eten en meer moeten bewegen! Eigen schuld, dikke bult!”
Het lijkt erop dat de goeroes van de gezondheidsreligie ons willen laten geloven dat we toch “een el aan onze (levens)lengte kunnen toevoegen”. Maar laten we ons realiseren dat er gezond etende, sportende mensen op jonge leeftijd sterven en dat er hoogbejaarden zijn die nooit hebben gesport, hun sigaretje roken en een borrel drinken. De natuur laat zich niet dwingen. Het leven is niet logisch. Lees verder

 

29 december - Loslaatsessie Jassentechniek op afstand

Begin 2014 goed en schrijf je in voor de laatste gratis Jassentechniek loslaatsessie van dit jaar op 29 december om 11.00 uur. Deze loslaatsessie staat onder andere in het teken van het loslaten van onbewuste zelfbestraffing en schuldgevoelens.
Om iedereen te ondersteunen in deze roerige en onzekere tijden geeft Hans de Waard elke maand een gratis volledige collectieve Jassentechniek loslaatbehandeling op afstand. Wanneer je wilt dat hij je meeneemt in deze maandelijkse - loslaat - behandelingen schrijf je dan via de link onderaan dit bericht in. Indien gewenst kun je ook aangeven wat je wilt loslaten. Zoals een angst, een onverwerkt trauma, vermoeidheid, stress spanning vermoeidheid, spanning, onzekerheid, een negatief levenspatroon of negatieve gedachten.
Het enige wat je vervolgens hoeft te doen is je op de desbetreffende dag om 11.00 uur - elke laatste zondag van de maand - te richten op datgene wat je los zou willen laten. De rest gaat vanzelf.

Lees van te voren de tips en opmerkingen die hij geeft voor het beste resultaat. Geniet ervan en laat het leven weer voor je zorgen. Meer info

 
https://www.a3boeken.nl

Toekomst voor de dieren

Heel langzaam krijgt de samenleving oog voor het lijden van dieren, en dringt het besef door dat dat lijden er ook is als je het niet ziet. En dat het dan niet minder ernstig is, en niet minder ieders verantwoordelijkheid. In die ontwikkeling spelen de ideeën van de hedendaagse filosoof Peter Singer een belangrijke rol. Hij toont in zijn boeken en artikelen aan dat het ethisch is om rekening te houden met elk wezen dat plezier en pijn kan ervaren. Het is onze morele plicht de pijn te voorkomen of te verzachten en het plezier te bevorderen. Eeuwenlang hebben we de belangen van bepaalde groepen wezens over het hoofd gezien. Na de bevrijding van de slaaf en de emancipatie van de vrouw is nu het dier aan de beurt. Eeuwenlang hebben we niet willen zien dat dieren net als wij mensen (dieren van de mensensoort) de voorkeur geven aan een prettig leven, met een warme plek om te rusten, voedsel, drinken, omgang met anderen en vervulling van de bij de soort horende natuurlijke behoeften. Elk dier met gevoel streeft iets dergelijks na, en het is ronduit gemeen om de andere hierin te belemmeren. En dan hebben we het niet, zoals sommigen cynisch beweren, over stemrecht voor varkens of dansles voor kippen, maar eerder over een modderbad voor de eerste en een stofbad voor de tweede.
Het inzicht begint dus te dagen. De volgende stap is dat we ook echt iets doen. De samenleving is immers nog ingericht op oude inzichten. Om die status quo te doorbreken zijn stevige stappen nodig. Lees verder

Foto: Daniela Gruevska vangt in Skopje (Macedonië) verwaarloosde, mishandelde en zieke honden op. Foto: Together Strong / Samen Sterk (http://togetherstrongsamensterk.wordpress.com/)

 
https://www.a3boeken.nl

Interview met mij, Adrie Beyen

Iris van vrouwenfavorites.nl leek het wel leuk en interessant (?) om mij te interviewen. Nou, vooruit, met de billen bloot dan maar. Ze stelde me vragen over hoe het allemaal is begonnen, hoe ik bepaal of ik een boek uitgeef, mijn favoriete boek, tips en wat ik over 5 jaar bereikt wil hebben.

