A3boeken

nieuwsbrief 16 oktober 2013


De laatste nieuwsbrief is al weer van eind augustus en aangezien er heel veel nieuws te melden valt, is het de hoogste tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Deze keer aandacht voor de presentatie van 'Heilige bronnen in de Lage Landen' op 30 november a.s. Verder het verhaal achter de foto op het doosje van 'De essentie van edele stenen', wat Tanfana en samhain met elkaar te maken hebben, Cheiron de gewonde heler, de woelige wateren van de volle maan en maansverduistering in de nacht van 18 op 19 oktober a.s., het Gele Ster levenspad dat we van 18 tot en met 30 oktober lopen en nog veel meer. Lees maar!

 
https://www.a3boeken.nl

30 november - presentatie 'Heilige bronnen in de Lage Landen'

Op zaterdagmiddag 30 november 2013 presenteren we het boek 'Heilige bronnen in de Lage Landen' in het bijzijn van (vrijwel) alle dertien auteurs en hopelijk vele belangstellenden.

Wanneer ik bij de Adelbertusput sta voel ik me één met de lange geschiedenis van het mij omringende landschap. Gevoelsmatig is deze put een as in het landschap waaromheen het landschap zich al die tijd heeft bewogen en nog steeds beweegt. De put is altijd daar geweest, tijdloos, terwijl het landschap en de mensen er omheen veranderden.
Michiel de Nijs

Sommige heilige bronnen waren al voor onze verre voorouders belangrijk, maar er zijn ook heilige bronnen van recenter datum en zelfs bronnen die nu heilig worden, doordat ze voor jou (en anderen) een belangrijke rol vervullen. Met dit boek willen we mensen inspireren op zoek te gaan naar hun eigen bron, want daar kun je inzichten, heling en kracht vinden, contact leggen met andere werelden of…

14.00 uur Welkom met koffie/thee
14.30 uur Officieel moment met bronritueel
en dan tot 16.30 uur tijd en gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen, het boek te laten signeren en ...

Wees welkom allen die het bronnenpad al bewandelen en vooral ook allen die het nog niet bewandelen. Breng trommel, ratel en/of stem mee. En vergeet niet om je op tijd in te schrijven.
Kun je niet komen en wil je toch het boek hebben, bestel het dan in de webshop (bestellingen gaan na 30 november op de post) of koop het in de boekwinkel.

 
https://www.a3boeken.nl

Lang leve de pietersiet!

Op het doosje van het kaartspel staat een foto afgedrukt van de pietersietsteen. Als je geneigd bent om dingen van een negatieve kant te bekijken (doemdenken) kan deze steen (en foto!) je helpen om deze gedachten te kantelen. De foto is niet bewust uitgezocht voor het doosje. Dat ging vanzelf. Van de foto's die waren voorgesteld sprong deze er direct uit qua kleur in combinatie met de tekst. We waren het er dan ook snel over eens dat deze foto het kaartspel ging vertegenwoordigen. Maar of dat nu wel zo toevallig is...
Het kaartspel is uitgekomen in een (economisch) slechte tijd, een periode die er niet rooskleurig voor staat. En hoewel we onze schouders eronder zetten en stug doorgaan, zijn de nieuwsberichten nog niet erg hoopvol en wordt een beroep gedaan op onze veerkracht en positieve levenshouding. Positief denken, optimistisch zijn en vrolijkheid verhogen je energie en dragen bij tot een positieve(re) flow. Een pietersiet kan hier letterlijk zijn steentje aan bijdragen. Lang leve de pietersiet!

Ik heb wèl de achtergrondfoto van de Facebookpagina van 'De essentie van edele stenen' bewust uitgekozen. Hier nemen we een kijkje in de binnenwereld van de barnsteen. Alsof we in een kacheltje kijken. Door de foto maken we bijna deel uit van het vuur. Het woordje 'barn' komt (waarschijnlijk) van het Duitse woord 'brennen', dat branden betekent. Zo kunnen we ons af en toe weer lekker opwarmen als de energie afzwakt en we het letterlijk en figuurlijk weer wat kouder krijgen.
Pietersiet en barnsteen, een goed en mooi duo voor deze tijd.

