A3boeken

nieuwsbrief 14 september 2012


Sinds de vorige nieuwsbrief is het programma van 'een Aardige dag' flink uitgebreid. In deze nieuwsbrief kunt u er alles over lezen. Er zijn nog kaartjes... De eerste bijeenkomst van 'Ritme en stem' was heel bijzonder: "een feestje om mee te maken", zei een van de deelnemers. Het volgende 'feestje' is op 7 oktober. Deze week rolden van de pers 'Jons boek 1, een wonderbaarlijke ontdekking van het leven' van Jon Schau en 'De verborgen boom, het boomsoorteigen ecosysteem van onze inheemse loof- en naaldbomen'.

 

https://www.a3boeken.nl

's Morgens geven 13 Aardevrouwen hun visie op deze tijd en de toekomst, onze relatie met de Aarde en hoe we die kunnen verbeteren: filosofe Carin Biegnolé, kunsthistorica Karin Haanappel, communicatieadviseur ethiek en MVO Monique Janssens, natuurgeneeskundige Margreet Kattestaart, duurzaam onderneemster Betty de Keizer, politica en astrologe Lea Manders, oervrouw Agnes Meijs, vrouweninspirator Christine Pannebakker, levenspadvinder Elvira van Rijn, natuurmagiër Manon Tromp (redactie), groenverspreider en permanaut Fransje de Waard, sjamaniste Linda Wormhoudt en ecologe en druïda Gerwine Wuring.
Aansluitend is de presentatie van het boek ‘Aardevrouwen spreken’.

De hele dag (vanaf 09.30 uur tot 17.00 uur) zijn er verschillende organisaties en anderen die op verschillende manieren actief zijn op de terreinen waarover de Aardevrouwen spreken. Zij geven informatie, wisselen kennis en ervaring uit en er worden ook verschillende activiteiten aangeboden.

Organisatie: Stichting Earth Wisdom en A3 boeken

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Antropia Cultuur- en Congrescentrum
Antropia ligt in het groen, maar ook pal naast treinstation en afrit snelweg, dus goed bereikbaar en met eigen P-terrein.

Deelname: € 12,50 p.p. Vooraf aanmelden en betalen.

PROGRAMMA

Aardevrouwen:

Tribal circle 'Natuurlijk leven' - Manon Tromp en Margreet Kattestaart

Tribal circle 'Wees gelukkig..! - Gerwine Wuring

Tribal circle 'Moederkracht, de grootse kracht die altijd iedereen ter beschikking staat' - Carin Biegnolé

Tribal circle 'Egalitaire culturen' - Karin Haanappel

Sjamanistische sessie 'Aarderitme' - Linda Wormhoudt (als je een drum of ratel hebt, breng die dan mee!)

Met je zintuigen de natuur in duiken - Agnes Meijs

Haal de toekomst naar je toe - Elvira van Rijn

Organisaties en anderen:

Labyrint lopen onder begeleiding van Jeanne Lendfers http://www.inne.nl/

Transition Town Zeist vertelt over hoe ze de kracht van de lokale gemeenschap mobiliseren om wonen, werken en leven minder olieafhankelijk, duurzamer en socialer te maken. Transition Towns dragen met een overvloed aan praktische, sociale en betaalbare oplossingen bij aan de omschakeling naar een volledig duurzame wereld. Ze laten dit niet afhangen van overheid of bedrijfsleven, deze transitie vraagt om de inzet van àlle mensen. In kleine en grote burgerinitiatieven die wereldwijd de vitaliteit van de lokale economie versterken en het welzijn van lokale gemeenschappen verbeteren. www.transitiontowns.nl

Stichting Rutu geeft informatie over haar activiteiten voor het behoud van de inheemse taal en cultuur, zodat kinderen kunnen worden opgeleid voor een bestaan in de moderne wereld. De inheemse cultuur is een cultuur die leeft met het ritme van de aarde binnen de sfeer van de geesteswereld. De levenswijze en kennis uit die cultuur dreigen te worden vergeten. De Stichting faciliteert scholen bij het maken van rekenboeken. Hierin staan tekeningen die de leerkrachten in de dorpen zelf maken aan de hand van de natuur in hun eigen omgeving. http://rutufoundation.org/

