A3boeken

nieuwsbrief 15 november 2013


Tot 25 november lopen we het Witte Tovenaar levenspad. De energie van Witte Tovenaar is magisch en ontstaat als je je hart gebruikt bij alles wat je doet en groter denkt dan je eigen belang. Deze energie is duidelijk terug te vinden in het verhaal waarmee we deze nieuwsbrief afsluiten. (Lees hier meer over het Witte Tovenaar levenspad.)
Maar eerst : hoe kun je je eigen bron ontdekken, te beginnen op 30 november, stilstaan bij Layne Redmond, een prachtig artikel van Petra Stam over tarot en de Egyptische mysteriescholen, vijf tips van Jeanine Hofs om te helpen zonder energie te verliezen en de visie van Jaap Dijkstra op het hier en nu.

 
https://www.a3boeken.nl

Op zoek naar je eigen bron

Op zaterdag 30 november a.s. wordt in Soest het boek ‘Heilige bronnen in de Lage Landen’ gepresenteerd. In het boek doen mensen vanuit verschillende disciplines, visies en achtergronden verslag van hun persoonlijke zoektocht en ontdekkingen. Sommigen zochten bronnen in het voetspoor van Maria, Willibrordus of Sura. Anderen stroopten een stad of regio af. Het boek heeft als doel mensen te inspireren op zoek te gaan naar hun eigen bron.

In voorchristelijke tijden zagen onze voorouders bronnen, rivieren, meren en beken als personificatie of als huis van een god, godin of natuurgeest. Er ontstonden samenwerkingsverbanden en uitwisselingen: men probeerde ze te vriend te houden en hun zegen te verkrijgen, bijvoorbeeld door het brengen van offers. Al vanaf de steentijd werden offers aan water gebracht en het merendeel van de vondsten uit de bronstijd is aangetroffen in of nabij waterlichamen. De heilige bronnen die we nu nog kennen, zijn veelal gekerstend. De christenen hebben ze gehoed en behoed, vereerd met aandacht en er gebeden en offers voor gemaakt. Volgens sjamaniste Linda Wormhoudt is het nu aan ons, mensen van deze tijd, om de heilige bronnen opnieuw te vinden, te eren, aandacht te geven en te behouden voor de volgende generaties: “Wij zijn de nieuwe hoeders, de doorgevers van oude kennis, de makers van nieuwe kennis.” Als sjamaniste vindt zij het belangrijk dat we kijken naar de grond onder onze voeten, want daarmee zijn wij verbonden, daar hebben onze voorouders hun stappen gezet. En met ‘grond’ bedoelt ze in dit kader ook ‘het water’. Net terug van een reis naar Engeland en helemaal vol van the holy Wells die ze daar had bezocht, realiseerde ze zich dat ze maar weinig heilige bronnen in de Lage Landen kende. In haar zoektocht naar ons eigen bronnenerfgoed om die aan de vergetelheid te ontrukken, betrok ze anderen en zo ontketende ze een ware bronrevolutie op Facebook.