Tekst: Anneke Agterberg - meer info in de webshop

 
https://www.a3boeken.nl

Cheiron de gewonde heler

Cheiron was een Centaur, zachtaardig, verstandig en beroemd om zijn kennis van kunst en wetenschappen. Hij stond bekend als de gewonde genezer. Zowel Cheiron als Asclepius (zoon van Griekse God Apollo en koningsdochter Coronis) groeide op zonder moeder. Hun hele leven worstelden ze met die kwetsbare plek, die oude wond, gesymboliseerd door de slang. Maar door het besef van hun eigen wond, wisten ze uit te groeien tot genezers van anderen.

In het boek 'De sterren van je leven' wordt de mythe van Asclepius verteld bij het sterrenbeeld Ophiuchus, de slangendrager. Als je de ster Ras Alhague uit Ophiuchus als dalende ster hebt, dan zijn zowel de wijsheid als de kwetsbaarheid van de grote geneesheer en zijn slang deel van jouw leven. Je kunt de genezer of de hulpverlener zijn of degene die hulp nodig heeft en genezen moet worden. Vaak raak je in je leven zelf gekwetst of gewond voor je je kennis kunt aanwenden om anderen te helpen, te helen. Je zult ook de behoefte hebben je kennis, je wijsheid onder de mensen te verspreiden. In het klein (in eigen kring) of als dokter, therapeut of anderszins iemand die zich inzet voor zijn medemens.

Ras Alhague is jouw dalende ster als je in Nederland bent geboren in de periode van circa 26 juli tot en met 17 augustus. Circa… want bij deze dalende ster maakt het verschil of je in Groningen of Maastricht bent geboren.

 
https://www.a3boeken.nl

Tanfana en samhain

Het wordt zo langzamerhand weer tijd voor het feest van de godin Tanfana dat op 1 en 2 november wordt gevierd. De Kelten noemden dit feest Samhain, het Keltische nieuwjaar. Zij gingen ervan uit dat rond deze tijd van het jaar de scheiding tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden heel dun is en ook scheuren vertoont. Hierdoor kun je gemakkelijker met de overledenen in contact komen en ze om hulp en raad vragen. Gedurende deze dagen worden er ook nu nog kaarsen gebrand bij foto’s van geliefden, familieleden en vrienden die zijn overgegaan.

In Nederland kent men nog de gekerstende vorm van dit feest, dat Allerheiligen en Allerzielen wordt genoemd. Allerheiligen wordt 1 november gevierd en is de gedenkdag voor alle heilige gestorvenen. Tijdens Allerzielen, op 2 november, worden de overledenen van het gewone volk herdacht. Halloween, dat van oorsprong een Europees heidens feest is en 31 oktober wordt gevierd, wordt in onze streken de avond voor Allerheiligen genoemd.
Halloween, zoals dat in de Verenigde Staten wordt gevierd, is een griezelfeest. Het is het feest van pompoenen, zwarte katten en magie. Kinderen gaan met uitgeholde pompoenen met een lichtje er in als spoken of heksen verkleed langs de huizen om snoep op te halen. In Europa vindt dit feest steeds meer opgang.

Tanfana is een Germaanse godin die in Twente werd vereerd. Het Latijnse woord ‘fanum’ betekent heiligdom of tempel. Tan/fana staat gelijk aan: de tempel van Tan. De naam Tan kennen we in Nederland nog uit het kinderversje Anneke, Tanneke, toverheks.
Het is overigens de Kerk geweest die Tanfana als een boze heks heeft afgeschilderd. Zij zou kleine kinderen opeten of ze offeren aan de duivel. Door mensen bang te maken wilde men een einde maken aan de verering van Tanfana. Voor het Christendom zijn intrede deed, beschouwde men heksen juist als wijze vrouwen en werden er tijdens de laatste oogst- en slachtfeesten van het jaar bij volle maan erediensten voor Tanfana gehouden. Bij deze festiviteiten werden er grote vuren ontstoken, genoot men van een offermaal en werden er dieren geofferd. De offers werden gebracht op een grote, heilige steen die op de Tankenberg (de berg van Tanneke) bij Oldenzaal stond. Rond 1710 is die steen naar de markt van Oldenzaal verplaatst, waar hij nu nog te zien is.
Bovenop de Tankenberg is in het midden van de 19e eeuw een theekoepeltje neergezet waarin een Latijnse tekst is aangebracht van Tacitus, de Romeinse geschiedschrijver. Die beschrijft hoe de soldaten van Caesar omstreeks 14 na Chr. de Germaanse tempel van Tanfana (het gewijde) en andere (ongewijde) delen van het land hebben verwoest.