Hoe is het allemaal zo begonnen?
Adrie: ‘Ik heb vele jaren mijn brood verdiend als PR-adviseur en tekstschrijver. In opdracht van bedrijven en organisaties schreef ik over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals ontwikkelingen in de gezondheidszorg, automatisering, product- en productieontwikkeling, oppervlaktebehandeling, toekomstscenario’s, financiële producten en ga zo maar door. Hartstikke interessant allemaal en heel leuk om bij al die opdrachtgevers in de keuken te mogen kijken, maar op een gegeven moment ging het kriebelen (beter gezegd: jeuken). Ik wilde schrijven over dingen die ík belangrijk vind. Ik voegde de daad bij het woord en het boek ‘Mensen verhalen over bomen’ gaf ik in eigen beheer uit. Er volgde nog een boek in eigen beheer, en nog eentje… ik werd benaderd of ik een boek wilde uitgeven... Als ik iets doe, dan doe ik het goed en na boek nummer drie was uitgeverij A3 boeken een feit. Ik werkte fulltime als PR-adviseur en tekstschrijver en daarnaast heb ik de uitgeverij opgebouwd. Wat ik verdiende met mijn advies- en schrijfwerk investeerde ik in de uitgeverij. Inmiddels werk ik meer dan fulltime als uitgever en incidenteel werk ik nog voor opdrachtgevers. Lees verder

 

https://www.a3boeken.nl

Schrijven is onderzoeken, ontdekken, verwonderen, ongekende bronnen aanboren, nieuwe paden bewandelen, onverwachte vergezichten, hollen, stilstaan en sporen die toch niet doodlopen. Maar ook structuur aanbrengen, luisteren, oefenen, veel oefenen, schrappen, lievelingen vermoorden, eindeloos poetsen, slijpen en nog eens schrappen.
Waarom schrijf jij eigenlijk? Of waarom schrijf jij nog niet? Wil je beter schrijven, anders schrijven, meer ontdekken over het schrijfproces of jezelf, vingeroefeningen doen of voeling krijgen met wat je wilt schrijven, waarom en voor wie?

Op deze Schrijfdag, 8 maart 2014 (10-16 uur) in Maarn, kun je kiezen uit zes workshops van elk 2 uur en iedereen kan twee workshops volgen. Je gaat vast en zeker met antwoorden en mooie schrijfervaringen naar huis. Meer informatie en inschrijven

DE WORKSHOPS

Schrijven met het creatiepentagram – Yoeke Nagel

Tijdens het schrijven van een langere tekst kom je regelmatig voor lastige keuzes te staan: voeg je aan deze alinea nog een pikant detail toe of laat je juist iets weg? Is je boodschap duidelijk of moet je je lezer nog eens stevig bij z’n lurven grijpen met een prachtige volzin? Al die keuzes maak je in een handomdraai als je vooraf je creatiepentagram hebt vastgesteld. Je hebt er lol van bij het schrijven van commerciële teksten (je website of folder bijvoorbeeld) en van je manuscript, een verhaal, blog, column of journalistiek artikel. Tijdens deze workshop stel je je eigen creatiepentagram samen met je volle verstand: hoofd, lichaam en geest. Door enkele inhoudelijke vragen te beantwoorden, geef je jezelf al direct veel houvast bij je schrijfwerk. Je kunt fysiek waarnemen of je schrijfplan goed in elkaar zit met een visualisatieoefening. Bovendien leg je met je creatiepentagram een stevig pad naar je inspiratiebron om nieuwe verhalen naar je toe te lokken.

Yoeke Nagel schreef ‘Schrijven met het creatiepentagram’ dat op 8 maart verschijnt. Zij ontwikkelde de techniek en toepassingsmogelijkheden van het creatiepentagram in haar werk als schrijfcoach en journalist. Eerder schreef ze onder meer het schrijfstijlboek ’99 witte kopjes op een tafel’ en ‘Damestasjeslezen’.
www.yoeke.com

Een steengoed verhaal – Anneke Agterberg

Edelstenen hebben ons iets te vertellen. Onze intuïtie ook. Door contact te maken met onze intuïtie en ons vervolgens in verbinding te stellen met een edele steen komt een mooi verhaal los. Het is belangrijk eerst meer vertrouwen te krijgen in onze intuïtieve vermogens. Wij mensen zijn nu eenmaal geneigd over van alles en nog wat na te denken en vanaf dat moment slaat de twijfel toe. Weg intuïtie. De workshop start dus met enkele intuïtieve oefeningen, oftewel met contact maken met onze ziel. Daarna gaan we vanuit onze intuïtie schrijven, terwijl we in contact zijn met een edele steenfoto. Je stelt je vraag en krijgt het antwoord vanzelf. Je hoeft geen verstand te hebben van edelstenen noch van schrijven om aan deze workshop mee te doen. Laat je verrassen en schrijf je eigen verhaal.