Onder degenen die bij de bronrevolutie betrokken raakten en een bijdrage aan het boek ‘Heilige bronnen in de Lage Landen’ leverden, zijn mensen die al langer (en soms heel lang) op zoek zijn naar heilige bronnen. Zoals Hans Welens-Vrijdaghs, die als tiener op zoek ging naar de bron van de Basseille, een zijriviertje van de Sûre in de Ardennen, alleen maar omdat hij wilde weten waar die vandaan kwam. Pas vele decennia later zijn er diepere dimensies bij gekomen, zoals het het besef van haar heiligheid en de wens om er permanent mee verbonden te blijven. Inmiddels is hij de hoeder van de Minneborre in Schaarbeek. In het boek schrijft hij over Brusselse bronnen en de putjes van Willibrordus. Andere auteurs, zoals Ruud Borman en Fanny van der Horst, ontdekten hun eerste bron bij toeval, respectievelijk op de Lage Vuursche en de Veluwe, omdat ze er ‘toevallig’ langs liepen en werden getroffen door de bijzondere sfeer die er hing.
Het onderzoek van Michiel de Nijs richt zich vooral op Noord-Holland en de plek die de archeologische vindplaatsen innamen of innemen in het landschap. “Zoeken naar heilige bronnen, vooral in de omgeving waar je woont en leeft, is als het ware een zoektocht naar je eigen plek. En omdat bronnen min of meer onveranderlijk blijven, stelt een bron mij in staat om als het ware op de historie van het landschap in te tunen.”
Kirsten Notten zwierf onder meer langs Maria bronnen in haar leefomgeving. Haar zwerftocht heeft haar een diepere verbinding met haar landschap gegeven en dat ervaart ze ook als meer stevigheid in zichzelf. Voor Bea van der Heijde-Petrescu bleek de zoektocht naar de bron van Sura in Dordrecht een zoektocht naar haar eigen wortels te zijn.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De achtergrond van de auteurs (Ineke Bergman, Ruud Borman, Bea van der Heijde-Petrescu, Fanny van der Horst, Els Lijesen, Heyta Melssen, Michiel de Nijs, Kirsten Notten, Ginny Rentmeester, Hans Welens, Linda Wormhoudt en Debora Zachariasse) is heel divers: van archeoloog tot therapeut en van historicus tot sjamanist. Allen hebben ze hun onderzoek volgens twee sporen uitgevoerd. “Het ene spoor is het onderzoek naar de feitelijke achtergrond van de plek, de geografische ligging, de geschiedenis. Het andere spoor heeft te maken met voelen, intuïtie en informatie vergaren via andere paden. De twee sporen - hoofd en hart - hoeven elkaar niet in de weg te zitten en kunnen naast elkaar lopen als je daarvoor openstaat”, zo legt Linda uit. In de inleiding van het boek gaat zij uitgebreid hierop in. Verder geeft ze aan welke soorten bronnen en bronbewoners er zijn, hoe je er contact mee kunt maken en welke rituelen je zou kunnen uitvoeren. “Wij zijn deel van de aarde en alles is verbonden. Contact en communicatie met de aarde, haar schatten, de wezens die op haar leven, de wezens die in andere lagen wonen en de elementen is van alle tijden. Hoe we dat nu doen en welke uiterlijke en innerlijke vormen we daaraan geven is een uitdaging.”

30 november a.s. vindt de presentatie van ‘Heilige bronnen in de Lage Landen’ plaats in Soest. Als je erbij wilt zijn, kan dat, maar wel tijdig aanmelden.

 

https://www.a3boeken.nl
Layne Redmond (1952–2013)

Over de hele wereld werd Layne Redmond geroemd om haar beheersing van de framedrum. Ze gaf workshops en trad op in vele landen. Ze was gespecialiseerd in de kleine handdrums die vooral in de Mediterrane wereld worden bespeeld.
Ze schreef 'When the drummers were women' en liet zo velen kennismaken met de spirituele geschiedenis van het ritme. De Nederlandse vertaling 'En de drummers waren vrouwen' verscheen in 2012. Het door haar opgebouwde archief bevat een schat aan afbeeldingen en opnamen van framedrumspelers vanaf de vroege historie tot nu.
Ze was de Drum! magazine's 2002 Percussionist of the Year en een van de slechts twee vrouwen die worden beschreven in 'Planet Drum', het boek over etnisch drummen van The Grateful Dead drummer Mickey Hart. Ze was de eerste vrouw die een eigen lijn drums kreeg bij Remo, Inc., een van 's werelds grootste producent van percussieinstrumenten.
Ze stierf op 28 oktober 2013, terwijl ze de laatste hand legde aan een uitgebreide herdruk van haar boek en de film 'Axé Orixá, Dreaming Awake the Gods & Goddesses of Brazil'. Dankzij haar levenswerk is het leven van heel veel vrouwen én mannen veranderd. RIP Layne!