Tekst: Ineke Bergman - Illustratie: Pol Wijnberg

Meer over Tanfana en andere godinnen van eigen bodem in het boek van Ineke Bergman 'Godinnen van eigen bodem' en op de gelijknamige Facebookpagina.

 
https://www.a3boeken.nl

18 - 30 oktober 2013 - Het Gele Ster levenspad

Van 18 tot en met 30 oktober lopen we het levenspad van Gele Ster. De energie van Gele Ster is die van schoonheid en kunstzinnigheid, alles mooi en harmonieus maken, zorgen dat ieder zijn deel krijgt. Het is ook die ene plek die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kunt innemen, stralend en wel. Alleen jij kunt jouw rol in het grote geheel vervullen; ieder brengt zijn eigen onvervangbare deel in. De andere kant van de Gele Ster is: je eigen deel en je eigen plek onderwaarderen, disharmonie ervaren en denken in tekorten.

Mensen die in dit levenspad zijn geboren, maken een heel zachte eerste indruk, maar zijn echte vechters die graag de confrontatie aangaan en er ook van houden confrontaties uit te lokken. Als ze dat op een positieve manier inzetten, met de juiste intentie kunnen ze daar mooie dingen mee bereiken.Ben je zelf geboren in dit pad, dan zijn dit bijzondere dagen voor je. Je krijgt te maken met mensen en situaties die je laten zien hoe je ervoor staat in je leven. Dus wees bewust van de dingen die je meemaakt. Ze zeggen iets over jou en waar je je bevindt op je levenspad.

De kern van dit levenspad
Neem jij jouw eigen plek in? Dat is de grote vraag in dit levenspad. Je wordt deze dertien dagen uitgedaagd om jezelf eens aan te kijken in de spiegel alsof je iemand anders bent. Of, nog wat lastiger, naar anderen te kijken alsof je het zelf bent. Wat zie je voor prachtigs in de ander? Wat kan er nog vervolmaakt worden aan die ander? Het is allemaal herkenning; pas het toe op jezelf. Dat werkt bevrijdend deze dagen.

Tips voor deze dertien dagen vind je hier

Tekst: Elvira van Rijn - Zegel: Patricia Mooren

15 november geeft Elvira weer een gratis workshop 'Maya wijsheid in de coachpraktijk', deze keer in Zutphen, en op 28 november geeft ze samen met Karina Stelloo een Maya wijsheid creatieworkshop met bijenwastekenen in Dieren. Deze en andere activiteiten zijn te vinden in de agenda.

 
https://www.a3boeken.nl

De volle maan en maansverduistering van 18 op 19 oktober

Deze volle maan is de Jachtmaan. We hoeven niet meer letterlijk op jacht, maar kunnen wel stilstaan bij hoe we iets in handen krijgen ofwel figuurlijk jacht maken op iets. In de natuur speelt het proces van vergaan: bladeren vallen, paddenstoelen verschijnen – de krachten van de onderwereld worden zichtbaar en nemen toe. De binnenwereld gaat een grotere plek innemen dan de buitenwereld. Bedenk in deze tijd wat je wilt laten overleven of transformeren.