Sharing Nature verzorgt een workshop waarin je de Sharing Nature® spel- en werkvormen kunt ervaren die direct in de praktijk bruikbaar zijn. Je leert hoe je met de vier fases van de Flow Learning™ didactiek kinderen optimaal kunt laten leren van de natuur. In deze workshop verdiep je je eigen verbinding met de natuur om daarna met nieuwe ideeën met kinderen naar buiten te gaan! www.sharingnature.nl

Earth Games biedt je in haar kraam de mogelijkheid om Aardige coöperatieve spellen uit te proberen.
www.earthgames.nl

Het initiatief Bewust Bodemgebruik is een samenwerkingsverband van maatschappelijke partijen die met of in de bodem werken. Het paradigma voor het gebruik van de bodem in Nederland was lange tijd benutten óf beschermen. Maar tussen beheren (beschermen) en gebruiken (benutten) hoeft geen licht te zitten. Juist op dat grensvlak gebeurt het: het scherpst van de snede. Good housekeeping. Denken en werken in kringlopen. Sociale cohesie, energieke samenleving, nieuwe coöperaties. Andere verdienmodellen en nieuwe verdiencapaciteit. De drie P’s krijgen nieuwe vorm en inhoud. De natuur is overvloedig; verbeter de condities en pluk de vruchten. De bodem is daarvoor de drager en Bewust Bodemgebruik draagt eraan bij.
www.bewustbodemgebruik.nl en www.ontdekjebodem.nl

Maureen van Think Ecodesign wil je bewuster maken van al het moois op deze aarde. Ze gelooft erin dat alle beetjes helpen en beschouwt zichzelf als een praktisch idealist. Met Think Ecodesign laat ze zien dat er zoveel groene alternatieven zijn voor spullen die wij dagelijks gebruiken. En… dat deze alternatieven ook nog best stijlvol zijn! Eco is echt niet meer geitenwollensokkensuf, en design is zeker niet onpraktisch!
www.thinkecodesign.nl www.ecodesigntassen.nl

Free hugs worden uitgedeeld van het Geniet Team onder leiding van Jeannette en Daphne. Het is hun missie om Liefde te verspreiden. Zij trekken de wereld in en verbinden zich met anderen door een knuffel, een praatje, een glimlach, gewoon even samen zijn, genieten en delen. Zo willen ze een steentje bijdragen aan een Liefdevolle, Vrolijke en Vredige Wereld. http://heppienet.weebly.com/free-hugs.html

Warmonderhof laat je kennismaken met en letterlijk proeven van de biologisch dynamische landbouw. Warmonderhof heeft als missie het opleiden en enthousiasmeren van mensen die biologisch en biologisch dynamische landbouw, voeding, handel en zorg als werkveld kiezen. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd op een 85 hectare groot gemend bedrijf. In de kraam van Warmonderhof kun je ook het kwintetspel spelen, dat helpt je om een mens- en milieuvriendelijke kijk op de samenleving te ontwikkelen. www.warmonderhof.nl

Dankbaar.org roept je hulp in bij het rijgen van dankbaarheidsstrengen, zodat Dankbaar.org ze weer kan verkopen en zo geld kan geven aan projecten voor de bewustwording van kinderen en jongeren. In verschillende culturen worden gebedskettingen al vele eeuwen oud gebruikt om de geest gefocust te houden. Een dankbaarheidstreng bestaat uit 16 kralen. Het getal 16 is binnen de heilige geometrie een bijzonder getal, het helpt je om beter in balans te blijven. www.dankbaar.org