Layne Redmond en The Mob of Angels
Oorspronkelijk dienden muziek, dans en visuele kunst een ritueel doel. Zij riepen de goddelijke energie op aanwezig te zijn en vergemakkelijkten onze verbinding ermee. Het lijkt me dat de doelloosheid, het nihilisme en de genotzucht die we in veel hedendaagse kunst zien, deels het gevolg zijn van het verlies van de oorspronkelijke band tussen kunst en het heilige. Door het ritme terug te roepen en weer voorwaarts te brengen, leerde ik heilige kunst te scheppen. Met mijn studenten vormde ik The Mob of Angels. We wilden de oude Mediterrane traditie van het ceremoniële drummen door vrouwen doen herleven. Lees verder...

De trilling van het leven
Er wordt vaak gezegd dat het eerste geluid dat we horen in de baarmoeder het geluid van de hartslag van onze moeder is. Maar eigenlijk is het eerste geluid dat vibreert in ons nieuw ontwikkeld gehoororgaan de pulserende beweging van haar bloed door haar aderen en slagaderen. We vibreren met dat allereerste ritme zelfs voordat we oren hebben om te horen. Lees verder...

 

https://www.a3boeken.nl

Tarot, bewustzijnsontwikkeling en de Egyptische mysteriescholen

De 22 tarotkaarten van de Grote Arcana geven de verschillende grote ontwikkelingsstadia in een mensenleven weer: van het prille sluimerende begin tot de terugkeer naar het al-bewustzijn. Deze stadia of bewustzijnsniveaus zie je ook terug in eeuwenoude mythen. In het oude Egypte werd in mysteriescholen onderwezen over de onsterfelijkheid van de ziel, een weg die door de 22 tarotkaarten in beeld wordt gebracht.
De tarot is een eeuwenoude verzameling kaarten met een mysterieuze achtergrond. Er zijn mensen die menen dat zigeuners de kaarten vanuit India of Egypte naar Europa hebben gebracht. De verzameling omvat 78 symboolkaarten: 22 Grote Arcana en 56 Kleine Arcana kaarten. Arcana betekent ‘geheim’. Tarotkaarten helpen je om je bewust te worden van je onderbewuste en dit leidt tot meer zelfkennis. De kaarten zijn als een geestelijke spiegel, waarin je niet alleen jezelf kunt herkennen maar ook jezelf grondig kunt onderzoeken en bestuderen. Ze vormen een goed middel om jezelf en je omgeving beter te begrijpen.
Op een of andere manier stemmen de kaarten die je trekt precies overeen met je innerlijke toestand en tegelijk ook met hoe je in de wereld staat. Hierdoor kun je ineens je bestemming begrijpen of beseffen waarom het lot je bijvoorbeeld altijd naar dezelfde situatie terugvoert. Via de kaarten leer je begrijpen dat de oorzaken van je lotsbestemming binnen jezelf liggen. Als je zelf verandert, zal immers ook je lot veranderen. Lees verder...

 

Vijf tips om te helpen zonder energie te verliezen

Help jij vaak andere mensen? Help jij vaak mensen die daar eigenlijk niet om gevraagd hebben? Door de band genomen kost ongevraagd hulp bieden onnodig veel energie. Die kun je beter aan jezelf besteden. Betekent dit dat je nooit meer iemand mag helpen? Natuurlijk niet! Het is goed om elkaar te helpen, om er voor elkaar te zijn, maar het is de kunst om dit te doen zonder je energie te verlagen. Hoe doe je dat?

De vijf belangrijkste regels in het helpen:
1 – Controleer eerst je eigen energieniveau.
Je zorgt niet goed voor jezelf wanneer je iemand anders gaat helpen terwijl jouw energie al laag is. Dat is slecht voor je Aarde-energie en daaruit zullen op den duur allerlei klachten voortkomen. Natuurlijk zijn er ooit noodsituaties, maar die zijn sporadisch. Goed voor jezelf zorgen betekent dat je heel bewust kiest: ja, ik ga helpen en dat kost mij zoveel energie. Kan ik me dat wel of niet permitteren?