Anneke Agterberg maakt microscoopfoto’s van edelstenen en verdiept zich in de wereld en energie van de stenen. Ze gaat de uitdagingen in haar leven altijd aan vanuit het principe ‘Overgave, vertrouwen en vergeving’, want als je de kunst van deze drie essentiële principes weet toe te passen, kun je vanuit je authentieke ‘ik’ bij je levensdoel komen. Zij ontwikkelde het kaartspel ‘De essentie van edele stenen’.
www.annekeagterberg.nl

Putten uit de bron van innerlijke wijsheid – Christine de Vries

In ieder van ons ligt een grote schat aan wijsheid en inzicht te wachten op onze aandacht, maar we zijn vergeten hoe we ons ervoor kunnen openstellen. In plaats van onze aandacht naar binnen te richten en diep te luisteren, gaan we nadenken of zoeken we het bij andere mensen. Helaas is dat niet de weg, want we weten zoveel meer dan we denken.
Gelukkig kunnen we wel vertrouwen op het creatieve schrijven als een weg terug naar de bron. Tijdens deze workshop leer je een aantal basisvaardigheden om jouw aandacht diep naar binnen te richten en vandaaruit woorden van wijsheid te laten opwellen door al schrijvend te luisteren met hart en ziel. Zo groeit jouw innerlijke ruimte waar jij je steeds opnieuw kunt laven aan de bron.

Christine de Vries heeft een methode voor creatief dagboekschrijven ontwikkeld, leidt mensen op de basiscursus ‘Luisteren naar je pen’ zelfstandig te geven, ontwikkelt schriftelijke cursussen, geeft workshops en trainingen, begeleidt retraites in kloosters en is gastdocente reflectief schrijven. Auteur van onder meer ‘Dagboek als spiegel, een handboek vol inspiratie’, ‘Innerlijk pelgrimeren, schrijvend op weg naar je hart’ en het Shodo schrijfboekje ‘Clusters’.
www.shodo.nl

Woordenregen – Margreet Schouwenaar

Verlaat de schrijfsleur en doorbreek blokkades en zelfcensuur. Masseer je schrijfkramp weg met creatieve schrijftechnieken. Overwin onmogelijke opdrachten, laat je inspireren door uitdagende werkvormen en spring over de hordes die een goede techniek vragen. Slijp je instrumenten en laat je pen sneller, bewuster en levendiger over het papier glijden.
In deze workshop word je uitgedaagd met een variëteit aan opdrachten en inspiratieteksten. Schrijfplezier, respect voor ieders stijl en ontmoeting met andere schrijvers staan centraal. Hoewel het woorden gaat regenen is een paraplu niet nodig.

Margreet Schouwenaar volgde in 2009 Joost Zwagerman op als stadsdichter van Alkmaar. Ze heeft inmiddels tien dichtbundels op haar naam staan en drie kinderboeken. Ze publiceert in literaire bladen en is docente pedagogiek aan de Hogeschool Inholland. Auteur van onder meer: ‘Woordenregen, 1 jaar schrijven’.
www.wijzerschrijven.nl

Ontdek de stille plek in jezelf met woord en beeld - Wendy Smit

Ontdek hoe de combinatie van woord en beeld je in contact brengt met de stille plek in jezelf. Vanuit deze plek ontdek je (weer) wat belangrijk is voor jou, je dromen, irritaties, antwoorden op jouw vragen, waar je bent en waar je naar toe wilt. Met verschillende schrijf-, teken- en aandachtsoefeningen kom je weer in contact met deze stille plek en jouw bron van energie en inspiratie. Ervaar deze krachtige combinatie van schrijven en (innerlijke en uiterlijke) beelden en kom op een speelse manier weer in contact met wat wezenlijk is voor jou. Verras jezelf en zet de eerste stap naar meer ontspanning, kracht en plezier in je leven.

Wendy Smit zet als coach en trainer woord en beeld in om mensen zichzelf te laten (her)ontdekken en weer in contact te brengen met hun eigen stem en wijsheid. Ze ontwikkelt onder andere on- en offline programma’s voor individuen en groepen, geeft trainingen en workshops (op maat), is gecertificeerd docent ‘Luisteren naar je pen’ en organiseert zinspiratieweekenden. Auteur van onder meer: ‘Ontdek jezelf met tekenen en reflectief schrijven’.
www.moolelo.nl

Een boek schrijven en uitgeven: hoe pak je dat aan?

Wil je een boek schrijven, maar weet je niet waar te beginnen? Of heb je net de laatste punten op de i gezet en vraag je je af: hoe nu verder? Hoe komt het bij de lezers? Een uitgever zoeken of zelf uitgever worden? Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat kost het? En wat levert het op? De antwoorden op deze en andere vragen krijg je in deze workshop. Aan de orde komen onderwerpen op het gebied van (schrijf)proces, product(ie), prijs, plaats en promotie. Je staat stil bij de strategische en principiële keuzes die je moet maken. En je krijgt informatie over allerlei praktische zaken.

Adrie Beyen is tekstschrijver, auteur, redacteur en uitgever. In 2003 gaf ze drie boeken in eigen beheer uit en in 2004 richtte zij uitgeverij A3 boeken op.
www.A3boeken.nl

 

 

Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, klik dan hier en kies de optie 'uitschrijven'.

Deze nieuwsbrief werd verzonden naar XXXEMAILXXX