Edith van den Broek laat haar overlevingskunst zien. Door te werken met natuurlijke en afvalmaterialen is zij zich ervan bewust dat alles ooit vanuit een oervorm is ontstaan en weer naar die oervorm zal terugkeren. Zij laat zich inspireren door al wat leeft of ooit heeft geleefd en de kringloop van hetleven. Het leven is onlosmakelijk verbonden met de dood en haar rituele objecten, gebruiksvoorwerpen en gerestylde meubels zijn voorbeelden van die verbondenheid. www.shemedith.nl

Stichting Earth Wisdom verzorgt een ceremonie Godinnen van de Lage Landen en aan het eind van 'een Aardige dag' een dankbaarheidsceremonie waarin wij Moeder Aarde zullen bedanken voor haar wijsheid die ze door de tijden heen in steeds andere vormen voor ons beschikbaar stelde en speciaal zullen we haar bedanken voor de wijsheid die ze ons persoonlijk schenkt. In ruil voor haar mooie gaven zullen wij de intentie uitspreken hoe wij haar wijsheid de komende tijd vorm zullen geven. Ervaar de wijsheid van Moeder Aarde en de helende werking van dankbaarheid. www.earthwisdom.nl

Partij voor Mens en Spirit (MenS) vertelt over hoe zij politiek zien als een een instrument tot verandering. Verandering blijkt niet vanzelf te gaan. Er is een grote groep ‘andersdenkenden’, onder andere 26% ongebonden spirituelen, wiens stem politiek vrijwel niet wordt gehoord. Een stem die een liefdevollere wereld wenst; een stem die een menselijk verhaal vertelt; een stem die elke mens als broeder en zuster wil zien.

Partij voor de Dieren licht toe waarom zij denkt dat de aarde genoeg te bieden heeft voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. En waarom zij staat voor een duurzame toekomst voor dieren, natuur en milieu – en daarmee ook voor onszelf. Daarmee denkt de Partij voor de Dieren fundamenteel anders dan de traditionele politieke partijen. Ze kijkt verder dan de korte termijn belangen van mensen en streven naar een samenleving waarin duurzaamheid wordt beloond.

Reizende Aarde School nodigt je uit om op onderzoekstocht te gaan naar jouw relatie met de natuur om je heen én de natuur in je zelf, je eigen aard en aardigheden. Je kunt je bij Reizende Aarde School aansluiten om je eigen verbinding met de natuur verder te ontwikkelen en daarover uit te wisselen met anderen. Marja Nijskens verzorgt een stiltewandeling.

Gitarist Justin Hammer, zangeres Inez Karkabe en percussionist Rudy Tuhusala nemen je mee op een reis vol aardeklanken, healing sound en sacred music.

 
https://www.a3boeken.nl

7 oktober - De stem van je ziel - Linda Wormhoudt

Zoals gezegd, de eerste bijeenkomst uit de serie 'Ritme en stem - instrumenten van de ziel' is geweest. Percussionist en hangspeler Rob Verheul verzorgde een prachtige dag. Op deze pagina staan een kort verslag, een link naar het fotoalbum en een filmpje met een fragment een het hangconcert dat Rob aan het eind van de dag verzorgde.

De trommel en de ratel zijn instrumenten om de helpers te roepen, om in trance te raken, om te bidden, te lokken, te offeren, te vragen. Ook de eigen stem heeft deze kwaliteiten. Op de bijeenkomst van 7 oktober worden verschillende rituelen gedaan. De deelnemers krijgen uitleg over het gebruik van stem in sjamanistisch werk. Zang is een krachtige manier om de band met je helpers, gidsen en krachtdieren te versterken, om in trance te komen, om jezelf beter te leren kennen, om te helen, en om rituelen kracht te geven. Je eigen stem is als een leidraad naar andere werelden, naar informatie voor jezelf of een ander, een gereedschap om je energie een stem te geven. Daarom staat joiken (zangtechniek van de Scandinavische Sami) ook op het programma, net zoals helingwerk.
Docente is Linda Wormhoudt. Zij houdt zich al ruim 28 jaar bezig met sjamanisme. Zij richt zich vooral op Europees sjamanisme en het gebruik van zang, drum en ritme. Daarnaast doet ze veel energetisch en landschapsonderzoek in Scandinavië, IJsland en Nederland. In haar boek 'Goden en sjamanen in Noordwest-Europa' heeft ze een hoofdstuk gewijd aan de kracht van de stem.

Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden: hier.

 
https://www.a3boeken.nl

Jons boek 1, een wonderbaarlijke ontdekking van het leven

Jon Schau had een glansrijke carrière als stand-up comedian, maar na 21 jaar kwam daar een eind aan. In 2004 lag hij vijf weken in coma en twee keer werd hij dood verklaard. Nadat hij weer was bijgekomen, nam zijn leven een heel andere wending. Hij werd zich bewust van het leven. Hij realiseerde zich dat hij altijd had geprobeerd om te leven naar de behoeften en normen van anderen. Het was helemaal niet zijn leven. Iemand anders, iemand die hij niet kende, leefde zijn leven. Oftewel, hij had de rol gespeeld van een man die eigenlijk niet bestond.
Jon is ervan overtuigd dat de wereld vol is van mensen die een rol spelen, de rol van degene die ze denken te moeten zijn. En pas als we allemaal daarmee ophouden, komt de werkelijkheid in beeld.

Het voorwoord van Hans de Waard is hier te lezen.

Op deze pagina is een filmpje van Jon te zien.

Het boek is hier te bestellen.
Bestellingen worden volgende week uitgeleverd. In de boekwinkel is het in de loop van volgende week verkrijgbaar.

 
https://www.a3boeken.nl

De verborgen boom, het boomsoorteigen ecosysteem van onze inheemse loof- en naaldbomen

In de zuurstofloze omgeving van meer dan 400 miljoen jaar geleden vonden cyanobacteriën en schimmels elkaar en gingen een symbiotische relatie aan. Ze vormden korstmossen die over bladgroen beschikten en hierdoor zuurstof en koolhydraten konden produceren. Uit deze korstmossen ontwikkelden zich de groene landplanten, die zuurstof en voedingsstoffen leveren voor alle direct of indirect van planten afhankelijke organismen op aarde – inclusief de mens. Dankzij de ‘uitvinding’ van houtstof konden er houtige gewassen en bomen ontstaan, die bossen en wouden vormden. Zonder schimmels en paddenstoelen of zwammen die celstof en houtstof afbreken, zou een bos in zijn eigen afval omkomen. Kortom, schimmels en paddenstoelen of zwammen spelen een sleutelrol in het ontstaan en voortbestaan van al het leven op aarde.

In dit boek introduceert mycoloog en bosecoloog Gerrit Jan Keizer het boomsoorteigen ecosysteem. Het uitgangspunt hierbij is dat een boom het centrum van zijn aan de boomsoort gebonden ecosysteem is en een unieke relatie onderhoudt met honderden, soms zelfs duizenden organismen, waaronder de paddenstoelen en zwammen. Deze zijn voor hun levenscyclus afhankelijk van de boom, hun ‘suikeroompje’ (sugar daddy), en omgekeerd is de boom van hen afhankelijk. Keizer laat zien welke soorten horen bij de oorspronkelijk inheemse loofbomen - zomer- en wintereik, beuk, berken, wilgen, elzen en populieren - en bij de enige oorspronkelijk inheemse naaldboom, de grove den. Hij gaat in op de relaties die deze bomen onderling en met andere organismen aangaan en op hun talrijke unieke relaties met paddenstoelen of zwammen. Tevens vermeldt hij per boomsoort de insecten.
Dit maakt dit boek geschikt voor zowel mensen die zich beroepsmatig met het beheer van bomen en bossen bezig houden als natuurliefhebbers.

Het boek is hier te bestellen. Bestellingen worden volgende week uitgeleverd. Het boek is in de loop van volgende week ook verkrijgbaar in de boekwinkel.

 

Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, klik dan hier en kies de optie 'uitschrijven'.

Deze nieuwsbrief werd verzonden naar XXXEMAILXXX