De andere vier regels zijn hier te lezen.

 
https://www.a3boeken.nl

Het eeuwige hier en nu

“Waar ben je met je gedachten?”, vroeg ze hem toen hij tijdens het eten voor zich uit zat te staren. “Oh, ik dacht nog even aan dat gesprek dat ik gisteren had met mijn collega. Dat maalt nog steeds door mijn hoofd.”

Het overkomt de meesten van ons. Denken aan wat gisteren was of wat straks staat te gebeuren. Er worden hele gesprekken in het hoofd gevoerd ter voorbereiding op een ‘moeilijk’ gesprek, dat altijd totaal anders loopt dan we ons hadden voorgesteld. We springen met ons denken van de hak op de tak. Dat kost veel energie, want intussen zijn we vaak met andere dingen bezig dan waar we met onze gedachten mee bezig zijn. Daardoor is het onrustig in ons hoofd en zijn velen dan ook onrustig en gejaagd. Er wordt wel gezegd dat ‘leven in het hier en nu’ de oplossing zou zijn voor de haastige en jachtige tijd waarin we leven. Dat blijkt echter moeilijker te zijn dan de meesten denken.

Er is het bekende verhaaltje van de Zenmeester met zijn overvolle agenda en de leerling die zich erover verbaast dat de meester ondanks die volle agenda alle tijd van de wereld lijkt te hebben. Hij vraagt dan ook vol verbazing hoe dat mogelijk is. En de meester antwoordt: “Als ik wandel dan wandel ik, als ik thee drink dan drink ik thee en als ik afwas dan was ik af”. De leerling reageert: ”Maar meester, zo doe ik het ook, maar mij lukt het niet om zoveel rust uit te stralen.” “Nee”. antwoordt de meester, “Zo doe jij het niet. Als jij wandelt ben je in gedachten al aan het theedrinken, als je theedrinkt ben je in gedachten al aan het afwassen en als je aan het afwassen bent, ben je in gedachten al weer bezig met wat je erna zal doen. Ja, dan is het niet verwonderlijk dat je overspannen wordt.” Lees verder...

 
https://www.a3boeken.nl

Together Strong / Samen sterk - OPROEP

Normaal beperk ik de berichten in deze nieuwsbrief tot de boeken, activiteiten en auteurs van A3 boeken. Deze keer maak ik een uitzondering, want dit verhaal, dit probleem gaat mij erg aan het hart. Het is ook niet iets wat ik of iemand anders in mijn/zijn eentje kan oplossen. Was het maar zo!

Het 'probleem' situeert zich in Skopje, Macedonië. Daar vecht een moedige vrouw, Daniela Gruevska, voor het leven van de zwerfhonden daar. Zonder bestaansmiddelen, zonder hulp van buitenaf, maar wel met enorm veel weerstand en tegenwerking van het merendeel van de lokale bevolking. Het is gruwelijk hoe de mensen daar met dieren omgaan. In dit opzicht is het niet uniek, wat daar gebeurt. Wat wel vrij uniek is, dat Daniela het echt in haar eentje moet rooien. Hoe lang houdt zij dit vol?!?!?
Door een foto van een hond in een vreselijke conditie op Facebook kwamen Tina Vroomen en Hildegard de Cremer Daniela op het spoor. Zij maakten geld over voor medicijnen om die hond mee te behandelen met een geweldig resultaat: de hond is nu vrijwel schurftvrij. Tina en Hildegard besloten om het niet daarbij te laten en vatten het plan op om massaal bruikbare 'hondenspullen' te verzamelen, donaties, en steun in welke vorm dan ook. Ze openden een rekening in Nederland en eentje in België. Op 18 oktober vlogen ze naar Skopje met 30 kilo spullen voor Daniela en haar honden. Ter plekke deden ze wat ze konden, maar na enkele dagen moesten ze weer terug naar Nederland. Amper drie weken later stapten ze weer op het vliegtuig met maar liefst 130 kilo: “We waren nog maar net bekomen van ons avontuur in Skopje, of het begon alweer te kriebelen. Geen dag ging voorbij zonder dat we aan Daniela Gruevska en de zwerfhonden dachten. Dit konden we toch niet zomaar naast ons neerleggen? Zoveel onrecht, onverschilligheid maar ook meedogenloosheid en wreedheid. We willen het verschil uitmaken, iets op gang brengen. Tonen dat we niet akkoord gaan met hoe het gesteld is met de dieren ginder in Macedonië. We willen gehoord worden, we willen gezien worden. Maar vooral: we willen helpen, want samen zijn we sterk: Together Strong!”