De Maan staat in het vuurteken Ram (ik wil, doen, energie, enthousiasme, actie en steeds iets nieuws aangaan) en de Zon schijnt daar licht op vanuit Weegschaal (harmonie, vrede, relaties, diplomatiek). Deze nacht wordt de Maan gedeeltelijk verduisterd: op dat moment staat de Aarde tussen de Zon en de Maan in. Hierdoor komt de Maan in de schaduw van de Aarde te staan en ontvangt minder licht. De bemiddelende Weegschaalkwaliteiten vallen even buiten bereik door de verduistering, wat de nadruk legt op ‘eerst doen, dan denken’. Wees tijdens deze Ramenergie echter niet té onbezonnen, want dan drijf je anderen tegen je in het harnas en snijd je jezelf in de vingers. De letterlijke kans op ongelukken neemt ook toe, dus let op!
De naakte waarheid buiten jezelf en in jezelf zal zichtbaar zijn. Laat oude geloofsovertuigingen los, wees creatief, vernieuw jezelf, leef! Deze tijd geeft extra moed om te ontdekken wie je bent, jouw pad te betreden en dat ook naar buiten toe te tonen.

Tijdens deze maansverduistering hangen er veel krachtige tegengestelde invloeden in de lucht. Dit kan een onstabiel gevoel geven of het moeilijk maken om te zien met wat of wie je te maken hebt. Het maakt het ook lastiger om te bepalen hoe je je eigen balans kunt behouden. Vrede of oorlog, afwachten of actie, ga je voor dromen of voor tastbare werkelijkheid? In het weekend van de maansverduistering kun je beter kiezen voor rustig afwachten en eerst overzicht op een situatie krijgen dan je er impulsief in storten! Er kunnen duidelijke lessen over het verleden bovenkomen – neem die mee, want het zijn aanwijzingen voor jouw toekomst. Lees verder

 
https://www.a3boeken.nl

13 manen - Verjaarskalender

Deze kalender met 13 thema’s om je bewust te verbinden met de energie van de Maan en je eigen kracht verschijnt al in de eerste week van november. Bestel 'm nu en dan ben je een van de eersten die 'm op de wc (of ergens anders) mag hangen.

Tekst en onbewerkte maanfoto's: Petra Stam

 

Schrijven, schrijven en nog eens schrijven

Op 2 november worden er in het hele land en ook in België introductieworkshops 'Luisteren naar je pen' gegeven, onder meer door Christine de Vries en Wendy Smit - link

Je kunt op elk moment dat je wilt starten met de e-cursus 'Dagboek als spiegel - een jaar vol inspiratie' van Christine de Vries link  en op elke maandag kun je starten met de e-ontdekkingsreis 'Ontdek jezelf door tekenen en reflectief schrijven' van Wendy Smit link

Voor wie in de tijd van Advent en Kerst graag wil schrijven aan de hand van een werkboek 'Fluisteringen van licht' van Christine de Vries, zijn de werkboeken van 2007, 2008 en 2009 als e-boek verkrijgbaar.
Wie een heel jaar met concrete schrijfopdrachten aan de gang wil, kan zijn tanden zetten in 'Woordenregel, 1 jaar schrijven' van Margreet Schouwenaar dat voor elke week een thema en oefeningen geeft.
Je kunt je pen ook scherpen aan de hand van een wit kopje, '99 witte kopjes - stijloefeningen om de werkelijkheid te bekijken en te beschrijven' van Yoeke Nagel laat je zien hoe.

Informatie over de genoemde en andere schrijfboeken vind je hier.

Ook op de agenda

27 oktober 2013 - Gratis loslaatsessie Jassentechniek op afstand - Hans de Waard
1 november 2013 - De kracht van de vragen van het Levenskunstspel - workshop - Anky Floris
2 november 2013 - Tarotconsulten in de Museumnacht - Petra Stam
6 november 2013 - Informatieavond Jassentechniek - Hans de Waard
8 november 2013 - De Jachtmaan - lezing Petra Stam en Marja de Zeeuw
8 november 2013 - Ga met je vraag onderweg - workshop - Anky Floris
13 november 2013 - Tarotverdiepingsavond met thema 'transformatie'- Petra Stam
11 december 2013 - De terugkeer van het licht - workshop - Petra Stam
16 februari 2014 - start sjamanistische jaaropleiding - Linda Wormhoudt
23 februari 2014 - start sjamanistische gevorderdenopleiding - Linda Wormhoudt

Meer informatie is te vinden in de agenda, die regelmatig wordt aangevuld.


Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, klik dan hier en kies de optie 'uitschrijven'.

Deze nieuwsbrief werd verzonden naar XXXEMAILXXX