Op 9 november las ik hun wanhoopsbericht op Facebook:
“Eten wordt onmogelijk als je zoveel hongerige honden ziet
Tranen wellen op bij het zien van hun pijn en verdriet
Lachen komt niet meer in je op...............
Wij zijn nu al totaal op
Het is voor jullie misschien maar een kort bericht
Voor ons in onze harten gegrift
zonder snelle hulp....................open uw hart”

Tina en Hildegard hebben op Facebook een pagina voor hun initiatief ‘Together Strong/Samen Sterk’. Daar plaatsen ze foto’s van de situatie in Skopje, oproepen, verslagen, et cetera. Ze hebben goede ideeën, ze hebben verstand van zaken, ze zijn gedreven, vastberaden, maar ze kunnen met z’n tweeën ook niet alles. Daarom mijn oproep in deze nieuwsbrief.

GEZOCHT:
- Mensen die maandelijks € 32,50 willen overmaken. Van dit bedrag kan Daniela 1 zak hondenbrokken kopen waarvan de zestig honden 1 dag kunnen eten. Met dertig donateurs zijn de honden iedere dag verzekerd van eten. Zestig donateurs van maandelijks € 16,25 mag ook, natuurlijk.
- Donaties om medicijnen en ontsmettingsmiddelen te kopen.
- Mensen die hen in contact kunnen brengen met organisaties/bedrijven/mensen die hen kunnen helpen aan ontwormingstabletten (gratis of tegen kostprijs, op structurele basis).
- Mensen die hen kunnen helpen bij transport van ‘hondenspullen’ naar Skopje en van adoptiehonden naar Nederland.
- Mensen die contacten hebben in Macedonië die Daniela op welke manier dan ook kunnen helpen.
- Mensen die ter plekke de handen uit de mouwen willen steken en een paar dagen, een week of langer Daniela willen helpen bij het verbeteren van het onderkomen voor de dieren, het verzorgen van de dieren (ook medische verzorging, indien mogelijk) en wat er verder maar bij komt kijken. Er is gratis doch primitief onderdak beschikbaar.
- Mensen die in Nederland honden willen opvangen tot ze zijn geadopteerd.
- Mensen die op een andere manier samen met Tina en Hilde de schouders eronder kunnen en willen zetten.

A3 boeken heeft enkele boeken en een Maankalender gedoneerd aan Together Strong/Samen sterk. Die zijn te vinden in dit album. In een ander album worden riemen, leibanden en tuigjes te koop aangeboden. Was je toch al van plan om een van die boeken, de kalender, een riempje of zo voor je hond aan te schaffen, doe het dan daar, want de opbrengst komt voor 100 procent ten goede aan de honden.
NB Elke cent die wordt gedoneerd, komt bij de honden terecht. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Tina en Hilde hebben hun reis en onderkomen aldaar zelf bekostigd en ter plekke ook nog eens flink in eigen buidel getast voor de honden.

Reacties kunnen naar: tina0611@onsneteindhoven.nl of hildedecremer@hotmail.com

Donaties (elke euro is welkom!):
M. de Ruijter ( Nederland), IBAN NL72INGB0003291001, BIC INGBNL2A
Hildegard de Cremer( België), BBAN: 001-7106437-02, IBAN: BE 32 0017 1064 3702

 

Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, klik dan hier en kies de optie 'uitschrijven'.

Deze nieuwsbrief werd verzonden naar XXXEMAILXXX